Karma a Osud

Tato stránka se věnuje karmickému zákonu, osudu, duši, minulým životům, jak lze odčinit karmické hříchy, jak změnit osud, jaké jsou duchovní příčiny nemocí...

....je také o lásce, o Bohu, o vztazích, o budoucnosti, o smyslu života, nechybí ani příběhy i citáty...


Pro více informací a článků sledujte Facebook:


KARMA A OSUD

Ten, kdo chce změnit svůj osud, musí změnit sebe a svůj charakter.

Náš osud odráží náš vnitřní stav, naše hluboké emoce. 

Pokud se člověk snaží jít proti osudu, může mít ještě více problémů a nevyléčitelných nemocí. 

Na boj proti osudu vydáváme obrovské množství energie, když se pokoušíme změnit situaci na vnější úrovni, aniž bychom v ní něco změnili. Změna vašeho osudu k lepšímu a zároveň neměnit svou povahu je pokusem jít proti Boží vůli a oklamat Boha. Boj s osudem vede ke zvýšení pýchy a hrdosti. 
Existují tři druhy chování: 
- Můžete se zlobit, urazit, nenávidět a nic dělat. 
- Druhým modelem je aktivně jednat při podráždění, rozzlobení a urážce. 
- A nebo můžete aktivně jednat a zároveň udržovat uvnitř dobrou povahu.

To znamená - Uvnitř musíme mít přijetí a harmonii a mimo nás každý den s radostí a trpělivostí kultivujeme naše lidské "já" a proměňujeme svět kolem nás. To je nejlepší model chování, se kterým můžete skutečně změnit svůj osud k lepšímu. 

Zodpovídáme za toho, koho kazíme a koho orientujeme na nesprávnou cestu - i když je náš záměr dobrý a chceme "pomoci".
Jednoduše sám proces ponořování našeho chování a našich citů do podvědomí, do úrovně, kdy začínají působit na náš osud, někdy trvá i několik desetiletí a někdy i nejeden život.
Proto je nám těžké dát dohromady, pokud jsme v mládí nechtěli žít a rakovinu jsme dostali v 50-ti letech. Nám je těžké dát dohromady neustále odsuzování lidí v chudobě a v dalším životě žebráctví. Je nám zatěžko porovnat hlavní heslo v politice bolševismu "Ukradni nakradené!" a smrt desítek milionů lidí za 20-40 let potom. Všechny události jsou spojené v čase i prostoru. Ne vždy vidíme a chápeme tato spojení, ale i když to nevidíme, jsou vždy přítomná. Proto, jestli se vám nelíbí váš osud, není třeba nikoho obviňovat. Nelíbí se vám - změňte ho! Váš osud je to vnitřní stav vaší duše. Vy se usmíváte nad osudem, i on se usmívá. Vy nehledě na nic milujete lidi, sebe a svůj osud, i osud začne milovat vás.

Nepochopení vesmírných zákonů přináší vážné problémy, Není žádoucí očekávat odměnu nebo trest v nebi - odměnu a trest dostáváme každý den, nepochopení tohoto plodí mnoho problémů.

#karmaaosud #karma #osud                                                                        Sergej N. Lazarev


VŠECHNY ČLÁNKY:

Podle staré indiánské legendy došlo jednoho dne v lese k velkému požáru. Všechna zvířata v hrůze prchala na všechny strany, protože šlo o velmi prudký požár. Najednou jaguár uviděl, jak mu nad hlavou proletěl kolibřík, ale v opačném směru. Kolibřík letěl směrem k ohni!
Ať se stalo cokoli, nezastavil by se. O chvíli později ho jaguár znovu viděl...

Sny

05.12.2022

Byl jeden muž a ten si strašně moc přál tři věci: Mít dobře placenou práci, oženit se s krásnou dívkou a stát se slavným.

Bože, žehnej mužům, kteří vědí, co chtějí, kteří se nezastaví před vaším "Ne", těm, kteří si neříkají o dovolení a "ukradnou" vám polibek.

