Články, úryvky z knih a rozhovory

O dětech

01.06.2020

Před početím duše člověka, dlouho přebývajíc ve stavu odpoutání, nahromaďuje velké množství lásky.
DÍTĚ ŽIJE city a LÁSKOU.
Proto jsou jeho možnosti očisty větší, než u dospělého. A podle toho, jak se utváří vědomí a směřování k lidským hodnotám, se stále více s přibývajícími léty zesiluje závislost na lidském, zmenšují se možnosti očisty a stále...

Sergej Lazarev se zamýšlí nad příčinami vzniku epidemie koronaviru.
Sdílí svou vizi toho, co se děje ve světě, zejména mluví o základních příčinách pandemie koronaviru a o tom, jak se lidstvo vyrovná s hrozící hrozbou.

Sklíčenost

02.02.2020

CO JE TO sklíčenost?
Je to hluboká nespokojenost se sebou, s osudem, se světem kolem sebe.
To je nedůvěra v budoucnost a nedůvěra v sebe, je to neustálá agrese vůči lásce.

Když se ti něco nelíbí - není ti "po chuti", respektuj to.
Nepřemlouvej se, aby ses cítil jinak.
Důvěřuj tomu, co cítíš a jednej podle toho.
Nepotlačuj své pocity "logickými" argumenty.
Matrix - virtuální systém, v kterém se nacházíš, chce, aby tvému životu vládl rozum.
Ale ten je programován a tvůj Zdroj tak utlumen.

Vzpomínám si, jak jsem se bavil s pacientkou:
"Dosahujte svých cílů," vyzýval jsem jí,
"naučte se stanovovat si úkoly."

Ideály

30.11.2019

Když jsem byl v Jaltě, poprosila mě jakási žena, abych jí vysvětlil příhodu, která se udála nedlouho před naším setkáním. Její známá měla syna, chlapečka jako andílek. Najednou umřel, zdánlivě zcela bez příčiny. Doktoři si marně lámali hlavu, co se to vlastně stalo. A jestlipak víš, proč umřel?" "Proč?"
"Protože z něj všichni dělali ideál. A ideál...

Posvátná kniha hinduizmu " Mahabharata" obsahuje 40 znaků pýchy:

"Až zemřete, ztratíte tužby, ideály i milované lidi.
Tato vnější hladina bude zničená. V jemné hladině si však uchováte jednotu a pospolitost s milovanými bytostmi i po smrti. Jenže proniknout do této hladiny je možné jen za pomoci lásky k Bohu.

Když pocítíte, že láska k Bohu je jedinou realitou a nejvyšším štěstím, potom při ztrátě...

Prokletí

15.10.2019

Jak poznat, že jste prokletí a jak z prokletí ven?

Dlouhou dobu se mi zdálo, že život má teprve začít - ten pravý život.
Ale vždy zde byla nějaká překážka, která stála v cestě mému štěstí. Něco, co jsem nejdřív musel překonat, nějaká nevyřízená záležitost, období, které muselo být odslouženo, účet, který musel být splacen. Teprve potom bude moci můj život začít naplno, říkal jsem si. Avšak nakonec...

Pokud dovolíte, aby Vaše sebevědomí kleslo na dno, budete přitahovat nejisté a slabé lidi, kteří vědí, že si budou moct dělat, co chtějí, beze strachu z následků.

Protože člověk, který sám sebe nepovažuje za úctyhodného, nebude mít odvahu k nastavení limitů.

Je vy sami dovolujete, co se Vám bude dít od ostatních.

Do jaké míry vidíme božskou vůli na celém světě okolo nás, do takové dostáváme "shora" pomoc a podporu. Pomoc nepřichází k člověku, který se odvrací od Boha. Nebo spíš pomoc přijde ve formě selhání, neštěstí a nemoci.

Nech to být

11.08.2019

Pokud ti něco nevychází tak, jak by sis přál, lidé se nechovají tak, jak by podle tebe měli a svět se točí, jak na kolotoči, ale opačným směrem, zkus na chvíli nechat všeho být.

O eutanázii

25.07.2019

Na jedné přednášce se ke mně dostala zajímavá otázka. Člověk psal o tom, že jeho matka byla těžce nemocná a rozhodla se dobrovolně odejít ze světa. Pomohli jí to udělat. A nyní se u tohoto muže pravidelně objevují záchvaty touhy nežít, s kterými se těžce vyrovnává. Muž se ptal, zda je jeho stav spojený se smrtí matky.

"Moje babička mi radila:
V těžkých časech dělej malé kroky.
Dělej to, co musíš udělat, ale jen po kouscích.
Nemysli na budoucnost, ani na to, co se stane zítra.
Umyj nádobí. Utři prach. Uvař polévku. Zalej květiny.
Postupuješ krok za krokem.
Udělej krok a zastav.
Odpočívej, dopřej si komplimenty.
A potom udělej další krok. ...

Nasbírej kořeny poslušnosti, posbírej květy duševní čistoty, natrhej listy trpělivosti, posbírej květy upřímnosti, to všechno osuš potem zdrženlivosti, dej to do nádoby dobrých činů, přidej vodu pokání, posol solí bratrské lásky, přidej špetku milodaru, promíchej to práškem smíření a odevzdání se, pak od toho všeho vezmi tři lžičky v den bázně...

Otázka:
Píšu z beznaděje a povědomí o jakémsi konci života... Nemám již žádnou sílu dál trpět ani nemám dost odvahy zemřít. A to jsem měl velké schopnosti, ale celý život se rozpadl jako led pod ranou obřího kladiva.
Už jsem prošel fází optimismu, nadšení, víry v dobro, boje, odporu, úsilí, proseb, stížností, modliteb o pomoc, afirmací, meditací a...