PŘÍBĚHY

"Požádala jsem Boha,
aby odstranil mé návyky.
Bůh řekl: "Ne. Není na mě,
abych je odstranil,
musíš se jich vzdát."
Požádala jsem Boha,
aby uzdravil mé postižené dítě.
Bůh řekl: "Ne. Jeho duch je zdravý,
tělo je jen dočasné.
Požádala jsem Boha,
aby mi dal trpělivost.
Bůh řekl: "Ne. Trpělivost je následkem soužení;...

Malou vesničku zasáhnou povodně. Hasiči evakuují všechny obyvatele a zaklepou i na dveře fary. "Otče, pojďte s námi, odvezeme vás do bezpečí."
"Děkuji vám, pánové, ale já tu zůstanu, mne zachrání Bůh."
Hasiči odejdou, voda stoupá, fara je pod vodou a farář přeběhne do výše položeného kostela. Hasiči přijedou na člunu. "Otče, pojeďte. Jinak se už...

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas.
Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a...

Před smrtí řekl muž svému synovi: " Toto jsou hodinky, které mi dal Tvůj dědeček. Jsou více než 200 let staré. Dříve, než Ti je dám, vezmi si je a jdi s nimi do první zastavárny. Řekni, že je chceš prodat a zeptej se, kolik Ti za ně můžou zaplatit."
Na naléhání otce syn odešel s hodinkami a po...

Komu zůstane?

05.01.2020

Buddha šel vesnicí a v tom se na něj obořil nahněvaný muž.

Před mnoha lety se ďábel rozhodl prodat všechny nástroje svého řemesla...

Kdo je to?

30.10.2019

Přichází jakou poutník, chová se jako host a nakonec se stává pánem?
⬇️⬇️⬇️