Ledviny

Problémy s ledvinami z pohledu duše...

Podle východní medicíny je hlavní vitální energie člověka v ledvinách. Problémy s ledvinami jsou tedy problémy nedostatku energie.

Pád vitální energie u člověka nastává ve vnitřní ztrátě jednoty s Bohem, tj. se zvýšenou přilnavostí ke světu.

Problémy s párovými orgány - ledviny, plíce, vaječníky, nadledvinky, uši, ale následně i štítná žláza atd. - je vždy výsledek extrémně vysoké úrovně pýchy (hrdosti) i žárlivosti současně.

Pýcha a žárlivost jsou dva protiklady, které jsou jeden a vzájemně se propojují. V jemné rovině se dva instinkty spojí do jednoho: uchování ega v čase a prostoru.

Problémy s ledvinami jsou důsledkem zvýšené vášně a náklonnosti k fyzickému a duchovnímu "já". Naše touhy začínají na úrovni břicha a genitálií, a když naše touhy mají méně lásky a více vášně, pak energie v ledvinovém a urologickém systému padá: energie ledvin se snižuje - objevují se infekce, nádory a budoucí funkce tohoto systému je oslabena.

Patologie ledvin je blokádou samodestruktivního programu. Čím více člověk má nároky vůči světu a lidem, tím větší agresivita roste v podvědomí. Když tato agrese pronikne do hlubin duše, již se nehovoří o lidech a světě, ale o Bohu. Pak nastane obrácení a nastane program sebe-destrukce. Aby tento program nezničil potomky a nepoškodil budoucí život člověka, je spojen s onemocněními těla - hlavně lézí hlavy a močového měchýře.
Benignější možnost blokování je prostřednictvím kůže a špatnou funkcí střev - je častější u dětí. Vnitřně tvrdou a nekompromisní osobu pak častěji postihují nemoci ledvin.

Předmět hrdosti je předmětem vnitřní námahy. Hrdý člověk bojuje s vnějším světem, v důsledku toho jeho energie klesá, a proto začínají problémy s ledvinami.

Nemoci ledvin
Když spadne energie, objeví se bolest. Pokud energie klesá intenzivněji, začíná zničení funkce orgánu. A jestliže energie jde dolů ještě rychleji, pak se objevuje nádor a degradace nebo úplná smrt tkání. Nádor - to je náhrada za snižující energii.

Kamenná formace v ledvinách je také spojena s lidskou pýchou: pokud je úroveň pýchy malá - tvoří se v ledvinách písek; pokud je úroveň pýchy vyšší - pak se tvoří kameny, které mohou být nějak odstraněny. Pokud se však osoba nezmění, tj. problém není vyřešen - odstranění kamenů již nelze lehce odstranit a následná nezměna může vést k výskytu onkologie. Pokud je úroveň hrdosti tak vysoká, že se stává nebezpečnou pro potomky, potom kameny nelze odstraňovat a vytváří se korálové kameny.
Pokud se v tomto případě odstraní ledvina, pak může člověk dostat další zámek (blokaci) na jeho špatné chování - a to třeba mrtvici nebo slepotu. Nemoc je totiž vždy blokace špatného chování.

Zvýšená hrdost vypadá nejen jako nadřazenost vůči ostatním, ale také jako uctívání prosperujícího osudu, jako pohrdání se samého sebe, jako deprese.
Jaká je závislost na šťastném osudu? To je neschopnost utrpět ztrátu, to je lítost nad minulostí, to je úplné odmítnutí toho, co se stalo, neschopnost obdržet rány osudu. To vše také vytváří nekontrolovatelné překročení jemné energie.

Uctívání šťastného osudu vede k neuropsychologickému a fyzickému přetížení. Pokud člověk dlouhodobě pracuje s přetížením kvůli své pohodě a v jeho duši není žádná radost a láska, žádný pocit vzletu, pak jeho ledviny mohou bolet, což je reakce na ztrátu jemné energie. S fyzickým a nervovým přetížením, které není zajištěno jemnou energií, je převzata energie ze strategických rezerv člověka a bolest v ledvinách signalizuje nebezpečnou situaci.

Uctívání štěstí je touha získat mnohem víc od osudu, než vám dává.

