Karma a osud

Tato stránka se věnuje karmickému zákonu, osudu, duši, minulým životům, jak lze odčinit karmické hříchy, jak změnit osud, jaké jsou duchovní příčiny nemocí...

....je také o lásce, o Bohu, o vztazích, o budoucnosti, o smyslu života, nechybí ani příběhy i citáty...

Hlavním zdrojem informací jsou knihy Sergeje Nikolajeviče Lazareva, který popsal mechanismus fungování karmického zákona, jak funguje osud a zdraví člověka.

Další informace jsou z knih a článků popisující fungování světa, karmy a osudu.

Pro více informací a článků sledujte Facebook:


KARMA A OSUD

Ten, kdo chce změnit svůj osud, musí změnit sebe a svůj charakter.

Náš osud odráží náš vnitřní stav, naše hluboké emoce. 

Pokud se člověk snaží jít proti osudu, může mít ještě více problémů a nevyléčitelných nemocí. 

Na boj proti osudu vydáváme obrovské množství energie, když se pokoušíme změnit situaci na vnější úrovni, aniž bychom v ní něco změnili. Změna vašeho osudu k lepšímu a zároveň neměnit svou povahu je pokusem jít proti Boží vůli a oklamat Boha. Boj s osudem vede ke zvýšení pýchy a hrdosti. 
Existují tři druhy chování: 
- Můžete se zlobit, urazit, nenávidět a nic dělat. 
- Druhým modelem je aktivně jednat při podráždění, rozzlobení a urážce. 
- A nebo můžete aktivně jednat a zároveň udržovat uvnitř dobrou povahu.

To znamená - Uvnitř musíme mít přijetí a harmonii a mimo nás každý den s radostí a trpělivostí kultivujeme naše lidské "já" a proměňujeme svět kolem nás. To je nejlepší model chování, se kterým můžete skutečně změnit svůj osud k lepšímu. 

Zodpovídáme za toho, koho kazíme a koho orientujeme na nesprávnou cestu - i když je náš záměr dobrý a chceme "pomoci".
Jednoduše sám proces ponořování našeho chování a našich citů do podvědomí, do úrovně, kdy začínají působit na náš osud, někdy trvá i několik desetiletí a někdy i nejeden život.
Proto je nám těžké dát dohromady, pokud jsme v mládí nechtěli žít a rakovinu jsme dostali v 50-ti letech. Nám je těžké dát dohromady neustále odsuzování lidí v chudobě a v dalším životě žebráctví. Je nám zatěžko porovnat hlavní heslo v politice bolševismu "Ukradni nakradené!" a smrt desítek milionů lidí za 20-40 let potom. Všechny události jsou spojené v čase i prostoru. Ne vždy vidíme a chápeme tato spojení, ale i když to nevidíme, jsou vždy přítomná. Proto, jestli se vám nelíbí váš osud, není třeba nikoho obviňovat. Nelíbí se vám - změňte ho! Váš osud je to vnitřní stav vaší duše. Vy se usmíváte nad osudem, i on se usmívá. Vy nehledě na nic milujete lidi, sebe a svůj osud, i osud začne milovat vás.

Nepochopení vesmírných zákonů přináší vážné problémy, Není žádoucí očekávat odměnu nebo trest v nebi - odměnu a trest dostáváme každý den, nepochopení tohoto plodí mnoho problémů.

#karmaaosud #karma #osud                                                                        Sergej N. Lazarev


VŠECHNY ČLÁNKY:

"Můžete být u nich, nabídnout svou zakotvenost, svůj zdravý rozum, svůj pokoj. Můžete s nimi dokonce sdílet svou cestu, nabídnout svůj pohled. Ale nemůžete jim vzít bolest. Nemůžeš pro ně kráčet jejich cestou. Nemůžete dát odpovědi, které jsou pro ně správné, nebo dokonce odpovědi, které musí prožít právě teď. Budou muset najít vlastní odpovědi,...

"Nebyly to čarodějnice, kdo hořel...
Byly to ženy.
Ženy, které byly považovány za
příliš krásné,
příliš přímočaré a upřímné,
které měly příliš vody ve studni (ano, opravdu),
které měly mateřské znaménko,
ženy, které byly příliš zkušené v bylinné medicíně,
které byly příliš hlasité,
příliš tiché,
které měly příliš mnoho zrzavých vlasů,...

Jak ochránit dítě před budoucí nemocemi a neštěstími?

Jakákoli událost, která se stane na skutečné úrovni, se opakuje mnohokrát v jemném plánu. Proto vaše současná nepříjemná situace, nebo nezasloužená urážka, nebo jen špatná nálada - to vše může být vlna, která vzešla z budoucnosti.

Pokud teď řešíme negativitu, v budoucnu ji neutralizujeme. Když ji...

Ještě je čas - dostat se ven z vězení, ve kterém jste dosud žili!
Chce to jenom trochu odvahy, jenom trochu odvahy hazardního hráče.
A pamatujte si, není co ztratit.
Ztratit můžete jen své okovy - ztratit můžete jen svou nudu a ten neustálý pocit uvnitř, že vám něco schází.
Co jiného byste ještě mohli ztratit?...

Kolo roku

01.02.2021

IMBOLC
1. únor
Svátek světla a ohně
S Imbolcem je spojeno pozorování různých znamení z nichž je odhadováno zda již jaro dorazilo: kvetení rostlin, například trnky, nebo aktivity zvířat, především hadů a ježků opouštějících své zimní úkryty.

Mezi zvyky patřil rituál první orby, úklid domácností a kováren, zapalování ohňů a svící na ochranu před...

