Srdce

problémy se srdcem z pohledu duše...

Ve světě se počet onemocnění souvisejících se srdcem neustále zvyšuje. Obrovské prostředky jsou vynakládány na léčbu srdce, ale často důvod není v něm. Srdce se přetěžuje a onemocní, když cévy nefungují správně a cévy přestávají fungovat správně, když je v podvědomí nepřekonaný stres nebo když krev změní své složení, což je také výsledek stresu.

Faktem je, že naše podvědomí operuje s obrovským časovým prostorem. Před tisíci lety mohl být člověk snadno zabit a sněden - stres byl spojen s nebezpečím zranění, ztráty ramene, nohy nebo života. Proto imunitní systém automaticky spustil obranný mechanismus - všechny cévy se stáhly, aby snížily ztrátu krve v případě zranění nebo ztráty končetiny. Bílkoviny se uvolnily do krevního oběhu, což zesílilo zánětlivý proces, podpořilo hojení ran, zastavilo krvácení a vytvořilo jizvu. Nyní medicína uznává, že stres velmi přispívá ke vzniku onemocnění. Dále by medicína měla dospět k závěru, že hlavní příčinou onemocnění NENÍ STRES, ALE NESPRÁVNÝ POSTOJ K NĚMU.

Nesprávný přístup k stresu je - nevyhnutelným důsledkem ztráty lásky a víry. Pokud vidíme božskou vůli v jakékoli situaci, pokud pochopíme, že vše se děje kvůli lásce, pak nás bolesti a onemocnění posilují a čistí naši duši. Pokud však zacházíme se stresem se strachem, odsouzením nebo zoufalstvím, pak ho nepřekonáme, negativní emoce se hromadí a postupně pronikají do podvědomí. V tomto případě se cévy dlouhodobě zúží a na mnoha místech našeho těla vznikají zánětlivé procesy. Začínají nemoci, člověk potlačuje záněty s léky, snaží se léčit kardiovaskulární onemocnění s tabletkami a výsledky se zhoršují.

Nakolik je každý člověk individuální, natolik individuální je i jeho nemoc. Existují však určité vzájemné vztahy.

Hlavní příčinou problémů se srdcem je NESCHOPNOST PŘIJMOUT BOLEST OD milované osoby.
Toto je téma připoutání k milované osobě, téma žárlivosti, urážek na ostatní a na sebe při potlačení tužeb a života. Jedním z ukazatelů připoutání k jiné osobě je - STAV LEDVIN. Připoutanost ovlivňuje ledviny - smršťují se, a pak srdce, aby mohlo pumpovat krev, je nuceno zvyšovat tlak.

Srdce trpí, když člověk odmítne milovaného, určeného jemu osudem, když se kvůli tomuto odmítnutí nemůže narodit dítě určené pro něj. Bývaly případy, kdy se muž pokusil zapomenout na svou milou a po několika dnech měl vážný problém se srdcem a začal umírat před svými blízkými. Proto, vycházejíc z logiky morálky a mravnosti, ne vždy můžeme dát správnou odpověď na otázky, týkající se lásky mezi mužem a ženou.

Zvýšená koncentrace na ideály, zbožňování milovaného člověka, často vedou k obrovské podvědomé urážlivosti a lidé o tom ani nevědí.
Do podvědomí odchází VŠE, CO SE ČASTO OPAKUJE,
vše, co se děje s velkým návalem emocí. V podvědomí není promlčecí lhůta - například v případě, že se žena velmi urazila na manžela a hádala se s ním, přičemž si to velmi "vzala k srdci", tak potom fakticky několik let pokračuje s hádkami uvnitř, v podvědomí, dokonce bez toho, aby o tom tušila. Všechny naše pocity, emoce jsou předávány dětem, aby nedošlo k zmrzačení života a zdraví dětí, ŠKODLIVÉ PROCES U RODIČE se zastaví CHOROBOU.

Pokud se během těhotenství rodiče hádají a matka cítí nespokojenost s osudem, - u dítěte vzniká nechuť žít, může se mu přestat rozvíjet srdeční sval. Dítě může získat vrozené onemocnění srdce, protože rodiče se svými vzájemnými urážkami a stížnostmi u něj vytvořili program sebezničení.
Často bolest srdce blokuje podvědomou agresi vůči bližnímu. V takovém případě léky pomohou samotné osobě, ale poškodí jeho blízkého. Užívání léků je přípustné, pokud současně pracujete na sobě ve stejném čase - modlíte se a očistit svou duši.

Proč jsou srdeční choroby ČASTĚJI U MUŽE a u žen je onemocnění srdce méně běžné?
Všichni "kardiaci" měli stejný obraz: ženy je chtě nechtě zabíjeli. Ukázalo se, že pokud se žena bojí ztráty muže, obává se, že se jejich společný osud může zhroutit, pak podvědomě ničí jeho hlavní energetické struktury a srdce na to okamžitě reaguje.

SRDCE JE SPOJENÉ S osudem. Energie našeho osudu, minulosti a budoucnosti je v kontaktu se srdcem. Hlubinné urážky vůči těm lidem, kteří nám byli daní osudem, to znamená rodičům, dětem, milovanému člověku, jsou zároveň urážkou vůči svému osudu, skrytou agresí k němu osudu. Proto srdce trpí.

