Proč někteří lidé reagují na změny počasí, zatímco jiní ne?

20.03.2023

Lidské hodnoty jsou založeny na takových okamžicích, jako je život, touha, vůle, osud.

Počasí je spojeno se životem a osudem. Náhlé změny počasí jsou ponížením osudu a života.

Zvýšená závislost na úspěšném osudu a životě, může vyvolat reakce, jako je bolest a nepohodlí. To znamená, že čím více jsme závislí na stabilitě, tím bolestněji reagujeme na změny počasí.

Fixace na stabilitu je nárůst závislosti na lidských hodnotách, na jejich základech.

Pokud se naučíte překonávat stres, otužovat se, sportovat, tedy rozhýbat imunitu, zvýšíte možnosti adaptace a takových bolestivých jevů bude méně.

Pro někoho je to jen jako bolest nohou před změnou počasí, ale je to jeden z projevů zvýšené koncentrace na základy lidského štěstí.

Sergej Lazarev