Požádala jsem Boha...

05.09.2020

"Požádala jsem Boha,
aby odstranil mé návyky.
Bůh řekl: "Ne. Není na mě,
abych je odstranil,
musíš se jich vzdát."
Požádala jsem Boha,
aby uzdravil mé postižené dítě.
Bůh řekl: "Ne. Jeho duch je zdravý,
tělo je jen dočasné.
Požádala jsem Boha,
aby mi dal trpělivost.
Bůh řekl: "Ne. Trpělivost je následkem soužení;
nedává se, musí se naučit.
Požádala jsem Boha,
aby mi dal štěstí.
Bůh řekl: "Ne. Dávám ti požehnání;
štěstí je na tobě.
Požádala jsem Boha,
aby mě ušetřil bolesti.
Bůh řekl: "Ne. Utrpení tě vzdaluje
světským starostem a přibližuje ke mně.
Požádala jsem Boha,
aby posílil mého ducha.
Bůh řekl: "Ne. Sama musíš růst,
ale budu tě prořezávat,
abys přinesla více plodů.
Požádala jsem Boha o vše,
abych se mohla radovat z života.
Bůh řekl: "Ne. Dám ti život,
aby ses mohla radovat ze všeho.
Požádala jsem Boha,
aby mi pomohl MILOVAT sebe i druhé,
jako on miluje mě.
Bůh řekl: 'Ááá, konečně tě něco napadlo!'"