Schizofrenie

...z pohledu duše

Psal jsem, že schizofrenie je spjata s žárlivostí!

Co je to žárlivost? Závislost na touze. Naše touhy vytvářejí myšlenky. Naše hlubinná tajná přání - děti, pokračování života - rodí všechny myšlenky a touhy, spjaté se vším ostatním. Takže, jestliže jsem závislý na přáních, začínám být závislý i na svých myšlenkách. Myšlenky se stávají skutečností. Začínám šílet z toho, že se se mnou někdo stýká, že to, co vidím, najednou ožívá a přichází se mnou do kontaktu. Čili schizofrenie je zvýšená reálnost našich myšlenek a přání. Na to, abychom překonali schizofrenii, je potřeba pocítit, že láska je reálnost a naše touhy a život - iluze! Na to je potřeba se umět zříkat přání, zachovat lásku, když se hroutí naše touhy atd. atd.

Příčinou schizofrenie je i to, že člověk dává přednost moudrosti nad lásku k Bohu.

Můj výzkum ukázal, že pojem "budoucnost" je fyzikální veličina. Viděl jsem, že každý člověk má svoji zásobu budoucnosti. Pokud se tato zásoba zmenšuje, člověk může dostat schizofrenii, rakovinu, cukrovku nebo může zemřít. Zásoba budoucnosti je spojená se stavem naší duše - duše vytváří budoucnost. Energie budoucnosti je vytvářená duší. Jestliže naše duše začne chřadnout - a duše hyne, když ztratíme lásku - pak u nás nepozorovaně mizí budoucnost a začínají nemoci, nejtěžší a nevyléčitelné. To, co nazýváme syndromem získaného imunodeficitu AIDS, homosexualita, rakovina, schizofrenie a autismus - to jsou nemoci lidí, kteří prakticky nemají budoucnost. Jsou to v podstatě nemoci duše. A duši je možné vyléčit.

Pokud u dítěte začíná schizofrenie, s čím to může být svázané? Pokud je matka chytrá, volní a zkouší soustavně se podřizovat a kontrolovat situaci, tak u jejích dětí nebo vnuků může být schizofrenie. Viděl jsem příjemné a zdvořilé ženy vnějškem. Ale vnitřní přání si všechny podrobit, řídit osudy druhých lidí, rodilo chorobu u jejich dětí. Čím slabší je žena, čím je více bázlivá, čímž nestabilnější je její situace, tím méně pro ni znamená vědomí a více znamená láska. A v momentě destabilizace vědomí t.j. křivdy, ztráty, neštěstí taková žena dává mnohem větší impuls k lásce. Žena chytrá, tvrdá, volní při destabilizaci vědomí dává výbuch agrese, zmenšuje lásku ve své duši a odebírá ji z dětí a vnuků. Stane se následující: intelekt, schopnosti u dítěte mohou být větší než u rodičů, ale lásky je mnohem méně a automaticky se zapojuje režim blokování přes útlak vědomí.

Sergej Lazarev