Duchovní příčiny nemocí podle Louise L. Hay

Kniha Miluj svůj život - Louise L. Hay... z této knihy pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim zařazena duchovní příčina nemoci a afirmace.

ABSCES

Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu.

* Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.


ADDISONOVA NEMOC

Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.

* S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.


AFTY

Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování.

* Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.


AIDS

Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte.

* Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.


AKNÉ

Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.

* Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.


ALERGIE

Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.

* Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem.


ALKOHOLISMUS

Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.

* Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád.


ALZHEIMEROVA NEMOC

Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.

* Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.


ANÉMIE

Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.

* Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život.


ANGÍNA

Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.

* Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.


ANOREXIE

Viz. nechutenství.


APATIE

Vzdorování citům. Strach.

* City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.


ARTERIOSKLERÓZA

Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.

* Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..


ARTRITIDA

Viz. zánět kloubů.


ARTRITICKÉ PRSTY

Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.

* Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.


ASTMA BRONCHIALE

Přemáhání vlastních emocí. ,,Dusivá láska,, Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.

* Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.


ASTMA, DĚTSKÉ

Strach že života tady.

* Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí.


BOLESTI

- AKUTNÍ: Touha po lásce a bezpečí

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

- CHRONICKÉ: Vina. Vina si vždy hledá trest.

* S láskou se zbavuji minulosti. Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teď vše v pořádku.


BRADAVICE

Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.

* Plně vyjadřuji lásku a krásu života.


BRIGHTOVA NEMOC

Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta.

* Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně.


BRONCHITIDA

Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho.

* Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.


BURZITIDA

Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit.

* Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona.


CELULITIDA

Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.

* Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.


CUKROVKA

Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.

* Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.


CUSCHINGŮV SYNDROM

Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.

* S láskou vyvažuji své tělo i mou mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře.


CYSTICKÁ FIBRÓZA

Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.

* Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.


CYSTY (Viz též Prsa)

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.

* Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.


ČELISTI

- POTÍŽE

Zloba. Zášť. Touha po pomstě

* Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.


DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)

Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.

* Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.


DECH

Představuje schopnost přijímat život.

* Miluji život.


DĚLOHA

Představuje sídlo kreativity

* Jsem ve svém těle doma.


DERMATOMYKÓZA

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.


DĚTSKÉ NEMOCI

Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.

* Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.


DNA

Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.

* Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.


DUŠEVNÍ CHOROBA

Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.

* Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.


DUŠNOST

Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.

* Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.


DUTINY

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.

* Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.


DÝCHACÍ POTÍŽE

Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.

* Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.


DYSPEPSIE

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.

* Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.


DYSTROFIE SVALSTVA

Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE


EDÉMY

Viz. OTOKY


EKZÉM

Vnitřní protiklady. Mentální vyrážka.

* Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.


ENDOKRINNÍ POTÍŽE

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.

* Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.


EPILEPSIE

Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.

* Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.


EXANTÉM

Viz. VYRÁŽKA


FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY

Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.

* Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.


FRIGITIDA

Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení že sex je něco špatného. Necitliví partneři.

* Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.


GANGRÉNA

Viz. SNĚT


GASTRITIDA

Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.


GENITÁLIE

Představují mužský a ženský princip.

* Je bezpečné být sám sebou.


GENITÁLIE

- POTÍŽE

Obavy, že za nic nestojím.

* Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


GLAUKOM

Viz. OČNÍ POTÍŽE


HAVÁRIE

Viz. NEHODY


HEMEROIDY

Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.

* Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.


HEPATITIDA

Viz. ZÁNĚT JATER


HERPES

Viz. OPAR


HLUCHOTA

Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?

* Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.


HNISAVÁ ANGÍNA

Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.

* Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci


HODGKINOVA NEMOC

Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. Nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života

* Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.


HOREČKY

Zloba. Rozhořčení.

* Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.


HYPERVENTILACE

Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.

* Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. Mám se rád a věřím v běh života.


HYPOFÝZA

Představuje sídlo sebeovládání

* Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.


HYPOGLYKÉMIE

Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.

* Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.


HÝŽDĚ

Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.

* Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. Vše je v pořádku


CHODIDLA

Představují chápání sebe sama a i ostatních

* Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

- POTÍŽE: Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.

* Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.


CHOLESTEROL

Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost.

* Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.


