Články, úryvky z knih a rozhovory

"Můžete být u nich, nabídnout svou zakotvenost, svůj zdravý rozum, svůj pokoj. Můžete s nimi dokonce sdílet svou cestu, nabídnout svůj pohled. Ale nemůžete jim vzít bolest. Nemůžeš pro ně kráčet jejich cestou. Nemůžete dát odpovědi, které jsou pro ně správné, nebo dokonce odpovědi, které musí prožít právě teď. Budou muset najít vlastní odpovědi,...

"Nebyly to čarodějnice, kdo hořel...
Byly to ženy.
Ženy, které byly považovány za
příliš krásné,
příliš přímočaré a upřímné,
které měly příliš vody ve studni (ano, opravdu),
které měly mateřské znaménko,
ženy, které byly příliš zkušené v bylinné medicíně,
které byly příliš hlasité,
příliš tiché,
které měly příliš mnoho zrzavých vlasů,...

Ještě je čas - dostat se ven z vězení, ve kterém jste dosud žili!
Chce to jenom trochu odvahy, jenom trochu odvahy hazardního hráče.
A pamatujte si, není co ztratit.
Ztratit můžete jen své okovy - ztratit můžete jen svou nudu a ten neustálý pocit uvnitř, že vám něco schází.
Co jiného byste ještě mohli ztratit?...

Kolo roku

01.02.2021

IMBOLC
1. únor
Svátek světla a ohně
S Imbolcem je spojeno pozorování různých znamení z nichž je odhadováno zda již jaro dorazilo: kvetení rostlin, například trnky, nebo aktivity zvířat, především hadů a ježků opouštějících své zimní úkryty.

Mezi zvyky patřil rituál první orby, úklid domácností a kováren, zapalování ohňů a svící na ochranu před...

Když ve svém životě jdete k Bohu, na slovo zoufalství musíte zapomenout.
Věřící v Boha nesmí pociťovat zoufalství, lítost či zklamáni.

Sebeláska

17.06.2020

Když milujete sebe a milujete ostatní, energie se rozdvojuje...
Energie může být propojena jen tehdy, když jde energie v jednom proudu.
Dvěma pánům, - řekl Kristus - je nemožné sloužit.

O dětech

01.06.2020

Před početím duše člověka, dlouho přebývajíc ve stavu odpoutání, nahromaďuje velké množství lásky.
DÍTĚ ŽIJE city a LÁSKOU.
Proto jsou jeho možnosti očisty větší, než u dospělého. A podle toho, jak se utváří vědomí a směřování k lidským hodnotám, se stále více s přibývajícími léty zesiluje závislost na lidském, zmenšují se možnosti očisty a stále...

Sergej Lazarev se zamýšlí nad příčinami vzniku epidemie koronaviru.
Sdílí svou vizi toho, co se děje ve světě, zejména mluví o základních příčinách pandemie koronaviru a o tom, jak se lidstvo vyrovná s hrozící hrozbou.

Sklíčenost

02.02.2020

CO JE TO sklíčenost?
Je to hluboká nespokojenost se sebou, s osudem, se světem kolem sebe.
To je nedůvěra v budoucnost a nedůvěra v sebe, je to neustálá agrese vůči lásce.

Když se ti něco nelíbí - není ti "po chuti", respektuj to.
Nepřemlouvej se, aby ses cítil jinak.
Důvěřuj tomu, co cítíš a jednej podle toho.
Nepotlačuj své pocity "logickými" argumenty.
Matrix - virtuální systém, v kterém se nacházíš, chce, aby tvému životu vládl rozum.
Ale ten je programován a tvůj Zdroj tak utlumen.

Vzpomínám si, jak jsem se bavil s pacientkou:
"Dosahujte svých cílů," vyzýval jsem jí,
"naučte se stanovovat si úkoly."

Ideály

30.11.2019

Když jsem byl v Jaltě, poprosila mě jakási žena, abych jí vysvětlil příhodu, která se udála nedlouho před naším setkáním. Její známá měla syna, chlapečka jako andílek. Najednou umřel, zdánlivě zcela bez příčiny. Doktoři si marně lámali hlavu, co se to vlastně stalo. A jestlipak víš, proč umřel?" "Proč?"
"Protože z něj všichni dělali ideál. A ideál...

Posvátná kniha hinduizmu " Mahabharata" obsahuje 40 znaků pýchy:

"Až zemřete, ztratíte tužby, ideály i milované lidi.
Tato vnější hladina bude zničená. V jemné hladině si však uchováte jednotu a pospolitost s milovanými bytostmi i po smrti. Jenže proniknout do této hladiny je možné jen za pomoci lásky k Bohu.

Když pocítíte, že láska k Bohu je jedinou realitou a nejvyšším štěstím, potom při ztrátě...

Prokletí

15.10.2019

Jak poznat, že jste prokletí a jak z prokletí ven?

Dlouhou dobu se mi zdálo, že život má teprve začít - ten pravý život.
Ale vždy zde byla nějaká překážka, která stála v cestě mému štěstí. Něco, co jsem nejdřív musel překonat, nějaká nevyřízená záležitost, období, které muselo být odslouženo, účet, který musel být splacen. Teprve potom bude moci můj život začít naplno, říkal jsem si. Avšak nakonec...

Pokud dovolíte, aby Vaše sebevědomí kleslo na dno, budete přitahovat nejisté a slabé lidi, kteří vědí, že si budou moct dělat, co chtějí, beze strachu z následků.

Protože člověk, který sám sebe nepovažuje za úctyhodného, nebude mít odvahu k nastavení limitů.

Je vy sami dovolujete, co se Vám bude dít od ostatních.