O čakrách

25.07.2023

ČAKRY A PROJEVY BLOKACÍ ČAKER

Strach blokuje vaši první čakru.

Nedostatek úsměvu a potěšení blokuje vaši druhou čakru.

Nedostatek akce blokuje vaši třetí čakru.

Nenávist blokuje vaši čtvrtou čakru.

Neříkat, co cítíte, blokuje vaši pátou čakru.

Soustředění se pouze na negativní aspekty svého života blokuje šestou čakru.

Nedostatek klidu a meditace blokuje sedmou čakru.

Pokud je jedna čakra zablokovaná, zasahuje do ostatních.

Pokud je zablokována vaše první čakra, nerozvíjí se vaše finance.

Pokud je zablokovaná vaše druhá čakra, neprobouzí se vaše sexualita a kreativita.

Pokud je zablokovaná vaše třetí čakra, vaše plány nedopadnou podle vašich představ.

Pokud je zablokovaná vaše čtvrtá čakra, nebude ve vašem životě láska, kterou nebudete moci dávat ani přijímat.

Pokud je zablokovaná vaše pátá čakra, vaše přání nebudou vyslyšena.

Pokud je zablokovaná vaše šestá čakra, nebude aktivován váš dar vidění třetím okem, vnímání a intuice.

Pokud je zablokovaná sedmá čakra, váš život se propadne do chaosu. 

Lionel Dupont