KARMA

Karma je zákon příčiny a následku...

Naše minulost nikam nemizí, stále existuje, jsme s ní spojeni. Navíc ovlivňuje naši přítomnost a budoucnost. Karma je pojetí indické filozofie a zahrnuje nejen zákon příčiny a následku, ale také pojem "kroniky Akáši". Védská filozofie říká, že existuje světový éter, ve kterém jsou zaznamenány všechny události. Uchovává historii osudu každého člověka. Vše, co člověk kdy udělal, neodvratně ovlivňuje jeho dnešek i zítřek a nikam nemizí. To je míněno pojmem karma.

Pojem karma vznikl ze staroindického sanskrtu a v překladu znamená "činy života".

Karma je osud, který přesahuje hranice jediného života. Tímto způsobem nejsou karmou spojeny jen události současného života, ale i všech předchozích. To znamená, že mezi naším charakterem a tím, co se nám děje v životě, existuje vztah příčiny a následku. Lidský charakter, světonázor a činy tedy jen tak nemizí.

"Kronika Akáša" - všechny události, která se na světě odehrají, se zaznamenávají na jemnohmotných úrovních a zapříčiňují další události. Takto vyvolává chybné chování problémy a správné je odměňováno. Emoce i chování se nakonec odrazí na osudu a zdraví.

Vše je vzájemně propojeno - minulost, přítomnost i budoucnost. 

Karma pak určuje náš osud podle činů vykonaných v minulosti a podle toho jak se chováme v přítomnosti pak určuje naši budoucnost, náš osud, co dostaneme nebo naopak co nám bude v životě odebráno.

Sergej Lazarev


Zákony karmy

 • Ať učiníme cokoli ve Vesmíru, všechno se k nám vrátí.
 • Každé akci, odpovídá reakce.
 • Jak zasadíš, tak sklidíš.
 • Jak nahoře, tak dole.
 • Kdo je povýšen, musí být ponížen.
 • Všechno se mění.
 • Na čem lpíš, to ztratíš.
 • Dávej, aby jsi mohl přijímat.
 • Vše negativní se bude opakovat tak dlouho, dokud se nezměníme, nepřestaneme lpět a absolutizovat si danou věc/člověka/hodnotu.

Nezáleží na tom, co si myslíte, že je správné, lpíte na tom a je pro vás nejdůležitější hodnota - zákon karmy funguje vždy stejně a na každého. Jakýkoliv problém v oblastech vztahů/rodiny/práce/peněz atd značí nesprávnost vašeho chování a vnitřního cítění.

Fyzikální zákony či zákony podvědomí fungují bez ohledu na přání člověka, aby vše bylo jen bezpečné a pozitivní.

Je třeba, abychom chválili za věci dobré, a nenadávali za věci špatné. Pokud se vám tento svět nelíbí, změňte ho k lepšímu. Pokud se vám nelíbí, jak se k vám lidé chovají, změňte se. Pokud se nelíbíte sami sobě, změňte svoji duši.
Hlavním indikátorem správnosti vašeho chování, ať už vyjádřeného emocemi nebo činy, je pocit lásky. Máte-li ho hodně ve své duši, dokážete změnit člověka, jež se nachází vedle vás, najdete s ním společnou řeč a žádný konflikt s ním vás nebude ubíjet, nýbrž rozvíjet.
Vzpomeňte si na slova Ježíše Krista: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími (Matouš 5, 9). Celý svět je objekt pro uplatnění lásky. Náš život je nástroj pro lásku. Milovaný člověk je také prostředek pro pochopení Božského.

Náhoda neexistuje, náhoda je jen nerozpoznaný zákon karmy....A karma určuje náš osud. V každém dni našeho života se děje vše podle zákonů karmy, osudu, Božích zákonů.


Sanskrtské slovo karma znamená "akci".

