PŘÍBĚHY

Podle staré indiánské legendy došlo jednoho dne v lese k velkému požáru. Všechna zvířata v hrůze prchala na všechny strany, protože šlo o velmi prudký požár. Najednou jaguár uviděl, jak mu nad hlavou proletěl kolibřík, ale v opačném směru. Kolibřík letěl směrem k ohni!
Ať se stalo cokoli, nezastavil by se. O chvíli později ho jaguár znovu viděl...

Sny

05.12.2022

Byl jeden muž a ten si strašně moc přál tři věci: Mít dobře placenou práci, oženit se s krásnou dívkou a stát se slavným.

Jeden stařík sedával každý den ve svém houpacím křesle. Připoutaný na toto jediné místo, si přísahal, že se odtud nepohne, dokud neuvidí Boha. Jednou viděl malé děvčátko naproti přes ulici. Její míček se zakutálel do zahrady starého pána. Přiběhla si pro míček, podívala se na muže a řekla: "Vidím Vás každý den, jak se houpete na křesle a díváte se...

"Požádala jsem Boha,
aby odstranil mé návyky.
Bůh řekl: "Ne. Není na mě,
abych je odstranil,
musíš se jich vzdát."
Požádala jsem Boha,
aby uzdravil mé postižené dítě.
Bůh řekl: "Ne. Jeho duch je zdravý,
tělo je jen dočasné.
Požádala jsem Boha,
aby mi dal trpělivost.
Bůh řekl: "Ne. Trpělivost je následkem soužení;...

Malou vesničku zasáhnou povodně. Hasiči evakuují všechny obyvatele a zaklepou i na dveře fary. "Otče, pojďte s námi, odvezeme vás do bezpečí."
"Děkuji vám, pánové, ale já tu zůstanu, mne zachrání Bůh."
Hasiči odejdou, voda stoupá, fara je pod vodou a farář přeběhne do výše položeného kostela. Hasiči přijedou na člunu. "Otče, pojeďte. Jinak se už...

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas.
Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a...

Před smrtí řekl muž svému synovi: " Toto jsou hodinky, které mi dal Tvůj dědeček. Jsou více než 200 let staré. Dříve, než Ti je dám, vezmi si je a jdi s nimi do první zastavárny. Řekni, že je chceš prodat a zeptej se, kolik Ti za ně můžou zaplatit."
Na naléhání otce syn odešel s hodinkami a po...

Komu zůstane?

05.01.2020

Buddha šel vesnicí a v tom se na něj obořil nahněvaný muž.