Pokud je žena velmi vázána na muže, zabíjí ho strachem, žárlivostí a obavami. Dokonce i když je připravená ustupovat, poslouchat, odpouštět, stále ho ničí.
Je třeba pochopit, že naše vůle je vždy druhořadá. Pokud je nám souzeno rozejít se, tak nic nezměníme a naše obavy jsou zbytečné. Pokud je muži souzeno, aby byl s nějakou ženou, pak od ní neodejde. Ale pokud se láska začíná přeměňovat na očekávání, závislost a vytváří obavy a sklíčenost, pak to je nejhorší způsob, jak si udržet milovaného. Výrazné zlepšení mužských "kardiaků" se dosáhlo právě, když jejich ženy nejdříve pracovaly na sobě.

Existují však i jiné skutečnosti, které naznačují, že pokud se člověku podařilo dát se do pořádku, tak agrese jeho manželky také někde zmizela, ačkoliv v té době sama na sobě nepracovala. Vysvětluje se to tím, že muž funguje jako anténa a žena jako vysílač. Mužská podstata je zaměřena na jemné plány, na budoucnost. V této snaze převládá informační složka. U ženy je výraznější energetický, smyslný, materiální aspekt. Pokud má muž nesprávný světonázor, zkreslenou škálu hodnot, pak žena, využívaje tyto informace je realizuje v energetice a chtě nechtě ho začíná ničit jako dodavatele informací nízké kvality. To znamená, že velké množství kardiovaskulárních chorob na světě, jakož i rakovina a cukrovka, svědčí nejen o agresivitě a připoutanosti žen, ale také o nesprávném světonázoru mužů.

Není to tak dávno, co vědci dospěli k závěru, že přejídání může vést k kardiovaskulárním chorobám. A náboženství o tom mluví již několik tisíc let.

Po třiceti letech věku se metabolismus člověka zpomaluje. Po čtyřiceti, čtyřiceti pěti letech je brzdění ještě silnější. Množství jídla, které bývalo normální, se promění na nadbytečné. Musíte se pohybovat více, ale jíst méně. A na celém světě se v posledních desetiletích dělá opak. V důsledku toho se cévy zanášejí, kapiláry se ucpávají a srdce začíná pracovat s přetížením. A lékaři ho neúnavně léčí a vymýšlejí nové léky. Navrhnout člověku hladovět, doporučovat mu dietu, naučit ho klidně přijímat stres - pro mnohé odborníky by to znamenalo ztrátu zaměstnání. Pokud nevíme jak, nebo nechceme správně přemýšlet, budeme za to potrestáni.

Často nadměrným jídlem člověk "zajídá" stres, vnitřní bolest.

Srdce citlivě reaguje na jakékoliv ztráty energie, takže vše, co souvisí s fyzickým a duševním stresem, mu škodí. Srdce trpí při nadměrném připoutáni k práci. Srdce trpí, když člověk dlouhodobě trpí fyzickou bolestí, protože bolest - to je odliv energie. Pokud dojde k dlouhému odlivu energie, srdce může selhat. Srdeční infarkt, prasknutí srdce je v podstatě ochrannou funkcí, která zabraňuje člověku ztratit jemnou energii, která nahrazuje nadměrné výdaje energie fyzického těla a vědomí.

Při stresu jsou velmi užitečné všechny rytmické pohyby, chůze, plavání a výlety do přírody. Cviky zadržování dechu, hladovění, vypínání logiky, kritiky, analýzy, tj vědomí, odmítání tužeb - to vše také pomáhá, ale nezaručuje zbavení se nemocí, ale vytváří pouze příznivé pozadí pro léčení.

Pokud člověk udělá krok k dobré povaze, lásce a Bohu, pak nastane uzdravení, a pokud se bude nadále bát, litovat, rozčilovat, pak prakticky neexistuje šance na uzdravení a přežití se závažnými srdečními problémy. Litování MINULOSTI a strachem Z BUDOUCNOSTI se ztrácí obrovské množství jemné životně důležité energie.

ABY SRDCE neonemocnělo, je třeba nejprve odstranit všechny urážky na blízké. Je třeba předem akceptovat jakýkoliv přestupek a zradu od milované osoby se zachováním lásky, modelovat možnou smrt milované osoby a vaši vlastní. Je třeba opakovat si, že v milovaném člověku milujete Boha, a při jakémkoliv zničení lidského si zachováváte lásku k Bohu.

Pokud jste nemocní, nemyslete na to, zda se stihnete změnit nebo ne. Jen dělejte vše pro to, abyste pomohli své duši. Musíte dát do pořádku nejen sebe, ale i své potomky. Pokud nechceme přijmout bolest a pokusíme se odejít od milovaného člověka, vyprovokovat jeho a sebe k rozchodu, a přitom znehodnocovat, zdiskreditovat náš cit, snažit se ho ovládat, pak abychom zachránili naši duši, musíme ztratit vše, kvůli čemu odmítáme lásku.


Přijetí Boží vůle, podřízení se lásce, zachování lásky v době ztráty všeho lidského, žít tímto citem, neustále se o něj usilovat, - to jsou hlavní pravidla zdraví a přežití.

Zdroj: www.lazarev.ru