CHRÁPÁNÍ

Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.

* Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu.


CHRONICKÉ NEMOCI

Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty

* Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.


CHŘIPKA

Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.

* Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.


CHUDEKREVNOST

Viz: ANÉMIE


CHUŤ K JÍDLU

- NADMĚRNÁ

Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.

* Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.


- ZTRÁTA

Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.


IMPOTENCE

Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

* Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.


INFARKT

Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.


INFEKCE

Podrážděnost, hněv, rozladěnost.


ISCHIAS

Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti

* Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem.


INKONTINENCE

Pocit, že se citově neovládám.

* Všechno je v pořádku.


JÁTRA

Sídlo hněvu a primitivních emocí.

* Znám pouze lásku, klid a radost.


JÁTRA

- POTÍŽE: Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte sami sebe.

* Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem


KANDIDÓZA

Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým

* Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.


KARBUNKL

Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.

* Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.


KAŠEL

Viz. BRONCHITIDA


KATAR

- Horních cest dýchacích

Viz RÝMA


- PRŮDUŠEK

Viz BRONCHITIDA


- ŽALUDKU

Viz. GASTRITIDA


KINETÓZA

Strach, že nemám vše pod kontrolou.

* Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE

Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,

* Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu


KLOUBY

Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají.

* Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem.


KOKTÁNÍ

Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.

* Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou.


KOLENO

Představuje hrdost a ego

* Jsem pružný a přizpůsobivý.


KOLENO

- POTÍŽE

Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

* Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.


KOLIKA DĚTSKÁ

Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.

* Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku.


KÓMA

Strach. Útěk před někým nebo něčím.

* Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska.


KONEČNÍK

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

* Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.

- ABCES: Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.

* Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji.

- BOLESTI: Vina. Touha po trestu

* Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spokojený s tím, jaký jsem

- FISTULY: Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.

* S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. Jsem láska sama.

- KRVÁCENÍ: Zloba a frustrace.

* Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré.

- SVĚDĚNÍ: Vina z minulosti. Výčitky svědomí.

* S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.


KOPŘIVKA

Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach.

* Vnáším klid do každého okamžiku svého života.


KOSTI

Představují strukturu vesmíru

* Jsem dobře členěný a vyvážený

- ZLOMENINY: Vzpoura proti autoritě.

* Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

- DEFORMACE: Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti

* Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života


KOTNÍK

Představuje pohyblivost a směr.

* Snadno se pohybuji životem kupředu.


KOŽNÍ POTÍŽE

Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení

Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.


KRČNÍ PÁTEŘ

Odmítání vidět jiné stránky problému.

* Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.


KREV

Představuje radost volně obíhající v těle.

* Dávám a přijímám radost ze života.

--- POTÍŽE: 

Málo radosti. malá cirkulace myšlenek

* Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

--- KREVNÍ SRAŽENINY: 

Zablokovaný průchod radosti

* Probouzím v sobě nový život


KREVNÍ TLAK

--- VYSOKÝ

Dlouhodobě nevyřešený problém.

* S radostí se zbavuji minulosti.

--- NÍZKÝ

Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu

Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost


KRK

Průchod sebevyjádření a tvořivosti

* Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

--- POTÍŽE

Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.

Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit


KRVÁCENÍ

Z těla uniká radost. Zloba.

* Vyváženě dávám a přijímám radost


--- Z DÁSNÍ

Málo radosti v životních rozhodnutí.

* Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený


---- Z NOSU

Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.


KŘEČE

Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem.

* Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.


- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ

Strach. Snaha zastavit běh života.

* Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.


KŘEČOVÉ ŽÍLY

Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti

* Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku


KŘIVICE

Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.

Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru.


KŮŽE

Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.

Je bezpečné být sám sebou


KYČLE

Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.

* Raduji se z každého dne.


- POTÍŽE

Strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost.

* Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed.


KÝLA

Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.

* Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.


LARYNGITIDA

Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.

* Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený.


LEPRA

Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý.

* Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.


LEUKÉMIE

Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.

* Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.


LOKET

Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností

* Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.


LUPÉNKA

Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city

* Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád


LUPUS

Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.

Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.


LYMFATICKÉ POTÍŽE

Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.

* Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.


MALÁTNOST

Viz. ÚNAVA


MASTOIDITIDA

Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.

