Dětské nemoci

z pohledu duše...

ZDRAVÉ DETI.
Prečo sa rodia choré deti, čo môže spôsobiť odďaľovanie rodičovstva do neskoršieho veku.
Od detstva sa snažíme zbaviť dieťa všetkých chorôb a zároveň nevenujeme pozornosť jeho charakteru, jeho postoju k ľuďom a okolitému svetu a zabúdame, že to je miesto, kde ležia korene budúcich chorôb a budúcich životných problémov. Čím skôr dáme dušu dieťaťa do poriadku, tým šťastnejším a zdravším urobíme nielen jeho, ale aj seba.
Na úrovni poľa predstavujú deti a rodičia jeden celok. Keď sa muž a žena spolu kontaktujú a milujú sa navzájom, v jemnej rovine sa formujú emócie, osud a charakter ich budúcich detí. Vzťah rodičov s deťmi zostáva pomerne silný aj keď deti dosiahnu vek dospelosti.
Človek je bunka jednotného organizmu a musí žiť podľa zákonov tohto organizmu. Ak to človek nechápe, jeho deti sú odsúdené na degeneráciu - najprv duchovnú a potom telesnú.
Či je to spravodlivé? Prečo za hriechy jedných zodpovedajú iní - ich deti, vnúčatá atď.?
Na úrovni poľa neexistujú ľudia, ale existujú idey a procesy, a preto nie je potrestaný človek, ale "trestá" sa smer, ktorým sa vyvíja. Presnejšie, nie trestá, ale prekryje sa. Osoba, ktorá práve začína páchať zločiny pred Bohom, sa nachádza na samom začiatku procesu. A v jeho deťoch a vnúčatách tento proces naberá silu a stáva sa nebezpečným nielen pre dušu jednotlivca, ale aj pre život na Zemi. A potom deti a vnúčatá začnú byť choré a zomierajú.
Na to, aby prišlo na svet zdravé dieťa a dostalo energiu lásky, musí človek prejsť ponížením tela, svojich inštinktov, ducha s jeho pravdou a spravodlivosťou a duše s jej ochranou a vyššími citmi.
Na to, aby naše deti dostali lásku a mohli sa narodiť, musíme cítiť nadradenosť lásky nad všetkým, čo vidíme, cítime, chápeme, ako aj nad všetkým, čo nevidíme, nechápeme a necítime. Čím talentovanejšie deti sú nám predurčené, tým väčšiu porciu lásky im musíme odovzdať. To znamená, tým viac bolesti a trápení musíme dostať počas predchádzajúceho očistenia.
Pred narodením dieťaťa súťažia dve tendencie. Prvá - to je dedičnosť. To sú minulé životy a emócie rodičov a ich pocity nahromadené od narodenia. Druhá - to je smer, ktorým sa človek pohybuje. Správny smer môže zrušiť úplnú degeneráciu rodu, anulovať zlú genetiku - a objaví sa čisté dieťa. Ak naopak dôjde k odmietnutiu lásky kvôli inštinktom a toto sa utvrdí myšlienkami, pocitmi a správaním, potom môže byť zničená aj tá najlepšia genetika.
DETI RODÍ ŽENA. Aby deti prišli na svet, ich duše musia dostať veľké množstvo energie, ktorá prichádza od ich matky. Nepretržitým a hlavným zdrojom energie je spojenie s prvopríčinou. Ale aby božská láska a energia vstúpili do duše, ľudské musí "zmrznúť".
Ak žena neprijíma očistu pred počatím a počas tehotenstva - ak nevidí Božskú vôľu v tom, čo sa deje, potom je pre ňu veľmi ťažké zachovať lásku. Matka nechce, a deti potom už - nemôžu. A potom už dostanú nie skúšky, nie bolesť duše, ale choroby ducha a tela.( Takmer v každej časti relácie "V siedmom nebi" je minimálne jeden takýto prípad...pozn.)
AK SA ŽENA FIXUJE NA DUCHOVNOSTI, to znamená na pravde, spravodlivosti, ideáloch, stáva sa netolerantná voči nedostatkom ľudí, jej rastúca agresivita sa obracia v prvom rade na jej muža. Silná urážka na svojho muža, ktorá prešla do podvedomia, sa mení na vraždu svojho muža v jemnej rovine, a následne na vraždy spoločných detí. Takým ženám častejšie chorľavejú a umierajú deti. Podvedome, snažiac sa znížiť uctievanie duchovnosti, sa tieto deti nechcú v škole učiť, rozvíjať svoje schopnosti. Môžu sa narodiť deti s mentálnym postihnutím alebo autisti. To je tiež mechanizmus podvedomej spásy duše.

AK SA MATKA VEĽMI URÁŽALA, ODSUDZOVALA, NECHCELA ŽIŤ a to aj 5-10 rokov predtým, než počala dieťa, dieťa sa mohlo narodiť vážne choré; ak matka NECHCELA

RODIŤ, PREMÝŠĽALA O POTRATE - dieťa môže byť choré, bude mať ťažkosti v osude, bude preňho ťažké založiť rodinu.
Žena neustále zaisťuje svoje dieťa, kým nedosiahne pubertu, stará sa oňho a pomáha mu energeticky, v jemnej rovine. A PRI PREŤAŽENÍ V PRÁCI, UŽÍVAJÚC SI VEĽA SEXU, ak sa URÁŽA alebo je PODRÁŽDENÁ, dochádza u nej k veľkým stratám energie. Keďže úlohou ženy je - zabezpečiť pokračovanie života, jej podvedomá koncentrácia na sex a vyššie city je veľmi vysoká. Pred narodením detí má sexuálny cit obrovskú energiu, ak sa zdržiava, t.j. žena sa správa v súlade s normami morálky a etiky, transformuje sa táto energia do strategických vyšších vrstiev a to jej umožňí mať zdravých potomkov.
Počas tehotenstva a po pôrode môžu silné sexuálne prežitky poškodiť osud a zdravie detí.
Príčiny mnohých bežných zdravotných problémov detí možno ľahko vysvetliť z pohľadu Diagnostiky karmy.

HYPERAKTIVITA. Keď deti zle spia, sú príliš nabudené, neposlúchajú, - to nie je výsledok zvýšenej energie, ako sa všeobecne verí, ale skôr znak narušenia strategickej energie. Dieťa treba naučiť milovať a veriť v Boha, odpúšťať iným a starať sa o nich - toto vyžaduje veľa energie. Ak sa to nerobí, všetka energia dieťaťa ide na dnešný deň a energiu zajtrajška už nebude mať.

ALERGIE. Teraz mnoho detí trpí alergiami. Dôvodom je, že matky založili v svojich deťoch mechanizmus zrieknutia sa lásky kvôli pôžitkom. Láska odchádza, znižuje sa energia a na jar, namiesto uzdravenia, deti ochorejú a trpia alergiami.
Bohaté jedlo s príchuťami, ktoré zvyšujú chuť do jedla, tiež negatívne ovplyvňuje dušu, takže po konzumácii takýchto potravín sa často vyskytujú alergie ako ochranná funkcia.

MASTURBÁCIA, TÚŽBA PO DROGÁCH. Človek je tak usporiadaný, že musí byť šťastný vo svojej duši. Toto šťastie dostávame z Božej lásky. Ak sa človek vzdáva lásky kvôli potešeniu, potom láska nepostrádateľne opúšťa dušu. Potom sa jeho dieťa od detstva cíti nešťastné. Oveľa ťažšie podstupuje akýkoľvek stres, je pre neho ťažké komunikovať, prispôsobiť sa novým podmienkam je mimo jeho schopnosti. Na to všetko je totiž potrebná láska, ale tej niet. Nahromadené negatívne emócie môžu viesť k chorobám a smrti.
Dieťa sa potom môže začať zaoberať masturbáciou, fajčením, užívaním drog. Všetky činnosti malého človeka sa spájajú do dvoch smerov: po prvé, - to je hľadanie potešenia a po druhé - zničenie svojho tela, osudu a duše, - vtedy je ľahšie pocítiť lásku.

BOLESTI BRUCHA, KOŽNÉ PROBLÉMY, SRDCOVÉ PROBLÉMY. To je prejav programu sebazničenia, ktorý prišiel od rodičov. Tento program môže byť dôsledkom agresívneho postoja rodičov dieťaťa voči sebe, neschopnosti uniesť bolesť od milovaného človeka a jeho uctievanie.

STARŠÍ RODIČIA MôŽU MAŤ CHORÉ DETI. Vedci to pripisujú akumulácii chýb v génoch. V skutočnosti to nie sú chyby, ktoré sa nahromadili, ale urážky a zášť. Veriaci a dobrosrdeční ľudia hromadia lásku a túžbu po Bohu a ich potomkovia budú talentovaní. Človek urážlivý, pomstychtivý a depresívny môže mať v tomto veku deti a vnúčatá vážne choré.
Ak sa rodičia venovali mágii, okultizmu, vešteniu, ich deti môžu mať problémy s psychikou, s charakterom. Takéto deti tiahnu k roztopaši, je pre nich ťažké prekonať žiadostivosť. Problémy s deťmi sú u človeka signalizované problémami v oblasti pupka, apendixu, problémami s kolenami, kľúčnymi kosťami.

Zdroj: lazarev.ru

Čo je to autizmus?Je to obranná forma pred stresom, tak sa bráni organizmus. Vysvetlím na príklade. Na malé dieťa sa vrhol pes a pokúsil sa ho uhryznúť. Potom dieťa začalo koktať. Ovšem jedno dieťa začne v takejto situácii koktať a iné - nie. Malé dieťa žije citmi svojich rodičov , a pokiaľ nesprávne prechádzali stresom v čase jeho príchodu na svet, potom je dieťa zbavené možnosti, správne prechádzať bolestivými situáciami. Pokiaľ strach prevyšuje normu, spúšťa sa blokácia tohto strachu, lebo taký strach zabíja. Strach sa rodí v našom vedomí. Takže, ak je vedomie deformované, potláčané, strach bude menší. Vedomie je spojené s rečou. Keď dôjde k rozrušeniu vedomia, človek začne koktať. Rozrušené vedomie spôsobuje zvýšenú agresivitu a táto, prechádzajúc do jemných úrovní, ničí nielen prítomnosť ale aj budúcnosť.Ak má váš vnuk autizmus, to znamená, že nemôže prijať stres, prejsť traumatizujúcu situáciu s láskou. Takže liečenie nespočíva v aktivizácii vedomia, ale v schopnosti, zachovať lásku a energiu v bolestivej situácii. Koktanie, autizmus, detská cerebrálna paralýza - to všetko sú javy rovnakého rázu. Hyperfunkcia vedomia, výbuch agresie a potom brzdenie vedomia a tela.Takže pre liečbu takéhoto dieťaťa nie je potrebné rozvíjať vedomie, ale naopak, brzdiť ho. Prečo pohyb v prírode, hra so zvieratami prináša takým deťom zlepšenie stavu?Predstavte si, že dieťa sa kúpe s delfínom. Prináša mu to obrovskú radosť, a radosť - to je uvoľnenie energie.Ale hlavnú energiu získavame vďaka láske k Bohu. Takže radosť, výdaj energie aktivizuje koncentráciu na Božské, pričom vedomie sa v tomto okamžiku naopak brzdí, pretože je to hra, pretože od zvieraťa neočakávame podraz, pretože voda napomáha brzdeniu vedomia. Však všetci sme sa vyvinuli vo vode. A keď sa ponárame do vody, dochádza u nás k reflexnému brzdeniu vyšších častí mozgu. Patrične klesá agresivita a stres sa znáša ľahšie.V podvedomí dieťaťa sa usídlila agresivita voči ľuďom, zdedená od rodičov, usídlili sa tam výhrady a strach. A aby táto agresia nezabila iných a nepremenila sa na program sebazničenia, dieťa sa stáva autistom - ľudia miznú z jeho kontaktu, agresivita sa zastavuje. Voči zvieratám v podvedomí dieťaťa agresia nie je. A keď je v kontakte s delfínmi, vytvára si správny postoj ku svetu. Je to láska, je to výdaj energie, absencia výhrad,odsudzovania a urážok. A pokiaľ rodičia neodovzdali dieťaťu správny postoj k životu, potom sa to komunikáciou so zvieratami učí do určitej miery samo.S.N.Lazarev Diagnostika karmy 12