O Bohu

Žádné představy o Bohu nikdy nebudou přesné, protože vychází z vědomí, a to je druhotné. A jen pocit lásky může dát takovou představu.

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.
Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.                                     

                                                                                                  Bible, exodus 20,4-5


"Bůh nám neukládá zkoušky, které bychom nebyli schopni zvládnout." 

Nejdůležitější je pochopit, že smysl života spočívá v posilování lásky v duši. 

Láska - to je největší štěstí ve vesmíru
, ale láska k nějaké osobě či hodnotě může klidně zavřít cestu k Bohu. 
První energie má být namířena k Bohu. Bůh je největší štěstí a má nejvyšší hodnotu. Když člověk začne uctívat chtíč, sex, postavení či peníze, vydává se napospas záhubě. 

Musíme zcela změnit svou představu o světě a vždy klást na první místo Boha. To se promítne do našeho vztahu k životu. Pokud si budeme neustále uvědomovat, že naše fyzické tělo je pouze nositelem této božské podstaty, která se nachází v našem srdci a neustále se rozvíjí a snaží se projevit, je to dobrý začátek. "Když vnímáme lásku k vesmíru, dostáváme velké množství energie," Energie, kterou dostáváme skrze vyšší pocity, léčí naše tělo, osud i duši." Konzumní myšlení naopak vždy vedou k degradaci. 

Již modlitba je cíl, cíl brát a získat, konzumenství. A jen láska musí být cíl. Nic pozemského nemůže být cílem, to může být jedině prostředkem k lásce k Bohu.  

"Bůh je láska" - co to znamená?

Bůh není jen někdo, kdo nás trestá nebo odpouští. Musíme pochopit a cítit, že Bůh je zdrojem života, Bůh je zdrojem všeho štěstí, Bůh je zdrojem pohody, budoucnosti, moudrosti, všech našich schopností, Bůh je zdrojem našeho zdraví, fyzického, duchovního a duševního.

Když se blížíme k Božskému, čas a prostor jsou stlačeny do bodu a prožíváme pocit jednoty se všemi lidmi, s celým světem, se vším, co existuje.

Vše, co se s námi děje, je nám dáno shora a má nejvyšší humánní význam. Žádná situace není proti nám, ale pro nás. Každá situace je dobrá pro naši duši. Proto, pokud jsme začali - potíže a neštěstí, nemůžete být uraženi osudem.

Problémy jsou znaky, které ukazují, že máme problémy s duší. Takže musíte dát svou duši do pořádku. Svět by nás neměl urazit, měli bychom ho zlepšit.

Nemůžete se urazit sami, musíte se milovat a vzdělávat. Láska by nám měla pomoci růst a být šťastní.

Člověk se musí naučit přijímat svět ve všech jeho projevech, přijímat minulost a budoucnost, pochopit, že všechno pochází z Boží lásky a vše se k němu vrátí.

https://www.instagram.com/p/BdSOTMAng70/


Ak teda máme hovoriť o problémoch, povedzme tak ... kto teraz prežije?
Prežije ten, kto ide k Bohu.
Boh bude chrániť toho, kto k nemu pôjde.
Ak človek nejde k Bohu, je odsúdený na zánik.
Ako ísť k Bohu?

Musíte zmeniť svoj charakter k lepšiemu.
Ako Kristus učil, človek musí ísť k Bohu, stať sa mu podobným."Buďte dokonalí tak, ako dokonalý je váš Nebeský otec."
Boh je všemohúci, Boh je trpezlivý, milosrdný, Boh nemá strach, niet v ňom odsúdenia, skleslosti, pohŕdania, nenávisti. V tomto smere sa musíme meniť.

A keď sa zmeníme týmto smerom, máme šancu na záchranu. A to nielen my, ale aj všetci ostatní.

"Nakonec všechny duše ztrácejí svou osobnost a individualitu, vracejí se k Bohu a stávají se Bohem, který je nejvyšší osobou a nejvyšším neosobnem zároveň." 

Spojení s Bohem - to je nejvyšší štěstí. Kvůli tomuto štěstí k Němu směřujeme. K tomu, abychom vystoupali na následující schod, musíme se odrazit od toho předchozího. Člověk se začíná obracet k Bohu nejprve proto, aby zachránil svoje tělo, potom proto, aby zachránil svou duši, a až potom se rozvoj jednoty s Bohem stává nepřetržitou potřebou a štěstím.

Zdroj: Sergej N. Lazarev


Bůh chyby nedělá
Bůh je všemohoucí
Bůh je všudypřítomný
Bůh je vševědoucí
Bůh je milující
Bůh vše řídí
Bůh nastoluje rovnováhu všeho a všech
Z Boha jsme, k Bohu jdeme a k Bohu se navracíme