Články, úryvky z knih a rozhovory

Prokletí

15.10.2019

Jak poznat, že jste prokletí a jak z prokletí ven?

Dlouhou dobu se mi zdálo, že život má teprve začít - ten pravý život.
Ale vždy zde byla nějaká překážka, která stála v cestě mému štěstí. Něco, co jsem nejdřív musel překonat, nějaká nevyřízená záležitost, období, které muselo být odslouženo, účet, který musel být splacen. Teprve potom bude moci můj život začít naplno, říkal jsem si. Avšak nakonec...

Pokud dovolíte, aby Vaše sebevědomí kleslo na dno, budete přitahovat nejisté a slabé lidi, kteří vědí, že si budou moct dělat, co chtějí, beze strachu z následků.

Protože člověk, který sám sebe nepovažuje za úctyhodného, nebude mít odvahu k nastavení limitů.

Je vy sami dovolujete, co se Vám bude dít od ostatních.

Do jaké míry vidíme božskou vůli na celém světě okolo nás, do takové dostáváme "shora" pomoc a podporu. Pomoc nepřichází k člověku, který se odvrací od Boha. Nebo spíš pomoc přijde ve formě selhání, neštěstí a nemoci.

Nech to být

11.08.2019

Pokud ti něco nevychází tak, jak by sis přál, lidé se nechovají tak, jak by podle tebe měli a svět se točí, jak na kolotoči, ale opačným směrem, zkus na chvíli nechat všeho být.

O eutanázii

25.07.2019

Na jedné přednášce se ke mně dostala zajímavá otázka. Člověk psal o tom, že jeho matka byla těžce nemocná a rozhodla se dobrovolně odejít ze světa. Pomohli jí to udělat. A nyní se u tohoto muže pravidelně objevují záchvaty touhy nežít, s kterými se těžce vyrovnává. Muž se ptal, zda je jeho stav spojený se smrtí matky.

"Moje babička mi radila:
V těžkých časech dělej malé kroky.
Dělej to, co musíš udělat, ale jen po kouscích.
Nemysli na budoucnost, ani na to, co se stane zítra.
Umyj nádobí. Utři prach. Uvař polévku. Zalej květiny.
Postupuješ krok za krokem.
Udělej krok a zastav.
Odpočívej, dopřej si komplimenty.
A potom udělej další krok. ...

Nasbírej kořeny poslušnosti, posbírej květy duševní čistoty, natrhej listy trpělivosti, posbírej květy upřímnosti, to všechno osuš potem zdrženlivosti, dej to do nádoby dobrých činů, přidej vodu pokání, posol solí bratrské lásky, přidej špetku milodaru, promíchej to práškem smíření a odevzdání se, pak od toho všeho vezmi tři lžičky v den bázně...

Otázka:
Píšu z beznaděje a povědomí o jakémsi konci života... Nemám již žádnou sílu dál trpět ani nemám dost odvahy zemřít. A to jsem měl velké schopnosti, ale celý život se rozpadl jako led pod ranou obřího kladiva.
Už jsem prošel fází optimismu, nadšení, víry v dobro, boje, odporu, úsilí, proseb, stížností, modliteb o pomoc, afirmací, meditací a...

Když dostaneš plat bez práce, otráví to tvou duši. Bůh netrestá, Bůh očišťuje od lpění a připoutaností.
Jakékoliv štěstí je potřeba si zasloužit.

Pokud se snažíš najít lásku někde jinde, než ve svém nitru,
dříve či později zažiješ zklamání.
Když hledáš štěstí tam "venku",
najdeš jen to, co jako štěstí vypadá
- dokonalou iluzi krátkodobého štěstí.
A pokud si pořizuješ věci nebo kupuješ zážitky,
abys prožíval radost, opět míjíš cíl.

"Můj syn se rozhodl postit se a před časem mi řekl, že už dva týdny má bolesti hlavy a žádné léky nepomáhají." - A je to dobře, že nepomáhají,"- řekl jsem. vždy jsem žil svobodně, dělal to, co chtěl, a najednou má omezení v potěšeních. Tělo se brání, nemůže přijmout takový stres. Když poprvé postíte rychle, musíte postupně omezit potěšení...

Velikonoce

21.04.2019

"Olej ve svítilně" - to je láska v naší duši. Tu je třeba neustále udržovat, abychom prošli následujícími zkouškami.

Odpuštění

12.04.2019

Odpuštění - to je odmítnutí urážky, nenávisti a odsouzení.

Pokora

01.04.2019

Chybou mnohých věřících je, že zaměňují pokoru za pasivitu. Pokora znamená, že podnikáte aktivní kroky s cílem změnit v prvé řadě sám sebe, a ne danou situaci. Nad nepřítelem zvítězí ten, kdo dokáže zvítězit sám nad sebou. Proto pokora předpokládá aktivitu obrovské energetické náročnosti, která má za cíl vychovat naši duši. Pro nezasvěceného...

Léčba duše

25.03.2019

Když člověk nesměřuje k Bohu - začne uctívat nejprve blízké lidi a potom - své instinkty, touhy, život. Čím víc člověk uctívá a připoutává se, tím horší se stává jeho charakter a tím vyšší je agrese - nejprve podvědomá, vnitřní a potom vnější. Nemoci a neštěstí - jsou brzdění člověka v jeho hříšném stavu, je to pomoc a podpora shora....

...Jak zachránit dítě skrze stav matky? Je třeba pomoci matce změnit vášeň v lásku, jinými slovy smrtící proces otočit zpět. Neopětovaná láska, zrada milovaného muže nebo jeho lhostejnost - to jsou skvělé prostředky, jak převést energii vášně a chtíče na cit lásky k Bohu.
Neopětovaná láska nutí člověka modlit se, oprošťovat se a obětovat. Neexistuje...