Budoucnost

Budoucnost je určena již od narození - vyčíst lze z numerologie, z horoskopu, karet, ruky, obličeje, ... atd.

Hvězdy osud určují proto, že se člověk narodí v jistém zcela konkrétním okamžiku, ale ten závisí na energetice člověka, na jeho energetickém poli, na jeho karmě.

Pokud duchovním rozvojem a směřováním k božskému principu změníte svou energetickou podstatu, promění se jak vaše karma, tak váš osud.

Věštění budoucnosti vychází z aktuálního nastavení člověka. Pokud se člověk změní - změní se i jeho budoucnost. V životě má člověk vždy možnost volby. Proto je nejdůležitější znát příčinu problémů - poté pracovat na sobě, očišťovat svou duši.
Výklad budoucnosti poskytuje informace o tom, co se stane pokud se nezměníte nebo naopak radu, co dělat, nedělat, kam směřovat...


Zvykli jsme si myslet, že naše vědomí je aktivní a podvědomí dřímá. A ožívá jen v noci.
Můj výzkum ukázal, že asi 70% našeho aktivního života má na svědomí podvědomí a v noci 95 - 98 %.
Na úrovni jemných struktur pole probíhá intenzivní život, kterého odrazem je naše vědomí. Situace odvíjející se v čase a prostoru je na jednohmnotné úrovni emocí. To, co se děje na vnější rovině času během dní a měsíců, na jemné rovině proběhne v průběhu několika minut. Na jemné úrovni se za pár hodin střetneme, porodíme děti a rozvedeme se. A čím hlouběji se ponoříme do vrstev podvědomí, tedy vrstev pole, tím víc je čas stlačený. Nemoci existují jen na určité vrstvě, kde se deformují vrstvy polí sousedících s tělem. Trochu hlouběji - a tam není povolená agrese, deformování pole tam nesmí být a nesprávné chování - též. Od určité hloubky jsme všichni čistí a bez hříchu, tam je pro nás priorita lásky absolutní. Vraťme se ale k té vrstvě, na které se odehrávají události a kde dochází e kontaktu mezi vyšším a nižším lidským vědomím. Představte si, že dochází k rozvoji bolestivé situace. Na jemnohmotné úrovni na to reagujeme správně, to znamená, že udržujeme spojení s Božským já prostřednictvím lásky a směřujeme energii na přizpůsobení se nové situaci s pocitem, že plýtvat energii na strachy, sklíčenost a nenávist - je nesmyslné. Správně zvládnutá situace dává silný impulz k rozvoji. Z lásky přichází energie a dochází k její realizaci, která se projevuje vzplanutou touhou. Lidské vědomí fixuje následující: Objevila se silný touha, není v ní žádná těžkost, napětí, strach. Člověk následuje takovou touhu, lehce ji splní. Pokud na jednohmotné rovině vývojová situace není překonaná, a energie byla směřovaná hlavně k nenávisti a odporu, potom je vývoj člověka bržděný. V jeho touze je agresivita a žádná energie. A člověk ji sotva dokáže splnit. Jemná rovina má jednu zvláštnost. Čas tam plyne dvěma směry. Jednoduše řečeno, situace se dá přetočit dozadu a napravit. Zvenčí je to téměř nemožné. To, co se stalo na vnější úrovni, se vrací do jemné úrovně ve formě stabilního programu. Je to jakoby koloběh. Nesprávný světonázor plodí nesprávné činy. A v bolestivé situaci se člověk nerozvíjí, ale degraduje. Otisk chování jde do jemných rovin. Jen co vstoupí do další vrstvy a protiřečí struktuře spojené s harmonií Vesmíru, jeho struktura pole se zdeformuje a po čase se vrátí s deformací charakteru a osudu.


S. N. Lazarev, Diagnostika karmy, Kniha 8, Dialog se čtenáři


Člověk, který má přístup k jemným plánům v budoucnu, může ovládat současnost. Je to možné, protože existují dva opačně směrové toky času: jeden je současný ze současnosti do budoucnosti (na vnější úrovni), druhý je opačný, který plyne z budoucnosti do současnosti (jemným způsobem). A čím více příležitostí má člověk proniknout do jemných plánů, tím více příležitostí má na řízení událostí a dokonce i transformování látky. Jelikož pole rodí hmotu, aneb jak už bylo řečeno, "duch rodí hmotu", přístup k jemným plánům bytí umožňuje přeprogramovat současný tok energie, dát na něj další informační složku, a poté lze změnit zdrojovou látku.
Tak Kristus proměnil vodu ve víno. Ďábel nabízí Kristu, aby ukázal své schopnosti: proměnit kameny v chléb a létat ve vzduchu. Slíbil mu to nejlepší na světě. To znamená, že ďábel nabízí Kristu, aby si uvědomil své schopnosti na třech úrovních lidské bytosti: na úrovni těla, ducha a duše. A všechny třikrát Kristus odmítá. Mluví o tom, že žije podle slova Boží, ne podle kousku chleba.
O tom, že nemůžeš svádět Všemohoucího - tedy nemůžeš své schopnosti prokázat podle vlastní vůle, na základě svých ambicí. Že hlavní cíl - získat moc, realizovat všechny své touhy, je ve skutečnosti ďábelský. Hlavním účelem by mělo být milovat Boha, sloužit Bohu a být k němu připodoben.

S. N. Lazarev


PŘEDPOVÍDÁNÍ BUDOUCNOSTI

Svoboda může existovat pouze za předpokladu, že je budoucnost otevřená. Otevřenou budoucnost však nelze předpovídat. Ten, kdo se dnes zdá být nádherným člověkem, může zítra vraždit.

Zítřek je otevřený.

Musíte si zapamatovat jednu opravdu zásadní věc, a to, že kdykoliv děláte cokoliv, co se týká budoucnosti - ať je to astrologie, předpovídání budoucnosti, horoskopy, čtení z ruky, věštění podle Knihy proměn, tarot, jedná se v podstatě o čtení podvědomí konkrétního člověka.

Všechny tyto činnosti se tedy spíš dotýkají minulosti, ale vzhledem k tomu, že minulost vytváří budoucnost, tak souvisejí i s budoucností.

Budoucnost je možné předpovídat díky tomu, že se člověk nezmění.

Znáte-li minulost člověka, dokážete číst jeho budoucnost, protože pokud tento člověk není Buddha, bude svou minulost opakovat. Jestliže byl v minulosti plný zloby, nese v sobě sklony k zlosti, a následky této dispozice se projeví i v budoucnosti.

Nevědomá bytost obyčejně znovu a znovu opakuje svou minulost. Člověk dělá stále dokolečka to samé, protože nic jiného neumí. Nedokáže do svého života přinést nic nového, nedokáže udělat průlom.

Pro probuzeného člověka se budoucnost může měnit.

Zdroj: OSHO ZEN TAROT - HRA ŽIVOTA