Lpění na rodině a vztahu

08.08.2020

Mám ráda jednoho muže, ale je ženatý a já se s ním proto nechci scházet, protože se dopouštím hříchu.

"Ano, ale Váš hřích spočívá v tom, že chcete potlačit svou lásku a odvrátit se od muže, jehož milujete.
Uvnitř přemýšlíte spíš o pýše a přání vytvořit si stabilní vztah. Žena, která příliš lpí na své pýše a vztahu, se nakonec dočká lásky k ženatému muži. Protože právě tato láska potlačuje pýchu a modlu rodiny a má na její duši blahodárný vliv.
Základ lásky spočívá na nebi - základ ambic na Zemi. Láska stojí výš než konvence, rodina, hmotný zdar, nevěra a všechno ostatní. Nevěra lásku nezabíjí, ale očišťuje, protože skutečná láska není na ničem závislá, proto ji zkáza pozemskosti nemůže zabít. Nevěra je jen zkázou vztahů, zabít skutečnou lásku není schopna".


Setkal jsem se ženou, která byla dost těžce nemocná. Když totiž obyčejný člověk začne žárlit, dočká se za nějaký čas choroby. Když, ale žárlí hrdý člověk a přeje objektu své žárlivosti smrt, zemře nakonec sám. Kdyby potkala muže, který by jí na rukách nosil, stejně by ho nedostala - protože příliš lnula k rodině a pýše a začerňovala si tak duši.
Tuto ženu a její děti mohl zachránit jen manžel, který jí neustále srážel v její pýše, ubližoval a stabilitu rodiny soustavně porušoval. Musí pochopit, že manžel s tím nemá nic společného, je třeba děkovat Bohu, protože když bude děkovat člověku, bude to masochismus. Navenek mu mohla o hlavu rozbíjet talíře, ale uvnitř musí mít lásku a vděk, protože tam obcujeme s Bohem.


" Je to neuvěřitelné, ale můj manžel přestal pít " vyprávěla mi jedna pacientka.

"To je naopak přirozené. Odstranila jste ze svého podvědomí program agrese. Ten byl vyvolán žárlivostí, tedy přáním učinit smyslem života milovaného člověka, rodinu a soukromý život.
Čím větší je odsudek a přezírání manžela, tím rychleji ho tlačíte pod hladinu a tonete společně s ním.
Čím větší hloubka Vašeho očištění nastává, tím rychleji zachraňujete jeho i sebe. Vnitřní stav ženy do značné míry určuje i chování muže."


Nedávno ke mně do ordinace přišla žena, která lpěla na milovaném člověku a rodině, čemuž odpovídala i míra její žárlivosti. Program zkázy muže překročil kritickou mez.
Manžel však byl harmonickou osobností, takže program se vracel k ní a nakonec by jí zabil. Příčina smrti by nejspíš byla rakovina prsu nebo dělohy.
Začal jsem jí vysvětlovat, že nesprávný vztah ke křivdám, hádkám a nepochopení toho, že vše pozemské může být jen prostředkem, ale v žádném případě cílem jí může vrhnout do velkých obtíží.
Cit lásky vůči jinému člověku je mnohem důležitější, než ten člověk sám. Když jde o lásku, člověk není cíl, ale prostředek.Když říkám, že Boha miluji víc než partnera, znamená to, že duchovní princip v něm miluji víc než princip fyzický.
Taková láska se nevytrácí, když člověk přijde o ruku nebo o nohu, když si zohaví tvář atd. A taková láska nás vede k Bohu.


Hlavním problémem každé ženy je - uctívání její rodiny, dětí, manžela, vysokých citů.
Uctíváním se rozumí stabilita a věčnost toho, k čemu se podvědomě modlíme.

Když si nedokážete ani v myšlence představit a přijmout jako Boží vůli zradu, nevěru, ztrátu milovaného člověka, to znamená, že vaše vnitřní majáky nejsou správně nastavené. A to znamená, že jste zapomenuli na Boha.

Jen Stvořitel je věčný. Absolutní krása, slušnost, věrnost neexistuje. Pokud jste si úplně jisti svými blízkými, potom už Boha nepotřebujete. Pokud jasně cítíte, že jakékoli štěstí, které jste dostali, musíte ztratit, potom hlavním opěrným bodem pro vás je láska k Bohu. Není divu, že Starý zákon hovoří, že Bůh je žárlivec.

Musíme co nejdříve ztratit to, k čemu naše duše přirůstá. Protože, připoutávajíc se k penězům, vědomostem, milovanému člověku nedobrovolně zabíjíme svoji duši a ztrácíme lásku.

Namísto lásky se objevuje vášeň a připoutanost.

🔸 Vnitřně chamtivého člověka - okradou.

🔸 Vnitřně pyšného člověka - ponižují.

🔸 Vnitřně smilný člověk bývá - znásilněný.

🔸 Vnitřně žárlivý - podvedený a zrazený.

Zdroj textů: Sergej N. Lazarev