Budoucnost formuje přítomnost

Jaký vliv má budoucnost na přítomnost a přítomnost na budoucnost...

Budoucnost je realita, která je na tenkém plánu. 🌗

Na úrovni podvědomí, spojeného s na polem, člověk reaguje na budoucnost - v přítomnosti, všeho co se týče reality. Špatná reakce na budoucnost vede k problémům se zdravím a osudem.

Naši budoucnost vytváříme již dnes. Ale v mnohem menší míře, než se nám zdá.
Je tu totiž hlavně obrácený proces: budoucnost formuje přítomnost. A budoucnost je ve spojení s duší člověka.

Nedostatky v naší duši vytváří problémy v budoucnosti, které k nám přijdou v přítomnosti. Tedy - naše agresivní pocity - jako je zášť, závist, odsouzení, sklíčenost - mohou zničit nejen naši budoucnost, ale i zdraví a osud našich potomků. Poté je těžké podvědomě zachraňovat své děti a vnoučata z neštěstí, nemoci a smrti, a přichází nevyléčitelné nemoci, utrpení a smrt.

Bible je skvělá kniha, ve které jsou zákony vývoje duše - ale šifrované. Ve Starém zákoně je psáno, že hříchy člověka, Bůh trestá do 3-4 kolena. A nejtěžší trest trestá prokletím potomků až do 10 kolena.
"Bůh trestá", "Bůh vidí vše" - v těchto slovech jsou ve skutečnosti šifrované zákony bytí - zákony, na kterých existujeme a rozvíjíme se.

Primární, karmické pole má, dá se říct, absolutní vzpomínku. Jsou tam "nahrané" všechny naše pocity, myšlenky, činy. Nikde nic nezmizí. Naše karmické pole, spojené s duší a duchem, si pamatuje všechno, a tato vzpomínka je předána našim dětem a vnoučatům. To vše je zaseto v duši, jako semínka, ta pak dávají sazenice.

Agresivní emoce se v nás hromadí, poté útočí na lidi, kteří nám ublížili, ale nakonec nejvíce útočí na Stvořitele, ze kterého jsme všichni vyšli. Tato agrese k Bohu končí sebezničením.
Nejprve člověk obdrží znamení ukazující budoucí problémy. Může to být problém, zranění, nemoc. Může to být zrada nebo podvod od lidí, včetně těch, které milujeme.

☝️Vše, co se nám zvenčí stane, vždy odpovídá tomu, co máme uvnitř. Náš stav mysli definuje vše, co se nám v současnosti děje, a vše, co se nám stane i v budoucnu. Tyto vrstvy jsou hluboko v naší duši, a povrchní emoce na naši budoucnosti nemají tak velký vliv.

Naše pocity totiž mnohem více tvarují naší budoucnost, než naše činy. Pokud má člověk už program sebezničení - v tomto případě, aniž by si to uvědomil, začne nemoc či smrt. A protože naše podvědomí ovládá většinu našeho vědomí, člověk si vybere pro sebe vždy nejhorší volbu z několika možností.
A ano, logicky bude vždy moci zdůvodnit svou volbu.

S pomocí modlitby a pokání, můžete vymazat nejen minulost, ale i budoucnost. 💝

Sergej N. Lazarev - Uzdravení duše