Nebezpečí spirituality

31.01.2023

- Takže se ukazuje: že být spirituální je nebezpečné? 
- Samozřejmě, že ano.

Muž se na mě dívá překvapeně.
- Co to povídáš? Že spiritualita a šlechtnost škodí člověku?
- Pokud se stanou hlavním smyslem a smyslem života, tak jsou škodlivé.
Pochopte, rozvoj není jen cesta, která se rozšiřuje. I toto je cesta horolezce, jehož výstup je čím dál těžší. Řekněte mi, kdo je v nebezpečí větší, žába sedící v kaluži, nebo člověk?
- No, je to jasné - muž - muž pokrčí rameny.
- Ale nedospěli jsme k závěru, že být člověkem je škodlivé a být žábou je zdravé?
Čím vyšší je člověk úroveň, tím více duchovního trápení prožívá.
Zvíře má tři problémy - jíst, rozmnožovat se a přežít.
Člověk má více problémů, respektive více bolesti, ale spiritualita není jen velké štěstí, ale také velké nebezpečí.

Jako člověk, který neumí řídit mocné moderní auto a přechází z hříchu na kolo, má tolik lidí neochotu se duchovně rozvíjet, protože cítí, že v jejich duši je příliš málo lásky.


Lazarev S. N. Diagnostika karmy. Kniha 4. Dotek budoucnosti.