Obdiv, uctívání výhod světa kolem člověka také neuvěřitelně zvyšuje soustředění na prosperující osud a může způsobit náhlou bolest v ledvinách. Všechny moderní reklamy posilují uctívání krásného a prosperujícího života, potěšení a zábavu. Dokonce i malé děti jsou vystaveny reklamě - začínají pak více jíst, chtít a brát, ale stávají se i alergické atd. A potom rodiče nechápou, odkud má dítě zdravotní potíže.

Pokud člověk uctívá ženskou krásu a sexualitu, pak pokud najde ženu svých snů může to být pro něj fatální: ledviny selžou nebo to nevydrží srdce. Může se totiž zvýšit závislost tisícinásobně. Proto se naše sny často nedají splnit, ale nemůžeme si to uvědomovat.

Stav ledvin je jedním z indikátorů, jak se připoutáváme k jiné osobě, nesnášenlivost bolesti duše z hlediska vztahů.

Overexcitace (hladovění kyslíkem) mozku a vědomí vede ke ztrátě energie. Chiropraktičtí specialisté si všimli nápadného spojení: bloky a sevření se objevující v oblasti krku, jestliže je ledvinová funkce oslabená. Mohou se objevit problémy s obratly, problémy s krční tepnou, otoky a svalová sevření, oslabení hlasu, bolest v krku, poranění krku apod. Není pochyb o tom, že existuje takové spojení, ale odborníci nemohou vysvětlit důvody.

Ve skutečnosti je všechno jasné a logické. Nadměrná stimulace mozku, vědomí - vede ke ztrátě energie. Když hladina energie klesá na kritickou úroveň, tělo se snaží potlačit vědomí, zpomalit jej a vytvoří problémy v oblasti krku.

Zvýšená připoutanost k nějaké osobě má negativní vliv na ledviny a kvůli nedostatku energie začnou pracovat špatně. Krev není čištěna a člověk může zemřít. Proto, aby se zlepšila kvalita čištění - jsou kanály, které filtrují krev v ledvinách zúžené. Srdce pak musí krev přečerpávat rychleji - a tím je nuceno zvýšit krevní tlak, aby krev proudila stále stejnou rychlostí. Zvýšení počtu kardiovaskulárních onemocnění na světě je tedy často způsobeno onemocněním ledvin. A protože lidská připotanost k pozemskému roste, brzy bude těchto problémů přibývat.

Pokud ledviny pracují špatně, mohou být nemocná i játra, protože játra částečně přebírají funkci ledvin. V těle jedno navazuje na další.

Abyste překonali problém s ledvinami, musíte dát do pořádku duši.

Abyste to udělali, musíte se nejprve naučit přijmout Boží vůli, vždycky pamatovat na to, že Boží vůle je vysoce inteligentní, prospěšná a zaměřená na pomoc naší duši. Je třeba se naučit vnímat svět i lidi jako jejich nedokonalé dítě: ne je odsoudit, ne jimi opovrhovat, ale milovat je a vzdělávat.

Je třeba obrátit se k Bohu a opustit všechny potěšení, náklonnosti a problémy. V normální situaci je to obtížné, protože lidské štěstí nás většinou vysává. A když přijde vážná nemoc nebo smrt, je snadnější se rozloučit se všemi svými přáními.
Vše, co je člověk, je náhle iluzorní a Božské je čím dál tím pravdivější.

Musíte se pokusit zpomalit funkce svého ega: v oblasti výživy, sexu, dýchání, myšlení. Alespoň jednou týdně se omezit, zahodit všechny myšlenky, více se pohybovat, přemýšlet méně. Je třeba pracovat s tělem, učit se techniky, které pomáhají uklidnit mysl.

Pokud člověk usiluje o Boha, a snaží se tím zachránit svou duši, pak může dostat neštěstí nebo nemoc, která v prvních krocích vede k degradaci orgánu. Je to však začátek čištění duše, které vede k uzdravení.
Pokud je láska a morálka vyřazena z jeho života jen kvůli potěšení, pak takovému člověku nemusí být poskytnuty záchranné nemoci a neštěstí. On úplně degraduje a bude umírat, během této doby otráví i své děti a vnoučata jedem.
Celkově je neštěstí a nemoc milost, kterou poslal Bůh za spásu duše.


Zdroj: Sergej N. Lazarev https://lazarev.ru/researchmenu/2911-2016-09-28-10-11-11.html