Když ve svém životě jdete k Bohu, na slovo zoufalství musíte zapomenout.
Věřící v Boha nesmí pociťovat zoufalství, lítost či zklamáni.

Mám ráda jednoho muže, ale je ženatý a já se s ním proto nechci scházet, protože se dopouštím hříchu.

"Ano, ale Váš hřích spočívá v tom, že chcete potlačit svou lásku a odvrátit se od muže, jehož milujete.
Uvnitř přemýšlíte spíš o pýše a přání vytvořit si stabilní vztah. Žena, která příliš lpí na své pýše a vztahu,...

"Požádala jsem Boha,
aby odstranil mé návyky.
Bůh řekl: "Ne. Není na mě,
abych je odstranil,
musíš se jich vzdát."
Požádala jsem Boha,
aby uzdravil mé postižené dítě.
Bůh řekl: "Ne. Jeho duch je zdravý,
tělo je jen dočasné.
Požádala jsem Boha,
aby mi dal trpělivost.
Bůh řekl: "Ne. Trpělivost je následkem soužení;...

Když budete mít štěstí, zůstanete sami.
Docela sami, vedle vás nebude nikdo a opírat se budete muset jen o zem a sami o sebe.
Když budete mít štěstí a přijde správná chvíle, život vás udeří, aby vás rozbil jako ořech a dostal ven jádro.
Když budete mít štěstí a bude to ta správná chvíle, budete mít bolest....

Malou vesničku zasáhnou povodně. Hasiči evakuují všechny obyvatele a zaklepou i na dveře fary. "Otče, pojďte s námi, odvezeme vás do bezpečí."
"Děkuji vám, pánové, ale já tu zůstanu, mne zachrání Bůh."
Hasiči odejdou, voda stoupá, fara je pod vodou a farář přeběhne do výše položeného kostela. Hasiči přijedou na člunu. "Otče, pojeďte. Jinak se už...

Můžeme neustále trestat ty, kdo nám ukřivdili, nebo se můžeme začít dávat do pořádku a překonávat vnitřní závislost. Vrána k vráně sedá. Pokud se vedle nás objeví zrádce, znamená to, že stejný zrádce je uvnitř nás, znamená to, že naše vnitřní připoutanost ke světu překročila bezpečnou hranici a prostřednictvím takového člověka jsme informování o...

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas.
Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a...

Sebeláska

17.06.2020

Když milujete sebe a milujete ostatní, energie se rozdvojuje...
Energie může být propojena jen tehdy, když jde energie v jednom proudu.
Dvěma pánům, - řekl Kristus - je nemožné sloužit.

Krach vztahu

07.06.2020

Rozešla jsem se s mým milovaným, nastal krach všeho, čím jsem žila. Ztratila jsem pocit života, skoro nevstávám z postele. Přestala jsem chodit do kostela, který jsem navštěvovala pět let. Jak se dostat z krize? Pomozte.

O dětech

01.06.2020

Před početím duše člověka, dlouho přebývajíc ve stavu odpoutání, nahromaďuje velké množství lásky.
DÍTĚ ŽIJE city a LÁSKOU.
Proto jsou jeho možnosti očisty větší, než u dospělého. A podle toho, jak se utváří vědomí a směřování k lidským hodnotám, se stále více s přibývajícími léty zesiluje závislost na lidském, zmenšují se možnosti očisty a stále...

Před smrtí řekl muž svému synovi: " Toto jsou hodinky, které mi dal Tvůj dědeček. Jsou více než 200 let staré. Dříve, než Ti je dám, vezmi si je a jdi s nimi do první zastavárny. Řekni, že je chceš prodat a zeptej se, kolik Ti za ně můžou zaplatit."
Na naléhání otce syn odešel s hodinkami a po...

Sergej Lazarev se zamýšlí nad příčinami vzniku epidemie koronaviru.
Sdílí svou vizi toho, co se děje ve světě, zejména mluví o základních příčinách pandemie koronaviru a o tom, jak se lidstvo vyrovná s hrozící hrozbou.

Sklíčenost

02.02.2020

CO JE TO sklíčenost?
Je to hluboká nespokojenost se sebou, s osudem, se světem kolem sebe.
To je nedůvěra v budoucnost a nedůvěra v sebe, je to neustálá agrese vůči lásce.

Když se ti něco nelíbí - není ti "po chuti", respektuj to.
Nepřemlouvej se, aby ses cítil jinak.
Důvěřuj tomu, co cítíš a jednej podle toho.
Nepotlačuj své pocity "logickými" argumenty.
Matrix - virtuální systém, v kterém se nacházíš, chce, aby tvému životu vládl rozum.
Ale ten je programován a tvůj Zdroj tak utlumen.

Komu zůstane?

05.01.2020

Buddha šel vesnicí a v tom se na něj obořil nahněvaný muž.

Vzpomínám si, jak jsem se bavil s pacientkou:
"Dosahujte svých cílů," vyzýval jsem jí,
"naučte se stanovovat si úkoly."

Před mnoha lety se ďábel rozhodl prodat všechny nástroje svého řemesla...

Ideály

30.11.2019

Když jsem byl v Jaltě, poprosila mě jakási žena, abych jí vysvětlil příhodu, která se udála nedlouho před naším setkáním. Její známá měla syna, chlapečka jako andílek. Najednou umřel, zdánlivě zcela bez příčiny. Doktoři si marně lámali hlavu, co se to vlastně stalo. A jestlipak víš, proč umřel?" "Proč?"
"Protože z něj všichni dělali ideál. A ideál...

Další články a témata: