Informační struktura potravy

18.07.2022

* Potrava se dá překódovat i poté, co jsme ji pozřeli.
* Což znamená, že modlit se můžeme nejen před jídlem, ale i po něm.
* Když jídlo spatříme, popřípadě okusíme, dochází k aktivní informační výměně.
* Proto když si člověk pokrm nejdřív prohlédne a potom jí beze spěchu, proces trávení probíhá lépe a informačních toxinů je méně.
* Proto správně sestavený jídelníček a bylinné výtažky mohou při léčbě nejrůznějších onemocnění opravdu účinně pomoci.
* Jakmile se jídlo dostane do žaludku, nadchází druhá etapa informačního trávení, zatímco třetí musí počkat až do chvíle, kdy potrava sestoupí do střevního traktu.
* Tady pak dochází k nejdůležitějšímu procesu.
* V první etapě si podstatnou část informační práce berou na starost slinné žlázy a v žaludku především jeho stěny při vstupu i výstupu, dále při vstupu do střevního traktu - žlučník, dvanáctník a slinivka břišní.
* Játra přitom pracují s informacemi souvisejícími se schopnostmi, intelektem a dokonalostí, slinivka břišní obhospodařuje vztahy a dvanáctník obojí.
* Na tom, jak se formuje informační struktura potravy vstupující do střevního traktu, závisí náš fyzický i emocionální stav.
* Proto pestré a pikantní jídlo spotřebovává příliš mnoho sil a může vést k nemocem i ke snížení duchovního a tvůrčího potenciálu.
je tudíž pravidlem, že dlouho žijí ti lidé, kteří se celý život spokojují s malým množstvím prosté a jednotvárné stravy.
* Dělená strava pomáhá léčit různá onemocnění.
* Občas ale potřebujeme i otřesy, něco jako soutěže jedlíků.
* Dřív jsem nechápal, proč lidé o někom dokážou hrdě prohlašovat:
"Ten sní za den celého berana."
* Obžerství přece vždy zůstane obžerstvím, tak co je na tom obdivuhodného?
* Pak jsem ale pochopil, že k tomu, aby někdo dokázal bez problémů spotřebovat takové množství potravy, musejí všechny žlázy s vnitřní sekrecí fungovat jako hodinky.
* Pro člověka žárlivého, velmi přísného, pyšného a příkrého je to úkol k nepřekonání.
* Jedlík musí být zároveň dobrák, jinak zemře na žaludeční katar.

Z knihy Diagnostika karmy 4 - Sergej Lazarev
Obraz Sergeje Lazareva CHUŤ ŽIVOTA: https://www.lazarev-art.cz/chut-zivota