Dosahujte svých cílů

01.01.2020

Vzpomínám si, jak jsem se bavil s pacientkou:
"Dosahujte svých cílů," vyzýval jsem jí,
"naučte se stanovovat si úkoly."
 

Zasmála se:
"Hodně z toho, co jste mi řekl, se nedá udělat."
"Máte naprostou pravdu," souhlasil jsem, "ve vašem současném stavu je to nemožné. Obzvláště když si myslíte, že cíl je nedosažitelný. To způsobí zastavení energie. Jestliže se cíle nevzdáte, tehdy se začne energie pohybovat tímto směrem, po nějaké době se objeví příležitost a vytvoří se mechanismus splnění vašeho přání. Zpočátku je tato energie téměř nepostřehnutelná. Jako hořčičné semínko, o kterém mluvil Kristus. A pak se hromadí a začíná měnit okolní svět - z drobného zrna se objeví strom.
Lidé, kteří mají víru, se mohou dotknout jemných úrovní a pocítit událost, která se jim děje, v obrovském časovém období. A pochopit, že vše lze změnit a všeho lze dosáhnout.
Čím více jste připoutáni k hmotnému nebo duchovnímu štěstí, tím užší je zóna vašeho vnímání. Obraz světa se stává statickým, všechno, co se vám děje, se zdá neotřesitelné a neměnné. Vaše přání změnit svět se během několika minut roztříští o realitu a místo výchovy začnete nenávidět lidi i svět, ve kterém žijete.
Nyní v Rusku je situace mírně řečeno špatná. Mnoho z těch, kdo čelí do očí bijícím faktům, zažívá nenávist, upadá do odsuzování a poté začnou být v depresi. Oni správně cítí, že změnit Rusko je nemožné. A tak to je. 

"Zemi nelze změnit za jeden den nebo měsíc. Jak lidé mysleli a cítili před sto lety, taková je země teď. Není třeba truchlit nad špatnou sklizní, pokud jste na jaře zaseli špatně a málo. Proto nebojujte s dnešním dnem, nikdy jej nezměníte. Navíc se zítra stane minulostí a bojovat s minulosti je nebezpečné a škodlivé pro zdraví. Bojujte za budoucnost, která se stane přítomností. A naše budoucnost - to jsou myšlenky a náhled na svět. Vzdálená budoucnost jsou naše city, pocity a celkový obraz světa. To, co dnes cítíme, se nám stane pozítří."

Sergej N. Lazarev - Výchova rodičů 3


Pokud člověk nepřetržitě, neustále směřuje k něčemu, dosáhne to. Pokud člověk věří ve své síly, přestává pochybovat o sobě a potlačovat svou energii, dokáže naplno odhalit svůj potenciál. 

"Nepohřbívejte své talenty do země!" řekl Kristus. "Věřte a hora se pohne ze svého místa!"

 Sergej N. Lazarev - Uzdravení duše