Bolesti při porodu

Bolesti při porodech. Porod do vody. Rady těhotným ženám.

Začal jsem ze zvědavosti analyzovat Starý zákon a zaujala mě fráze, když Bůh říká:
"Zhřešili jste, Adame a Evo a nyní budete - ženy - muset rodit v mukách". 
A já přemýšlím, proč právě žena musí rodit v mukách?

Ze zájmu jsem se začal "dívat" děti, které byly narozené do vody. A ukázalo se, že mají vynikající vnější parametry, ale chabé hlubinné, odpovídající za prodloužení života. Tam šla linie uhasínání. Nemohl jsem pochopit, v čem je problém. A pak jsem pochopil.

V době porodu a v době těhotenství se žena koncentruje na základy lidského štěstí, na prodloužení života. A pokud je žena, řekněme, závislá na nějakých hlavních momentech, tak proto, aby dítě přišlo zdravé na tento svět, musí si to odtrpět. Čili, toto její přání prodloužit život, musí být ponížené bolestí. A tehdy je dítě zdravé. Protože to je jakoby - když vám dají do nádobky s medem lžičku dehtu, čili už není taková kolosální koncentrace na prodloužení života, protože je spojena s bolestí. A ukazuje se, že čím silněji se žena koncentruje na lidské štěstí, blahobyt, na splnění přání, tím bolestivější u ní probíhají porody. A pokud se tato bolest odstraní, dítě pak bude trpět mnohonásobně za to, že matka odmítla bolest.

A když jsem se začal mluvit se specialisty, potvrdili mi mou diagnostiku a říkají, víte, u těch žen co rodily do vody, často jsme pozorovali fatální výsledek, přičemž bez zřejmých příčin. 

Mně jednou říkala jedna žena - "Víš, já jsem měla podobnou situaci. Stále jsem těhotněla, neměla jsem problémy a přerušovala jsem těhotenství, protože jsem si myslela, že život, osud se mi velmi nevydařil, proto to nestojí za to, mít zatím děti ".

Potom emigrovala a řekla si - teď se mi daří, nyní mohu mít dítě - a nic. A všechny snahy otěhotnět skončily neúspěchem. A v jistém momentě si řekla - "Konec. Přestala jsem si dělat naděje a všeho jsem se vzdala. A tehdy jsem otěhotněla." - No, rodila okolo 24 hodin, dlouho a trápením. A říká - "Pocítila jsem, že kdyby ne toho mučivého porodu, mé dítě by nepřežilo. Jako kdybych si chtěla vykoupit přání, postavit blahobyt na první místo a život dítěte i lásku potom".

Jiná pacientka mi říkala, měla velmi těžké porody a řekla si: Už nikdy nechci mít děti, už nechci víc rodit. A pak dělala množství pokusů otěhotnět, ale ani jeden se neskončil těhotenstvím. Učinila vše pro to, ale víc se jí nepodařilo počít. Lékaři pomáhali - Nic. Proč? Protože odmítla lásku. LÁSKA PŘICHÁZÍ TEHDY, KDYŽ JE ponížené LIDSKÉ. KDYŽ ztrácíme, NE KDYŽ získáváme.

A proto, jelikož se koncentrujeme na lásku, o tolik méně bolestivý je proces naší existence a porody včetně. A do jaké míry žena chápe, že před početím, v době těhotenství, v době porodu - vše, co se děje je božské, nakolik dokáže vypnout lidskou logiku, čili logiku urážek, obviněni, obrany, do takové míry bude harmonické dítě, které se narodí.

Sergej N. Lazarev, zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=149i-XtvhSQ


Otázka: Je používání anestesie při porodu přestupkem (nemám na mysli patologický porod)? Nebo si musí žena projít tou celou bolestí ve jménu budoucího dítěte?

Kdysi jsem diagnostikoval děti narozené ve vodě. Všiml jsem si překvapující věci, mnozí se koncentrovali na základy života a měli určitou linii degradace rodu. Nemohl jsem pochopit, v čem je problém, potom jsem to zjistil. Porod je kolosálním výbuchem lásky a energie, je koncentrací na životě a jeho pokračování.

Jestliže je porod bolestivý, je potřeba překonat bolest a soustředit se na lásku. Porod je velmi bolestivý, když žena lpí na životě a jeho pokračování, silné okamžiky žárlivosti, nenávisti vůči mužům způsobují bolestivou menstruaci a samotný porod. Jestliže by byla bolest menší, pak by nedošlo k blokaci, koncentrace na životě, touhách by se zvětšila, dítě by mohlo být nemocné, mohlo by zemřít, nebo by se přerušilo pokračování rodu. Když jsem to uviděl, pochopil jsem, proč se v Bibli říká - rodit budete v mukách.

Co je to prvotní hřích? Zřeknutí se lásky k Bohu kvůli pokračování života, ve prospěch samotného života, sexu, dětí. Hřích není to, že se rodí děti, hřích spočívá v tom, že se zříkáme lásky k Bohu kvůli našim touhám, životu, stavíme život výše než lásku k Bohu, jestliže probíhá tento proces, porod se stává bolestivým.

Proto, abychom nepociťovali bolest, nesmíme ji odstraňovat s pomocí anestesie nebo nějakými pletichami, ale musíme postavit lásku k Bohu nad život a touhy, pak porod nebude bolestivý a dítě bude zdravé.

Sergej N. Lazarev