Minulé životy

...minulé životy, reinkarnace....

"Každá duše přichází na svět posílená vítězstvími, kterých dosáhla během minulých životů na tomto světě, a oslabená porážkami, které v jejich průběhu utrpěla."

                                                                                                                       Daniel DennettNaši rodiče představují naši minulost. Jaký je jejich charakter, takový charakter byl v našem minulém životě.

Takto částečně můžeme diagnostikovat náš minulý život a pracovat na změně v tom současném.


"Předložte mi alespoň jeden pádný důkaz, že převtělování existuje."

Zeptal se kněz. "Zprostředkovaných důkazů je plno," odpověděl jsem. "Ale dobrá - v takovém případě sdělte vy mně alespoň jeden nevyvratitelný důkaz existence boží... Něco vám řeknu: Věda a náboženství už nejsou soupeři, ale začínají jeden druhému při hledání pravdy pomáhat. Řekl bych, že během několika let se pojmy Bůh a reinkarnace stanou realitou."
"V tom případě mám ještě jednu otázku," řekl kněz. "Věříte v nesmrtelnost duše?"
"Pokud budu uvažovat logicky, pak musím říct, že tvrzení o nesmrtelnosti duše je svatokrádež."
Pohlédl jsem do nechápavých očí svého společníka a pokračoval jsem:
"Z mého hlediska je velkým omylem předpoklad, že kromě Boha je tu ještě něco věčného.
Věčnost se měnit nemůže. V duši každého z nás sídlí cosi, co se nikdy nemění, cosi věčného - je to Bůh a Láska. To, čemu říkáme prostor, čas a hmota, se od sebe neliší a nic, co je vystaveno proměnám, nemůže být věčné. Duše člověka se během života nejen mění. V jemné hladině často vídám, jak dochází k formování duše příštího dítěte, když se muž a žena milují. Čím méně je v tom sexuálních vztahů, tím aktivněji dochází k rozvoji duše příštího dítěte. Takové formování může probíhat po jeden, dva či tři životy, někdy dokonce ještě déle. Někdy se muž a žena potkají, bezděky jeden ve druhém pošlapávají a ničí vše lidské, není jim souzeno intimně se sblížit a jejich láska a trýzeň formují duši dítěte, které se jim narodí o dva či tři životy později. Nemají přitom ani tušení, že jejich letmý či naopak vleklý vztah je duchovním sňatkem, který bude existovat po několik životů, aby se nakonec narodil harmonický člověk. Lidská duše žije 1000 - 1 100 životů. Pak se rozpadá a rodí se znovu.  Nakonec všechny duše ztrácejí svou osobnost a individualitu, vracejí se k Bohu a stávají se Bohem, který je nejvyšší osobou a nejvyšším neosobnem zároveň."

Kniha: Diagnostika karmy 4 - Sergej N. Lazarev


Rozhazování peněz

Zažil jsem jeden velmi zajímavý okamžik. Seděl jsem ve společnosti mladého muže-milionáře. Povídá: "Rozhazuji peníze napravo i nalevo a oni se ke mně samy vrací." Zaujalo mě to, podíval jsem se na jeho pole osudu. Pole osudu bylo výborné, probíhá kontakt s Božským.

Říkám: "Víš, máš velmi dobrého andělíčka-strážníčka." Mládenec povídá: "Já vím, říkali mi o tom." Začal jsem zkoumat, co je příčinou toho, že má takový život? Ukázalo se, že je to velmi jednoduché: v minulém životě byl jeptiškou, celý život se modlil, peníze nepotřeboval. Povznesl se nad Zemí. Tedy, co by se na něj nenakládalo, vydrží to. Proto může mít milióny. Ukazuje se, že ne každý člověk může být bohatý. Protože v tomto životě má člověk to, čeho je připraven se v jakýkoliv moment zříct kvůli Božskému - to mít může, ale všechno ostatní mít nebude. Proto, jako pravidlo, jsou milionáři a miliardáři lidé, kteří byli v minulém životě buď mnichy, nebo věřícími, nebo žebráky, kteří se správně stavěli k chudobě, chápajíc, že peníze nepotřebují.

                                                                                                                                    Sergej Lazarev