* Vše mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.


MDLOBY

Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. ,,Vokno"

* Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládl.


MENSTRUAČNÍ POTÍŽE

Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.

* Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená.


MIGRÉNY

Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (migrénu lze většinou odstranit masturbací)

* Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.


MÍŠNÍ MENINGITIDA

Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.

* Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.


MONILIÁZA

Viz. KANDIDÓZA


MONONUKLEÓZA

Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní, že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.

* Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji.


MOŘSKÁ NEMOC

Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek

* Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu.


MOUČNIVKA

Viz. KANDIDÓZA


MOZEK

Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.

* S láskou řídím svou mysl.


MOZKOVÁ MRTVICE

Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života.

* Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí.


MOZKOVÝ NÁDOR

Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky.

* Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.


NADLEDVINKY

- POTÍŽE: Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat.

- NÁDORY: Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.

* Snadno odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.


NARKOLEPSIE

Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být

* Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.


NARKOMANIE

Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe.

* Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost.


NEFRITIDA

Viz. ZÁNĚT LEDVIN


NEHODY

Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí

* Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro


NEHTY

Představují ochranu.

* S důvěrou vztahuji ruce.

- KOUSÁNÍ: Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů

* Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

- VROSTLÉ DO MASA: Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed

Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.


NECHUTENSTVÍ

Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost.

* Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.


NEPLODNOST

Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.

* Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


NERVOVÉ ZHROUCENÍ

Egocentrismus. Zablokovaná komunikace

* Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.


NERVOZITA

Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života.

* Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.


NERVY

Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.

* Komunikuji snadno a s radostí.


NESPAVOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.

* S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.


NEURALGIE

Trest za vinu. Úzkost z komunikace.

* Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou


NEVOLNOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.

* Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro.


,,NEVYLÉČITELNÉ" NEMOCI

V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.

* Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!


NEŽITY

Překypující, kvasící zloba.

* Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený.


NOHY

- POTÍŽE: Nesou nás v životě vpřed.

* Život je tu pro mne.

- STEHNA: Lpění na traumatech z dětství.

* S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.

- LÝTKA: Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu.

* S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.


NOS

Představuje sebepoznání.

* Jsem si vědom svých intuitivních schopností.


NOSNÍ MANDLE

Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané..

* Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme


OBEZITA

Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění.

* Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


OBLIČEJ

Představuje to, co ukazujeme světu.

* Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.


OBRNA

Ochromující žárlivost.

* Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu.


OČI

Představují schopnost zřetelně vidět.

* Dívám se radostnýma a laskavýma očima.

- POTÍŽE: Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.

* Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám.

- ASTIGMATISMUS: Strach doopravdy vidět sama sebe..

* Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti.

- DALEKOZRAKOST: Strach z přítomnosti.

* Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí.

- DĚTSKÉ: Odmítání vidět, co se děje v rodině.

Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí.

- GLAUKOM (ZELENÝ ZÁKAL): Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.

* Dívám se něžně a laskavě.

- KRÁTKOZRAKOST: Strach z budoucnosti.

* Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.

- ŠEDÝ ZÁKAL: Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna.

* Život je věčný a plný radosti.

- ŠILHAVOST - ROZBÍHAVÁ: Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.

* Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.

ŠILHAVOST - SBÍHAVÁ: Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.

* Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený.


OCHABLÉ RYSY

Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu.

* Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý.


OPAR

Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. Zavrhování genitálií.

* Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality


OPAR, PÁSOVÝ

Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne.

* Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku.


OSTEOMYELITIDA

Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ


OTLAKY

Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach.

* Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro.


OTOKY

Čeho nebo koho se nechcete zbavit?

* Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.


OTUPĚLOST

Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.

* Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku.


PÁCHNOUCÍ DECH

Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.

* Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.


PÁCHNOUCÍ POT

Strach. Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě sama.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.


PÁLENÍ ŽÁHY

Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.

* Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života.


PARADENTÓZA

Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům.

* Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně.


PARALÝZA

Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor.

* Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace.


PARKINSONOVA NEMOC

Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach.

* Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života.


PÁTEŘ

Představuje životní oporu.

* Vím, že život je mi vždy oporou.

- BEDERNÍ: Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj.

* Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed.