Výraz je ekvivalent k Newtonovu zákonu akce a reakce. Znamená to, že se vám vrátí to, co vysíláte. Taková představa by v nás mohla vyvolat strach z jakékoliv činnosti. "Reagovat" na omyly by mohlo být příliš obtížné. Ale nereagovat, když život vyžaduje akci, může způsobit ještě větší problémy. Intuice nám pomáhá rozhodnout, kdy jednat a kdy se jednání zdržet. Naplňte se láskou, abyste zmírnili pochybnosti, které posilují karmu.

Obvykle označujeme nepříjemnou karmu za špatnou a příjemnou za dobrou.

Ve skutečnosti však není karma ani dobrá, ani špatná. Může být sice bolestivá, ale podporuje růst. Výrazu "dobrá karma" užíváme k označení příjemné situace, ale když si přejete dobrou karmu, dostáváte se do obtížných situací jen proto, aby vás z nich někdo dostal a dal vám dobrou karmu. Karma není vždy příhodná, někdy nemá smysl vykonávat dobré činy jen proto, abychom něco dobrého získali. Karmické situace nám však pomáhají pochopit univerzální zákony a učí nás žít v jejich rámci.

Naučíte-li se žít v rámci karmických zákonů, snížíte možnost vytváření další karmy. Například egoizmus přináší karmu. Musíte si vypěstovat nezaujatý postoj, což neznamená, že se o všechno přestaneme starat, jsme - li nezaujatí, můžeme projevovat hlubší zájem a více riskovat. Starozákonní představa karmy - "oko za oko, zub za zub" je zastaralá. Poněvadž jsme dnes osvícenější, rozumíme novozákonnímu poselství smířlivosti, které uvolňuje karmickou energii.

Po uvolnění karmy se musíme změnit, abychom neopakovali stejné chyby. Energie nepochopených ponaučení přechází do dalších situací a stává se ještě obtížnější.

Ti, kteří vytvářejí karmu, se i přesto mohou vyvíjet a učit, i když pomaleji a na nižších úrovních. Ti, kteří se učí a užívají svou energii správně a nezaujatě, jdou vyšší, duchovnější cestou. Abychom se vyvíjeli, všichni se musíme učit ze svých zkušeností. Náš pokrok závisí na našem postoji k těmto zkušenostem.

Ne všechny problémy, nemoci a neštěstí bychom měli považovat za karmu. Procházíme evolučním procesem a občas přijímáme nové druhy energie, s nimiž se teprve učíme zacházet, tento proces nás posiluje. To není karma, nýbrž příležitost růst a vyvíjet se.

Naučíte-li se rozeznávat karmu od příležitosti, pomůže vám to změnit způsob, jakým reagujete na podněty. Uvidíte-li příležitost, budete nuceni růst a zkoušet nové věci, budete mít pocit, že jste průkopníci a že překračujete hranice toho, co jste doposud považovali za možné.

Bude-li se však jednat o karmickou situaci, budete zmatení a budete mít pocit, že jste vtahováni do akce, jako byste byli účastníky dramatu. Pravděpodobně nebudete chápat, co se děje, takže nejlépe uděláte, budete li se spoléhat na svou intuici. Někteří lidé získávají informace psychickým způsobem, jiní je hledají v knihách nebo je získávají od učitelů.

Ať už vám vyhovuje jakýkoliv způsob, užívejte informací, jak nejlépe umíte, a pamatujte si, co se naučíte.

Někdy se musíte naučit dělat všechno naprosto novým způsobem, proto se ptejte sami sebe: "Jakým jiným způsobem mohu tohle zvládnout?"
Může to být opačný způsob než ten, na který jste zvyklí. Například vůdce bude muset přenechat vedení druhým, zatímco oni budou muset přijmout vedoucí roli.

Jsou dva hlavní druhy osobní karmy - karma situační a karma subjektivní. V prvním případě vám v tomto životě někdo vrací všechno, co jste mu udělali v minulém životě, a v druhém případě například všechna vaše zlost z minulého života ovlivňuje všechno, co děláte v tomto životě. Situační karma může pokračovat po dobu mnoha životů, neskončí, dokud se jeden ze zúčastněných nevyvine natolik, aby změnil své reakce a přerušil tento koloběh. Subjektivní karma přitahuje zlost, stejně jako přitahuje strach, nebo starosti. Uvědomte si všechny své subjektivní postoje, které vám překážejí, a snažte se jich zbavit. Naplníte-li se láskou, budete dělat všechno z lásky. Rovnováha dobra je nejlepším řešením pro všechny zúčastněné.

