Pokud by byl tvým učitelem pes...

24.07.2021

Pokud by byl tvým učitelem pes, určitě by tě učil věci jako: 

- Nikdy si nenechej ujít příležitost jít na procházku.
- Dej si občas šlofíka.
- Před vstaním se protáhni.
- Běhej a hraj si každý den.
- Buď pozorný a dovol lidem, aby se tě dotkli.
- Vyvaruj se kousání, když by stačilo jednoduché zavrčení.
- Když je velmi teplo, pij hodně vody a lež ve stínu stromu.
- Když jsi šťastný tancuj dookola a hýbej celým svým tělem.
- Potěš se jednoduchou radostí z dlouhé procházky.
- Buď věrný.
- Nikdy nepředstírej, že jsi něco, co nejsi.
- Pokud je to, co chceš skryté, hledej, dokud to nenajdeš.
- Když tví blízcí přijdou domů, utíkej je vždy pozdravit.
- Pokud má někdo zlý den, buď ticho, sedni si blízko a něžně mu dej pocítit, že jsi tam.