PŘÍBĚHY

Před mnoha lety se ďábel rozhodl prodat všechny nástroje svého řemesla...

Pravda a lež

22.10.2019

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne zkřížila lež s pravdou

Orel a vrána

08.07.2019

Orel odletěl na vysoký útes, odnesl malého beránka ze stáda;

Malý kluk měl krásný sen. Zdálo se mu, že navštívil velký obchod. Za pultem stál velmi starý, bělovousý, ale usměvavý prodavač.

"Napij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou vodu nebude nikdy pít. Ustel si tam, kde leží pes. Jez ovoce, kterého se dotkli červi. Neboj se hub, na kterých sedí mušky. Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří. Postav dům na místě, kde se had na slunci vyhřívá. Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo v horku postaví. Vstávej a...