Věděli jste, že když oplakáváte své mrtvé, ve skutečnosti pláčete pro sebe, ne pro ně?
Ano, lehce se to říká, ale těžko přijímá.
Před pár lety jsem si o tom povídal s kamarádem, pobouřilo mě, když řekl, že po smrti našich blízkých vlastně truchlíme sami za sebe.
Nerozuměl jsem, ale dnes už to chápu.
Pláčeme, protože...

Každá akce způsobuje stejně velkou odpovídající reakci. Nikdo tedy neunikne následkem svých činů.

Chytrá žena

27.10.2022

"Kolik mužů jsem slyšel říkat, že chtějí ve svém životě chytrou ženu.

Doporučil bych jim, aby se zamysleli znovu...

* Potrava se dá překódovat i poté, co jsme ji pozřeli.
* Což znamená, že modlit se můžeme nejen před jídlem, ale i po něm.
* Když jídlo spatříme, popřípadě okusíme, dochází k aktivní informační výměně.
* Proto když si člověk pokrm nejdřív prohlédne a potom jí beze spěchu, proces trávení probíhá lépe a informačních toxinů je méně....

Začnete pomalu umírat,
když necestujete,
když nečtete,
když neposloucháte zvuky života,
pokud si sami sebe nevážíte.
Začnete pomalu umírat,
když zabijete svou sebeúctu,
když nenecháte druhé, aby vám pomohli.
Začnete pomalu umírat,
pokud se stanete otrokem svých zvyků,
kráčejíce každý den po stejné cestě...
...pokud nezměníte svůj stereotyp,

Pokud si vybereš ženu, která pracuje, musíš se smířit s tím, že dům nezvládá...

Pokud jste si vybrali hospodyňku, která se o vás dokáže postarat a plnohodnotně zvládnout vaši domácnost, musíte se smířit s tím, že nevydělává...

Pokud si vyberete poslušnou ženu, musíte se smířit s tím, že na vás závisí a musíte jí zajistit...

...Jak vypadá nespokojenost s osudem, vím sám.
Nedávno jsem s jedním nespokojeným člověkem mluvil. Po semináři ke mně přistoupila žena a požádala mě, abych pomohl jejímu manželovi. "V současné době je na jednotce intenzivní péče," řekla. "Rozřezali mu krk a dali do něj trubičku. Nemůže dýchat, proto potřebuje umělou ventilaci plic." Jeho diagnóza...

Co je osud?

22.05.2022

Co je osud? Toto je náš život, rozvinutý v čase.
Nespokojenost s osudem je nespokojenost se svým životem v minulosti, přítomnosti i budoucnosti.Když je člověk nespokojený s něčím na úrovni vědomí, bojuje a mění situaci kolem sebe, tedy energie uvolněná při stresu se transformuje do aktivních činů.~ Pokud se nespokojenost nelije do aktivních činů,...

Jedná se o číslo, které bude váš život ovlivňovat od narozenin k narozeninám druhým.

Jeden stařík sedával každý den ve svém houpacím křesle. Připoutaný na toto jediné místo, si přísahal, že se odtud nepohne, dokud neuvidí Boha. Jednou viděl malé děvčátko naproti přes ulici. Její míček se zakutálel do zahrady starého pána. Přiběhla si pro míček, podívala se na muže a řekla: "Vidím Vás každý den, jak se houpete na křesle a díváte se...

Se kterým číslem z 21 malých lidí na stromě rezonujete? Před čtením níže se podívejte na obrázek a vyberte panáčka.

"Můžete být u nich, nabídnout svou zakotvenost, svůj zdravý rozum, svůj pokoj. Můžete s nimi dokonce sdílet svou cestu, nabídnout svůj pohled. Ale nemůžete jim vzít bolest. Nemůžeš pro ně kráčet jejich cestou. Nemůžete dát odpovědi, které jsou pro ně správné, nebo dokonce odpovědi, které musí prožít právě teď. Budou muset najít vlastní odpovědi,...

