Změň vztah k minulosti a změníš budoucnost

...o minulosti a budoucnosti...

Když přemýšlíme o budoucnosti, můžeme ji ovlivňovat. Minulost ovlivňovat nemůžeme. V minulosti není lidská vůle, jen Boží. Nepřijetí minulosti, lítost nad ní - to je agrese vůči Boží vůli. Rychle se mění v program sebezničení. To vede k šedinám, zplešatění, předčasnému stárnutí a nemocem. Bolest, která sedí ve vaší duši, vás podněcuje k lítosti nad minulostí, k sebezničení. Zkuste proměnit ničení v budování. 

Změnou vztahu k minulosti, měníme minulost a budoucnost. Pokud budete v jakékoliv bolesti vidět impuls k lásce a Bohu, pak nebudete zabíjet budoucí děti, ale zachraňovat je a rozvíjet. Jakákoliv situace vede k Bohu, tedy, nejnesmyslnější, strašná, nespravedlivá situace nás musí posunovat k lásce, neboť podle Božské logiky je hluboce opodstatněná. Skrze tuto bolest vám shora dávají ohromnou energii. Můžete ji nasměrovat na zabití svých dětí a sebezničení, ale můžete ji nasměrovat i na záchranu a budování.
Čím častěji se opakuje tato bolest, tím častěji se můžete obracet k bohu a odpoutávat se od všech lpění. Výběr je na vás.

Sergej N. Lazarev: Diagnostika karmy