Podvědomí zná naši budoucnost

...podvědomí ví, co se stane...

Protože vše se děje nejprve na jemné úrovni pole, znamená to, že do tohoto procesu jsou zapojené naše pocity. Naše podvědomí ví vše, co se v budoucnosti stane. Naše podvědomí může ovlivnit to, co se děje a stane.
A v takovém případě vyvstává otázka: proč lidé nasednou do letadla, které musí havarovat?  Proč si člověk vybere tu cestu, na které ho čeká dřívější smrt?


Odpověď na tuto otázku nepřišla okamžitě. Faktem je, že v našem podvědomí je zcela jiný systém priorit. Pro podvědomí je hlavní věc - láska a duše. Pokud tedy duše začne bolet a umírat, podvědomí samo tlačí člověka do nemoci, utrpení a fyzické smrti - to se děje, aby se zachránila jeho duše. To znamená, že člověk sám vytváří své nemoci a neštěstí, aniž by o tom věděl.
Vědomí říká člověku: "Hlavní věc je tělo! Tělo zachraňuj, starej se o něj, uspokojuj jeho instinkty a ignoruj vysoké city. " Člověk zvyšuje ziskuchtivost, zvyšuje sobectví a intuice začíná mizet, přestává poslouchat hlas osudu.
Ale osud hovoří s člověkem na podvědomé úrovni.
Bůh komunikuje s člověkem na úrovni duše prostřednictvím pocitů.
Když se vědomí dostane do popředí, člověk zapomene na Boha, na lásku a na své vlastní pocity. Bojuje s osudem a světem okolo něj. A potom, pro jeho spásu, jeho tělo začíná bolet a hroutí se jeho vědomí.
Osud člověka je pak poprvé spojen se svými pocity.

Sergej Lazarev -  Zkušenost přežití, část 6

www.facebook.com/karmaaosud