Uši, sluch

...z psychosomatického hlediska

Když jsou umístěny obě uši vedle sebe, vypadají jako srdce.

V angličtině, je slovo ucho (ear) umístěno uprostřed slova srdce (heart)

Ucho je cesta k srdci a pokud chcete něčí srdce - naučte se mu naslouchat.

Učte se naslouchat i svému srdci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ucho je orgán sluchu a pomáhá nasloucháním otevřít se vnějšímu světu.

Každý problém se sníženým sluchem je známkou toho, že člověk příliš soudí to, co slyší a že v nitru prožívá značný vztek.

Hluchota se může projevit u toho, kdo nechce naslouchat druhým, je totiž příliš zaměstnán tím, co se chystá říct. Je to osoba vztahovačná, defenzivní. Kritiku, i když je konstruktivní, slyší jen s velkou nevolí. Je to umíněný člověk, uzavírající se ve svém světě, před radami ostatních. S hluchotou mají také potíže lidé, kteří mají strach přestat někoho poslouchat a nedopřejí si právo odchýlit se z nalinkovaných kolejí. Nebo to může být člověk citlivý, který už nechce poslouchat problémy druhých ze strachu, aby je nemusel řešit, a neměl by tak už čas na sebe.

Pobolívá-li člověka ucho, aniž by to mělo vliv na sluch, poukazuje to na člověka, jenž má sklony se obviňovat. Chce se trestat za to, že něco chce, nebo naopak nechce slyšet.

Trápí-li problém jen estetického rázu, kdy ženě brání v tom, aby nosila náušnice, pak jí tělo dává najevo, že má právo dopřát si nosit na těle ozdoby a neobviňovat se za to.

Pokud člověk nechce nebo nemůže slyšet, co se děje a říká kolem něj (protože už z toho "ohluchne") pak by měl rychle začít naslouchat svým srdcem. Prospělo by, kdyby si uvědomil, že nejvíc vadí vnímání řečeného.

Pokud člověk chce svým blízkým řídit život a nesouhlasí-li s jejich názory, raději ohluchne. Pomůže, pokud se jim naučí řádně naslouchat.

Nasloucháním v sobě člověk rozvine soucit, což pomůže otevřít srdce a přestane blokovat uši. Je potřeba i otevřít cestu k tomu milovat a naslouchat lidem, co mají na jazyku.

Co se bolestí v uchu týče, je lepší změnit své názory než se hned obviňovat. Promluvit si i otevřeně s druhými o svých pocitech.

L. Bourbeau - Význam nemocí