"Nebyly to čarodějnice, kdo hořel...
Byly to ženy.
Ženy, které byly považovány za
příliš krásné,
příliš přímočaré a upřímné,
které měly příliš vody ve studni (ano, opravdu),
které měly mateřské znaménko,
ženy, které byly příliš zkušené v bylinné medicíně,
které byly příliš hlasité,
příliš tiché,
které měly příliš mnoho zrzavých vlasů,...

Jak ochránit dítě před budoucí nemocemi a neštěstími?

Jakákoli událost, která se stane na skutečné úrovni, se opakuje mnohokrát v jemném plánu. Proto vaše současná nepříjemná situace, nebo nezasloužená urážka, nebo jen špatná nálada - to vše může být vlna, která vzešla z budoucnosti.

Pokud teď řešíme negativitu, v budoucnu ji neutralizujeme. Když ji...

Ještě je čas - dostat se ven z vězení, ve kterém jste dosud žili!
Chce to jenom trochu odvahy, jenom trochu odvahy hazardního hráče.
A pamatujte si, není co ztratit.
Ztratit můžete jen své okovy - ztratit můžete jen svou nudu a ten neustálý pocit uvnitř, že vám něco schází.
Co jiného byste ještě mohli ztratit?...

Kolo roku

01.02.2021

IMBOLC
1. únor
Svátek světla a ohně
S Imbolcem je spojeno pozorování různých znamení z nichž je odhadováno zda již jaro dorazilo: kvetení rostlin, například trnky, nebo aktivity zvířat, především hadů a ježků opouštějících své zimní úkryty.

Mezi zvyky patřil rituál první orby, úklid domácností a kováren, zapalování ohňů a svící na ochranu před...

Když ve svém životě jdete k Bohu, na slovo zoufalství musíte zapomenout.
Věřící v Boha nesmí pociťovat zoufalství, lítost či zklamáni.

Mám ráda jednoho muže, ale je ženatý a já se s ním proto nechci scházet, protože se dopouštím hříchu.

"Ano, ale Váš hřích spočívá v tom, že chcete potlačit svou lásku a odvrátit se od muže, jehož milujete.
Uvnitř přemýšlíte spíš o pýše a přání vytvořit si stabilní vztah. Žena, která příliš lpí na své pýše a vztahu,...

"Požádala jsem Boha,
aby odstranil mé návyky.
Bůh řekl: "Ne. Není na mě,
abych je odstranil,
musíš se jich vzdát."
Požádala jsem Boha,
aby uzdravil mé postižené dítě.
Bůh řekl: "Ne. Jeho duch je zdravý,
tělo je jen dočasné.
Požádala jsem Boha,
aby mi dal trpělivost.
Bůh řekl: "Ne. Trpělivost je následkem soužení;...

Když budete mít štěstí, zůstanete sami.
Docela sami, vedle vás nebude nikdo a opírat se budete muset jen o zem a sami o sebe.
Když budete mít štěstí a přijde správná chvíle, život vás udeří, aby vás rozbil jako ořech a dostal ven jádro.
Když budete mít štěstí a bude to ta správná chvíle, budete mít bolest....

Malou vesničku zasáhnou povodně. Hasiči evakuují všechny obyvatele a zaklepou i na dveře fary. "Otče, pojďte s námi, odvezeme vás do bezpečí."
"Děkuji vám, pánové, ale já tu zůstanu, mne zachrání Bůh."
Hasiči odejdou, voda stoupá, fara je pod vodou a farář přeběhne do výše položeného kostela. Hasiči přijedou na člunu. "Otče, pojeďte. Jinak se už...

Můžeme neustále trestat ty, kdo nám ukřivdili, nebo se můžeme začít dávat do pořádku a překonávat vnitřní závislost. Vrána k vráně sedá. Pokud se vedle nás objeví zrádce, znamená to, že stejný zrádce je uvnitř nás, znamená to, že naše vnitřní připoutanost ke světu překročila bezpečnou hranici a prostřednictvím takového člověka jsme informování o...

Další články a témata: