Rakovina

Vše jde vyléčit, začněte léčit duši...

Případy spontánního vyléčení z rakoviny spojoval jediné: Vyléčení předcházely prudké změny v osudu, čili opuštění obvyklého rytmu života, který vysával všechnu energii, a opuštěním dřívějšího života jako takového. Pokud je v duši láska, můžeme začít nový život, a tak zůstane nemoc v minulosti.

Starý život s jeho podrážděností, ambicemi, lpěními se musí stát minulostí. A pokud se s ním nebudu chtít rozloučit, asi odejde s mým tělem. Musím si poradit sám. Pokud jsi onemocněl, rozluč se se starým životem, začni nový.

Z knihy Diagnostika karmy 7 - Sergej N. Lazarev 


Pacienti s rakovinou jsou zpravidla lidé, kteří silně litovali své minulosti. Pokud člověk nepřijímá Boží vůli, a naopak postaví na první místo své já a snaží se všechno řídit a každého si podřídit, v takovém případě se také může objevit onkologické onemocnění.

Můj přítel mi vyprávěl svůj postřeh: "Všiml jsem si, že pacient s rakovinou mající víru, naději a lásku dokud o něco usiluje, chytá se života - dokáže hodně překonat. Jakmile však přestane bojovat, "složí křídla" - to je jeho konec, pak už se neuzdraví." Je to tak, naše zdraví přímo souvisí s naším vnitřním duševním stavem.

Sergej Lazarev - Uzdravení duše


Rakovina plic

Jestliže člověk dlouho nepřijímá a nemiluje situaci, zapomínaje na to, že není náhodná, ale daná Bohem, může to přejít v zápal plic, astma, rakovinu plic. Jakákoliv emocionální agrese se dříve či později obrací proti svému zdroji.
Rakovina plic je výraz protestu, nesouhlasu s děním ve světě kolem nás.