Články, úryvky z knih a rozhovory

Nasbírej kořeny poslušnosti, posbírej květy duševní čistoty, natrhej listy trpělivosti, posbírej květy upřímnosti, to všechno osuš potem zdrženlivosti, dej to do nádoby dobrých činů, přidej vodu pokání, posol solí bratrské lásky, přidej špetku milodaru, promíchej to práškem smíření a odevzdání se, pak od toho všeho vezmi tři lžičky v den bázně...

Otázka:
Píšu z beznaděje a povědomí o jakémsi konci života... Nemám již žádnou sílu dál trpět ani nemám dost odvahy zemřít. A to jsem měl velké schopnosti, ale celý život se rozpadl jako led pod ranou obřího kladiva.
Už jsem prošel fází optimismu, nadšení, víry v dobro, boje, odporu, úsilí, proseb, stížností, modliteb o pomoc, afirmací, meditací a...

Když dostaneš plat bez práce, otráví to tvou duši. Bůh netrestá, Bůh očišťuje od lpění a připoutaností.
Jakékoliv štěstí je potřeba si zasloužit.

Pokud se snažíš najít lásku někde jinde, než ve svém nitru,
dříve či později zažiješ zklamání.
Když hledáš štěstí tam "venku",
najdeš jen to, co jako štěstí vypadá
- dokonalou iluzi krátkodobého štěstí.
A pokud si pořizuješ věci nebo kupuješ zážitky,
abys prožíval radost, opět míjíš cíl.

"Můj syn se rozhodl postit se a před časem mi řekl, že už dva týdny má bolesti hlavy a žádné léky nepomáhají." - A je to dobře, že nepomáhají,"- řekl jsem. vždy jsem žil svobodně, dělal to, co chtěl, a najednou má omezení v potěšeních. Tělo se brání, nemůže přijmout takový stres. Když poprvé postíte rychle, musíte postupně omezit potěšení...

Velikonoce

21.04.2019

"Olej ve svítilně" - to je láska v naší duši. Tu je třeba neustále udržovat, abychom prošli následujícími zkouškami.

Odpuštění

12.04.2019

Odpuštění - to je odmítnutí urážky, nenávisti a odsouzení.

Pokora

01.04.2019

Chybou mnohých věřících je, že zaměňují pokoru za pasivitu. Pokora znamená, že podnikáte aktivní kroky s cílem změnit v prvé řadě sám sebe, a ne danou situaci. Nad nepřítelem zvítězí ten, kdo dokáže zvítězit sám nad sebou. Proto pokora předpokládá aktivitu obrovské energetické náročnosti, která má za cíl vychovat naši duši. Pro nezasvěceného...

Léčba duše

25.03.2019

Když člověk nesměřuje k Bohu - začne uctívat nejprve blízké lidi a potom - své instinkty, touhy, život. Čím víc člověk uctívá a připoutává se, tím horší se stává jeho charakter a tím vyšší je agrese - nejprve podvědomá, vnitřní a potom vnější. Nemoci a neštěstí - jsou brzdění člověka v jeho hříšném stavu, je to pomoc a podpora shora....

...Jak zachránit dítě skrze stav matky? Je třeba pomoci matce změnit vášeň v lásku, jinými slovy smrtící proces otočit zpět. Neopětovaná láska, zrada milovaného muže nebo jeho lhostejnost - to jsou skvělé prostředky, jak převést energii vášně a chtíče na cit lásky k Bohu.
Neopětovaná láska nutí člověka modlit se, oprošťovat se a obětovat. Neexistuje...

O sauně

28.12.2018

Vhodná je samozřejmě sauna!" "No výborně, v té zrovna sedíme!" zvolal potěšeně můj přítel a začal se březovou metličkou šlehat po zádech ještě usilovněji. "A proč se po sauně tak často pije vodka? Aby se člověk opravdu od všeho oprostil?" A tak jsem mu vyprávěl, jak jsem se asi před dvaceti lety dostal do osmičlenné party chlapů, která chodila...

Čas neléčí

27.11.2018

Často se bolestivá situace, nepřekonatelná zvenčí, nakonec vrhá do našeho podvědomí a už nám nedává moc bolesti.

Pýcha

18.11.2018

Pýcha znamená obvykle nadřazení a velebení sebe samého a opovržlivý postoj k ostatním. Ve skutečnosti se jedná jak o nechuť žít, zoufalství, nelásku k sobě, nelásku k lidem, tak i pocit, že svět je nerozumný a krutý... To vše jsou projevy pýchy. Zdálo by se, že k překonání pýchy stačí zbavit se všech těchto vlastností. Ale z nějakého...

Model světa

09.11.2018

Každá živá bytost vychází ze souhrnu všech svých pocitů a myšlenek - tedy obrazů.

Alkoholismus

09.11.2018

Proč jedni pijí hodně, přitom se však neopíjejí a nejsou z nich alkoholici, zatímco jiní se zpočátku ovládají, ale nakonec se stejně dříve či později stávají otroky démonu alkoholu?

Vlasy

02.11.2018

Vlasům se říkalo kosmy (od slova kosmos). Už si většinou o staroslovanském vědeckém významu tohoto slova nikdo ani nepamatuje.

Prolomit vlny

31.10.2018

Diagnostika filmu Prolomit vlny podle Sergeje Lazareva...

Známkou pýchy, hrdosti, agrese* jsou extrémy. Jak víte, ďábel se projevuje v extrémech a Bůh - ve zlatém středu. Člověk si z extrémů vybírá jednu věc a fanaticky ji slouží. Fanaticky sloužit - to je ďábelství. Člověk je tomuto extrému otrokem. Pro osobu se zvýšenou pýchou je hlavní věcí mysl, cíle, plány, a to je vědomí.
Osoba se...