Karma druhých.
Většina lidí se zaplete do cizí karmy. Když se příliš staráme o druhé nebo když strkáme nos do jejich záležitostí, jsme chyceni. Místo abyste si dělali zbytečné starosti o druhé, žehnejte jim. Podle názoru některých lidí bychom nikdy neměli zasahovat do cizí karmy. Na druhé straně křesťanský názor nás vede k tomu, abychom druhým pomáhali zmírňovat jejich karmu a problémy. Já osobně věřím v přístup křesťanský, ale musíme být opatrní, abychom se nepletli do cizích věcí. Je mnoho lidí, kteří se zaplétají do cizí karmy proto, že chtějí druhé ovládat. Je možné, že se nudí nebo že je fascinují cizí problémy. Při rozhodování, zda se angažovat pro druhé, byste se měli řídit svou intuicí. Důležitá je rovnováha. Lidé, jejichž kundalini proudí spíš čakrou vzadu na temeni než vrcholnou čakrou, se obvykle nevměšují do cizích záležitostí. Lidé, jimž kundalini proudí intenzivně sedmým okem, mají sklony pomáhat druhým a obětovat se pro ně. V zájmu udržení rovnováhy a směru by měla energie proudit vrcholnou čakrou.

Skupiny se mohou snažit udržovat rovnováhu stejně jako jednotlivci. Pochopení toho, co je nejlepší pro skupinu, vám pomůže rozhodnout se, do jaké míry se budete angažovat. Zjistíte, zda svou spolupráci se skupinou rozšíříte nebo omezíte, a poznáte smysl její karmy. Víc než kdy v minulosti si musíme dávat pozor na to, s jakými skupinami se stýkáme. Pro některé lidi to bude znamenat rozšířenou spolupráci, pro jiné návrat ke své vlastní práci.

Vědomá volba.
Ještě než se narodíme, rozhodujeme o tom, jakou karmu chceme uzavřít a v jakých oblastech se chceme vyvíjet. Čím jsme vyvinutější, tím větší je naše možnost volby. Někteří lidé si naplánovali uvolnit takové množství karmy, že ji pak nejsou s to zvládnout, ukousli si větší sousto, než jsou schopni strávit. Jiní mohou mít ambiciózní plány nebo si mohou vybrat nemoc jako prostředek k zvýšení vytrvalosti, síly, porozumění a znalosti nemoci, nemoc může být součástí vývoje celé skupiny. Například Hellen Kellerová si možná vybrala svůj život, aby ukázal, jak mohou fungovat lidé postižení hluchotou a slepotou.

Lidé si mohou přát dosáhnout cílů, kterých se jim nepodařilo dosáhnout v minulých životech, energie jejich přání nebyla naplněna a čeká na příležitost. Všechna naše rozhodnutí jsou do určité míry ovlivněna touto karmickou silou, která vyplňuje naše latentní přání.

Zdroj: G.L. Paulson - Kundalini a čakry


V životě jsme 4x zodpovědni za to, co jsme udělali:

 1. Co jsme učinili v minulém životě.
 2. Co jsme učinili v tomto životě.
 3. Co jsme předali svým dětem.
 4. Co jsme předali svým vnukům a pravnukům.

Osobní karma odpovídá karmě rodičovské, a pokud jsem ve třech minulých životech lidmi opovrhoval a považoval se za moudřejšího než ostatní, pak v tomto životě dostanu stejného otce, děda i praděda. Proto když člověk na sobě začne pracovat a obrací se k Bohu, dá se předpokládat, že rodinnou karmu nemá a že je vybaven jen karmou osobní. Čím silnější je jeho směřování k Bohu a k lásce, tím méně je člověk závislý na energetice okolního světa, na negativní zkušenosti svých předků i vlastní zkušenosti z minulých životů.

Sergej N. Lazarev