- HRUDNÍ: Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.

- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ: Strach z peněz. nedostatek finanční podpory.

* Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí.

- KRČNÍ: Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.

* Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.

- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE: Viz. ZAKŘIVENÍ


PAŽE

Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.

* Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.


PEPTICKÝ VŘED (viz též VŘEDY, ŽALUDEK)

Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.


PÍŠTĚL

Strach. Překážka v procesu zbavování.

* Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.


PLÁČ

Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.

* Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


PLÍCE

Schopnost přijímat život.

* Přijímám život v dokonalé rovnováze.


PLICNÍ POTÍŽE

Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.

* Jsem schopen naplno přijímat život.


PLÍSNĚ

viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE


PLOTÉNKY

Nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.

* Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.


PLYNATOST

Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.

* Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil


PMS

viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM


PODVĚSEK MOZKOVÝ

viz HYPOFÝZA


PODVRTNUTÍ

viz VÝRON


POHLAVNÍ NEMOCI

Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.

* Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.


POHMOŽDĚNINY

Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.

* Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.


POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)

Strach z rodiče, většinou otce.

* Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.


PÓRY

viz UCPANÉ PÓRY


POTRAT

Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.

* Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.


PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)

Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.

* Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. Mám se ráda.


PROSTATA

Představuje mužský princip.

* Přijímám své mužství a raduji se z něj.

- POTÍŽE: Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.


PRSA

Představují mateřskou péči a výživu.

* Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.

- UZLINY, CYSTY, NÁDORY (viz též CYSTY): 

Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.

* Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.


PRSTY

Představují detaily života.

* Jsem usmířený s detaily života.

- MALÍČEK: Představuje rodinu a předstírání.

Je mi dobře s rodinou života.

- NA NOHOU: Představují detaily budoucnosti.

* Všechny detaily se vyřeší samy.

- PALEC: Představuje intelekt a obavy. Má mysl je upřímná.

- PROSTŘEDNÍČEK:  Představuje vztek a sexualitu.

* Je příjemný být mužem/ženou.

- PRSTENÍČEK:  Představuje svazky a smutek

* Miluji klidně a laskavě.

- UKAZOVÁČEK: Představuje ego a strach.

* Jsem v bezpečí


PRŮJEM

Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.

* Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.


PSORIÁZA

viz LUPÉNKA


PUCHÝŘE

Odpor. Nedostatek citové ochrany.

* Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.


RAKOVINA

Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.

* Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


RAMENA

Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.

* Mohu se svobodně radovat.


REVMATIKÁ ARTRIDA

Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.

* Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.


REVMATISMUS

Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.

* Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.


ROZEDMA PLIC

Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.

* Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.


ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.

* Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.


RUCE

Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.

* Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.


RÝMA

Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu "Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu."

* Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.

- RÝMA, CHRONICKÁ: Vnitřní pláč. "Dětské" slzy. Oběť.

* Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.

- RÝMA, SENNÁ: Nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.

* Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.


ŘÍHÁNÍ

Strach. Příliš rychlé hltání života.

* Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.


SENILITA

Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.

* Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.


SKLERODOMINE

Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.

* Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.


SKOLIÓZA

Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.

* Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.


SLEZINA

Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.


SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)

Představuje sladkost života.

* Mám sladký život.


SNĚŤ

Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.

* Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.


SPÁLENINY

Zloba. Vztek. Vznětlivost.

* V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.


SRDCE

Představuje centrum lásky a bezpečí.

* Mé srdce bije v rytmu lásky.


SRDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)

Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.

* Radost. Radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.


STÁRNUTÍ

- POTÍŽE:

Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.


STRNULOST

Strnulé, rigidní myšlení.

* Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.


STRUMA

Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. Pocit zmařeného života. Nenaplnění.

* Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.


STYDKÁ KOST

Představuje ochranu genitálií.

* Má sexualita je v bezpečí.


STŘEVA

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

* Snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.

- POTÍŽE: Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.

* Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.


SVALOVÁ DYSTROFIE

Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.

* Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.


SVĚDĚNÍ

Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.

* Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.


SVRAB

Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.

* Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.


SYFILIS

viz POHLAVNÍ NEMOCI


ŠEDIVĚNÍ VLASŮ

Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.

* Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.


ŠEDÝ ZÁKAL

viz OČNÍ POTÍŽE


ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

- POTÍŽE: Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.

Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.

- HYPERFUNKCE: Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.

Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.


TASEMNICE

Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.

* Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.


TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)

Rozvádějí radost ze života.

* Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.


TETANUS

Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.

* Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.


TRICHOFYCIE

Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.


TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)

Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.

* Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.


TROMBÓZA

Pocit osamělosti a strachu. Pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.

* Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.


TUBERKULÓZA

Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.


TUK

Představuje ochranu. Přecitlivělost.

* Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.


UCPANÉ PÓRY

Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.


ÚNAVA

Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.

* Jsem plný energie a nadšení ze života.


URETERITIDA a URETRITIDA

Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.

* Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


ÚSTA

Představují přijímání výživy a nových myšlenek.

* Jsem živ z lásky.

- POTÍŽE: Zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.

* Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.


UŠI

Představují schopnost slyšet.

* Naslouchám s láskou.

UŠNÍ BOLESTI: Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.

* Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.


ÚZKOST

Nedůvěra v přirozený běh života.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.


VAJEČNÍKY

Představují stvoření i tvořivost.

* Jsem vyvážená ve své tvořivosti.


VARLATA

Představují mužský princip.

* Je bezpečné být mužem.


VITILIGO

Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.

* Jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.


VROZENÉ VADY

Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.

* Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.


VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)

Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.


VULVA

Představuje zranitelnost a citlivost.

* Je bezpečné být zranitelný a citlivý.


VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.

* Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.


VYRÁŽKA (EXANTÉM)

Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.


VÝRON

Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.

Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.


VÝTOK, BÍLÝ

Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.

* Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.


VZTEKLINA

Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.

* Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.


ZÁCPA

Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.

* Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.


ZÁDA

viz PÁTEŘ


ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.

* Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.


ZÁNĚT (všeobecně)

Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.

* Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Má  mysl je pokojná, klidná a vyvážená.

- ZÁNĚT JATER: Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.

* Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku. 

- ZÁNĚT KLOUBŮ:  Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.

* Jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.

- ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ: Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.

* Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.

- ZÁNĚT KYČELNÍKU: Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.

- ZÁNĚT LEDVIN: Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.

* V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.

- ZÁNĚT MANDLÍ: viz ANGÍNA

- ZÁNĚT OČNÍ ROHOVKY: Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.

* Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.

- ZÁNĚT POCHVY: Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.

* Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.

- ZÁNĚT SEDACÍHO NERVU: viz ISCHIAS

- ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA: Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.

* Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.

- ZÁNĚT SLINIVKY: Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.

- ZÁNĚT SPOJIVEK: Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.

* Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.

- ZÁNĚT SPOJIVEK, INFEKČNÍ: Zloba a frustrace. Odmítání vidět.

* Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

- ZÁNĚT TLUSTÉHO STŘEVA: Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.

* Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.

- ZÁNĚT ŽIL: Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.

* Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.

- ZÁPAL PLIC: Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.

* Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.


ZÁPĚSTÍ

Představuje pohyb a uvolněnost.

* Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.


ZÁVRAŤ

Přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho. Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.

* Je bezpečné žít a radovat se.


ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA

viz SKLERODERMIE


ZDUŘENÍ

Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.

* Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.


ZIMNICE

Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu "Nechte mě na pokoji".

* Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.


ZLOMENINY

viz KOSTI


ZTRÁTA PAMĚTI

Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.

* Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.


ZTRÁTA ROVNOVÁHY

Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.

* Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.


ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU

viz OTLAKY


ZTUHNUTÍ ŠÍJE

Neústupná paličatost.

* Je bezpečné znát názory ostatních.


ZUBY

Představují rozhodnutí.


ZUBNÍ POTÍŽE

Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.

* Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.


ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ

Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.

* Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.


ŽALUDEK

Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.

* Snadno a přirozeně zažívám život.


ŽALUDEČNÍ POTÍŽE

Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.

*Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.


ŽENSKÉ NEMOCI

Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.

* Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.


ŽÍLY

Rozvádějí radost ze života.

* Naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.


ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)

Představují iniciativu a aktivitu.

* Jsem tvůrčí silou ve svém světě.


ŽLOUTENKA

Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.

* Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.


ŽLUČOVÉ KAMENY

zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.

* S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.


ŽRAVOST

viz NECHUTENSTVÍ