Vztahy

Karmické vztahy, osudové vlivy, konflikty, prokletí, manželství, rodina,...

Nikdo nepřijde, aby tě zachránil.
Žádný princ na bílém koni ti nebude brát tvé problémy.
Musíš se sama zachránit.
Krok za krokem, den za dnem.
Ukliď dům.
Postarej se o své tělo.
Najdi něco, na čem se dá pracovat.
Něco, co tě udělá šťastnou.
Něco, co se chceš naučit.
Kup si knihy a čti je se srdcem....

Cit lásky

17.10.2019

...vůči jinému člověku je mnohem důležitější, než ten člověk sám.

Když jde o lásku, člověk není cíl, ale prostředek. Když milujeme jiného člověka, milujeme to, čím je především: ducha, strukturu lidského pole. Jeho fyzickou schránku, již obvykle nazýváme člověkem, milujeme asi jako oblečení milovaného partnera, které nám ho připomíná. Když nevidíme...


Zrady a nevěry se většinou vyskytují tehdy, když má manžel nebo manželka vysokou závislost na instinktech, když je jejich chování vedené žádostivostí a nemorálností.
Když nedostatek kultury rodinného života, špatné řešení konfliktů, hromadění nároků vůči sobě navzájem - vede ke zničení jemných citů, ke ztrátě radosti z komunikace. Často za...

Otázka na semináři:
Proč nemám manžela a děti? Je to spojeno více s mou osobní karmou nebo s mými předky, rodiči? Jak se mám modlit? Co mohu ještě udělat?

Otázka:
Již rok trpím depresi. Snažím se pracovat na sobě, ale někdy si myslím, že mě nikdy neopustí, a je mi ještě hůře. To je pravděpodobně sklíčenost a vlastní nejistota.
A cítím navíc tíhu na duši, když přemýšlím o své ženě - to trvá také rok. Mezi mnou a manželkou je teď určité napětí - ona říká, že...

Často vysvětluji ženám, které nemohou otěhotnět,
proč se to děje.
Říkám jim: "Víte, proč nedochází u vás k početí? Protože se dítě nerodí z vašich principů a pravidel, dítě se nerodí z vašich výhrad a pocitů ukřivděnosti, dítě se nerodí z vaší žárlivosti a ziskuchtivosti. Dítě se rodí z lásky. Chcete, aby se vám narodilo dítě, odhoďte...

Co je to rodina? Rodina je domov, rodinný krb, jsou to děti, je to žena, manželka a je to přítel rodiny - muž, manžel. Žena vytváří rodinu, atmosféru rodiny a muž jí pomáhá.

Došlo ke konfliktu....znamená to, že začal rozvoj.
První model chování: člověk je naštvaný, urazí se, je podrážděný a to ho povzbuzuje k aktivnímu jednání.
Druhý model: člověk se zlobí, urazí, ale nic nedělá. A jestliže v prvním případě narůstá jeho nenávist k druhým, pak v druhém - vznítí se nenávist k samému sobě, navalí se nechuť...

Všechny zákony vesmíru jsou nastaveny na lásku, rodinu a sex, protože jsou nezbytné pro rozmnožování a pokračování civilizace: