Diabetes, cukrovka

O diabetu, cukrovce z pohledu duše....

Původ diabetu

Podvědomé chtíče a žádostivost, přivazují duši k životu a tužbám, činí člověka hrdým a žárlivým. Ten, kdo se neustále přejídá a jí mnoho sladkostí, dosti rychle dostane cukrovku, protože takové jídlo mnohokrát zvyšuje žádostivost. Mimochodem, vědci zjistili, že časté používání sladkostí způsobuje pokles testosteronu u mužů - mužského hormonu zodpovědného za sílu a mužnost.Jak zachránit člověka, u kterého podprahový chtíč uzavřel lásku? Je nevyhnutné, aby se jídlo stalo pro něj jedem, možným zdrojem smrti. Je potřebné tento proces urychlit a potom člověk podvědomě pocítí, že uctívání žádostivosti vede ke smrti.Diabetikům se doporučuje jíst maso, mléčné výrobky, na které spotřebuje energii vášnivých tužeb. Proto půst nebo hladovění pro diabetiky způsobuje nesnesitelné muka a může vést ke smrti.

Duše shazuje na tělo mechanismus přirůstání k tužbám. Na úrovni duše dochází k zřeknutí se lásky kvůli požitku bez povšimnutí a přináší radost. Ten samý proces, který sestoupil na úroveň těla, je nejen že viditelný a hmatatelný, ale - vede k agónii, utrpení a smrti. 

Hlavní půst pro diabetiky proto není v omezení jídla, ale v omezení potěšení a požitků. Jde o omezení nebo nutnost vzdát se nejen sexu, ale i alkoholu, kouření a všeho toho, co se nazývá zlozvyky. Je to zbavení se odsudků, žárlivosti, závisti, urážek a sklíčenosti. Je to naladění se na lásku a modlitbu. Mnozí z mých diabetických pacientů se po konzultaci začali podlit a všimli si, že omezení v jídle a dokonce hladovění se dají překonat lehce a nevedou k takovému trápení. Když duše ožije, potom se i tělo stane lehčím.

Sergej N. Lazarev - Zkušenost přežití