Rakovina (nejen) prsu

z pohledu duše...

Mám rakovinu prsu. Proč?
Pracovala jsem na sobě. Zlepšení je. Co se děje?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže, co tu může být? V čase napsání otázky?
Vedle hrudníku je smrt dítěte. Pravděpodobně tu bylo přerušení těhotenství. Když se podíváme na parametry - připoutanost k citovému štěstí, hlavně téma přání je velmi vysoké. Koncentrace na přání dává žárlivost, urážlivost na blízké lidi. Když je rakovina prsu - to je urážka, křivda. Ještě jednou chci podtrhnout. U mužů, když se uráží, trpí plíce a u žen nejčastěji prsa.

Když máte rakovinu prsu, znamená to, že jste se často, dlouho uráželi na blízké lidi. Buď rodiče, muž nebo je to urážka na sebe. Tak na to, aby zmizela rakovina prsu je potřebné odstranit její příčinu. Rakovina blokuje obrovský odliv energie. Ztráta energie je výsledkem hlubinných urážek na svůj osud, na okolní svět, v první řadě na blízké lidi.

Proto - projděte svůj život a odpusťte všem, zbavte se vašich urážek. A potom se modlete za děti. Narozené anebo budoucí, anebo za ty, co nepřišly na svět z důvodu přerušení těhotenství.

Hlavní problém, s kterým se střetávají lékaři - začnou léčit a výsledek není velký. Proč? Protože problém pochází od dítěte. Problém je v dítěti, na které přešla obrovská urážlivost. Proto se onkologické onemocnění neléčí.

Když se chcete reálně dát do pořádku, přiveďte do pořádku nejprve svou duši a potom přiveďte do pořádku duše dětí a vnuků, modlete se za ně, prosíc, aby z jejich duší odešly urážky, aby uměli odpouštět. Aby nikdy dlouho nedrželi v sobě urážky na jiné, ani na sebe. Aby v každé urážce viděli možnost odpoutání od lidského štěstí a ještě větší směřování k lásce a k Bohu. Když to dokážete udělat, potom začnou reálné změny.

V takových těžkých případech, které jsem viděl, když se dítě mělo narodit na svět a žena - kvůli žárlivosti, kvůli urážce na muže, podstoupí přerušení těhotenství. Když tento samotný fakt, že dítě nepřišlo na svět, stěžuje situaci a v tomto případě onkologické onemocnění se může léčit o mnoho hůře. Ještě jednou říkám, přes obrácení se k Bohu i lásce můžeme překonat jakoukoliv závislost. Proto musíte jednoduše přejít hlavní situace, a prožít je nanovo, ale tak, abyste i v přítomnosti i v budoucnosti mohli takto přežít jakoukoliv situaci. To je prožívání nanovo. Procházení v novém stavu všech momentů se zachováním lásky. A tehdy se stane to, že stopa, paměť na vaši minulost se mění. Tím měníme náš vztah k minulosti, měníme minulost. Protože ve skutečnosti se minulost nachází v přítomnosti.

Toto je chyba mnohých. Chtěli by změnit minulost. Jednoduše litují, zkoumají, revidují a potom onemocní nebo umírají. Protože revidování minulosti, pokud to udělat je obrovským narušením zákonů.
Takže - mnozí chtějí změnit minulost, měnit události minulosti. Minulost změnit můžeme - změnou vztahu k ní.

Žít s jinou orientací, orientací na lásku. Prožívejte úplně jinak probírání svého života. Potom snadněji dáte do pořádku sebe a svoje děti. Takže máte ještě hodně práce.

Ještě jednou chci podtrhnout. Často člověku řeknou, že má rakovinu. Probral si celý život, procítil, změnil se, stal se jiným. Rakovina se nevyléčila
Otázka zní: Co je to za věci? Jsou to děti a vnuci.

Nedávno mě zaujal člověk, má už 4. stádium rakoviny, metastázy, atd. Vysvětlil jsem mu, v čem je problém. - Je to téma citového štěstí.

Tam byly i vztahy, i vůle, velmi mnoho výhrad k druhým i k sobě. Začal na sobě pracovat. Za měsíc mi volal. Metastázy z jater se ztratily. Játra jsou čistá, organizmus se dává do formy. Ale v oblasti žaludku a jícnu ještě metastázy zůstaly. Poprosil mě, aby jsem se podíval, co je ve věci. Dívám se - jednomu ze svých dětí odevzdal poměrně silnou agresi k lidem, odsuzování, výhrady, atd.

Kvůli čemu? Citové štěstí. V jakém aspektu? - Morálka a mravnost. Problém je v tom, že pro nás je touto esencí smyslového štěstí - morálka, mravnost a přání pokračování života.

Takže - umění zachovat lásku, odpustit tomu, kdo se k nám zachoval nemorálně a nemravně - To je umění zbavit se závislosti na citovém štěstí.

Jednoduše jsou mu vysvětlit, že jeho tvrdé posuzování druhých lidí, co se týká morálky a mravnosti, se odevzdala dětem. A právě toto blokuje možnost úplného vyléčení.

Proto - když nechcete onemocnět, dostat onkologické onemocnění - naučte se zachovávat lásku, ne tehdy, když se rozkolísají vaše materiální a duchovní základy, ale v první řadě citové.

Když je ponížená vaše lidská láska, když se hroutí vaše přání, když se k vám zachovali nemravně a nespravedlivě, když zkrachovala vaše vůle a váš osud. Když dokážete zachovat alespoň trochu lásky, tak to už je ochrana. A dále se snažte - zachovat lásku víc a víc.

Dobře mi říkal jeden známý: Když jsem přečetl knihy, pochopil jsem, že nedokážu odpustit ženám a jsem velmi urážlivý. Tehdy jsem se rozhodl takto. Nebudu se urážet dva měsíce, ale měsíc. Potom ne měsíc, ale týden a tak postupně jsem to dotáhl na hodinu. Neboli - jakoukoli cestu je možné překonat - je potřeba to dělat potichu, nenápadně a nepřetržitě. Když víte, že alespoň maličká porce lásky ve vás zůstala v čase rozpadu vašich základů - to znamená, že už jste chránění. Dále je jednoduše potřebné zvyšovat množství lásky v čase krachu lidského štěstí. A tato láska se bude zvětšovat. Zpočátku uchovat alespoň kousek a potom rozvíjet.

Sergej N. Lazarev - přepis videa

https://www.youtube.com/watch?v=3BpKTKCKsEw&fbclid=IwAR3im0faAlwMWFB35fhgNNsxqH-A_wI_MIukeXB82YEvSbu-60V_KreCQNs