OSUD

Náš osud odráží náš vnitřní stav, naše podprahové emoce.

Osud je rozsáhlým projevem Boží vůle. Nesmíme být uraženi na svůj osud, protože je nám dán Bohem.

Když se pokoušíme změnit situaci na vnější úrovni, aniž bychom se uvnitř změnili, vynakládáme obrovské množství energie v boji proti osudu. Je to zbytečné. Pokud se člověk, aniž by se vnitřně změnil, snaží jít proti osudu, může dostat ještě více problémů a nevyléčitelných nemocí. Měnit svůj osud k lepšímu a neměnit svůj charakter - to je pokus jít proti Boží vůli a snaha podvést Boha, Každý, kdo chce změnit svůj osud, musí nejprve měnit sebe sama a svůj charakter.

Osud je určitým údělem člověka, je to jeho budoucnost, která je přítomná v současnosti. Osud je to, co se s námi právě teď děje. Je to život, který se formuje do budoucnosti pod vlivem našich podvědomých pocitů, myšlenek, jednání a aspirací.

Jak změnit osud? Jedna z nejčastěji kladených otázek. 
Abyste mohli změnit osud, musíte se začít sami měnit. Měnit charakter, činy, vnímání světa. Správné vnímání světa a vnitřní energie nám dávají sílu pro jakékoli změny. Místo toho, abyste se ponořili do nespokojenosti, zlosti, smutku a dalších emocí, které vás připravují o sílu, začněte jednat, naučte se správně vnímat současné situace.

Změníme-li naše nejhlubší podvědomí pocity, změníme současně i naši budoucnost, osud.

Důležitým bodem, který zapomíná mnoho lidí: pokud není na úrovni vědomí žádná nelibost a lítost, neznamená to, že se duše vyčistila. Silný přestupek, který člověk po dlouhou dobu drží v sobě, může žít v podvědomí po celá léta a desetiletí, a dokonce jít do dalších životů, přeměňovat se na nemoci a neštěstí. A "léčit" takové situace se budou na principu "klín klínem". 

Pokud jsme v minulosti kradli, pak jsme museli být okradeni v přítomnosti; pokud ale odpustíme lupiči, pak je hřích uzavřen. Pokud jsme se v minulosti uráželi, urážíme se i v přítomnosti, pokud jsme ale odpustili přestupek a již se neurazíme - problém je vyřešen, uzavřen. Důležité je tedy pro změnu osudu správně vnímat různé situace, schopnost obrátit nespokojenost, podráždění a nenávist na energii k dosažení nezbytných změn a schopnost jednat ze stavu lásky.

Často směšné urážky, ztráty a potíže jsou důsledkem problémů naší minulosti, které neseme hluboce v sobě. Existuje jednoduché pravidlo: čím je situace nelogičtější, čím více je nepochopitelná nespravedlivá situace - tím více je božská vůle v této
situaci. Nezapomeňte, že všechny situace jsou primárně zaměřeny na záchranu lásky v naší duši.

Sergej Lazarev
www.sergej-lazarev.cz


OSUD pochází ze slova "fátum"a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, jež předurčuje jeho život.

Dá se osud změnit? Ano dá, změnou vlastního charakteru, chováním, myšlením a skutky.

Pokud se Vám nelíbí Váš osud, změnte svůj charakter.
Karma je Váš osud určený souhrnem všech činů vykonaných v minulosti. Váš charakter je výslednicí toho, co jsme dělali, cítili a mysleli. Proto je nemožné změnit vlastní osud, aniž bychom změnili svůj charakter a vnímání světa.


Správné vnímání světa a tak, jak nyní žijeme, jaké máme pocity, charakter, na čem lpíme/nelpíme a jak konáme nám určuje náš každodenní život a následný osud. 


Nejdůležitější je proto práce na sobě:
https://karma-a-osud.cz/l/prace-na-sobe/

"Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud."

                                                                                         ruské přísloví


"Dávám, ale vezmu si i zpět...
Nechávám tě tvořit, jen tě nenápadně doplňuji...
Nechám tě kráčet životem, než se naplní tvůj čas...
Častokrát jsi se semnou setkal, protože nic není náhoda...
Vedu tě a ukazuji ti správnou cestu pro tebe, ne vždy ale nasloucháš mému hlasu...
Často mne obviňuješ, ale málo mi děkuješ...
Mám miliony podob, ale jen jedno jediné jméno..."
                                                                                                     OSUD

"Vesmír je poskládaný ze zkušeností, které jsou nadesignované tak, aby tě připravily o tvé připoutání, lpění;
na rozkoši, bolesti, strachu, na všem.

A dokud je místo, kde lpíš, vesmír najde způsob,
jak tě s ním konfrontovat."

                                                                                              Ram DASS


Energie nelze chápat jen v úzkém fyzikálním smyslu. Také my vytváříme energetická pole a jsme jednotkami informací. Lidé, věci, okolnosti, situace, myšlenky, pocity, to všechno jsou projevy různých vibrací energie. Vše, co existuje ve vesmíru i na Zemi, je energie, nic kromě energie zde není - i láska a radost jsou energie, neboť vše neustále vibruje, dokonce i ve hmotě (která je zdánlivě pevná) molekuly neustále kmitají...Každá myšlenka, pocit, přání či vůle jsou provázeny vibracemi různých frekvencí, které působí podle své síly a vnitřního obsahu. Člověk se tak stává jedním z nesilnějších vysílačů, který své vibrace (v různých frekvencích) vysílá do vesmíru a zpátky je přijímá v podobě událostí života.

Negativní energie zatěžkává naše energetické biopole - tedy zdraví. Aura (která obklopuje tělo jako vejčitý krunýř může být až temně zamlžená, což je známkou, že biopole je slabé a vyčerpané. V každém případě negativní energie ke svému zdroji přitahují jako magnet všechny energie podobné s podobnou frekvencí, především nemoci či problémy různého druhu. My to vnímat nemusíme, děje se to, i když zrovna na nic nemyslíme, neboť programy v podvědomí řídí naše jednání. Přihodilo-li se člověku něco zlého (např. autonehoda), musel být na stejné frekvenci jako jeho událost. A nemusel na tuto událost vůbec myslel - frekvence jeho energie však odpovídala frekvenci události. Jeho podvědomí a energie vesmíru se vzájemně přitáhly a přivedly ho ve špatnou dobu na špatné místo.

Náhody neexistují
Náhoda a štěstí jsou pouze označení pro nepoznané souvislosti.
Náhody neexistují, neboť vše podléhá příčině a následku. Co je to vlastně náhoda? Nic! A nic nemůže vytvořit něco, protože náhoda je slepá, neumí vyvolat inteligentní účinky. To, čemu říkáme náhoda, je pouze výraz skryté, neznámé příčiny; nikdy se nic neděje bezdůvodně. Náhoda je to, co se nám na základě toho, jací jsme, přihodilo a má to v našem životě něco změnit.