Novoroční poselství pro rok 2023


Novoroční poselství pro rok 2023 🌗🔮

🔮 Co osudového vás čeká v roce 2023? 🔮

Vyberte si intuitivně jednu kartu, odkryté karty s poselstvím jsou vypsány níže.

⭐️Všem přeji krásný nový rok.

⭐️🔮

Zde jsou odkryté karty a poselství ke každé z nich:

1
* Rok značící dovršení, dokončení a úspěch vlastního snažení, vítězství. V nějaké situaci již dál cesta nepovede.
Přijde šťastné završení a nová etapa života. Karta ale značí i cestování. Nestraňte se světa, ani se jím však nenechte pohltit.
* Měli byste zaujmout ten správný postoj nebo nalézt své pravé místo v tomto světě. Volba totiž může být jak v náš prospěch tak i naopak.  

2
*Rok nových začátků, nového směru, otevřenosti, hravosti, zábavy, spontánnosti, nezávislosti. Pozor však na naivitu, pošetilost a ať něco nepodceníte. Věci se ještě mohou zamotat, než vznikne nový řád a struktura. Protože záležitost na kterou myslíte ještě nemá patřičně zapuštěný kořínek.
* Přijměte zodpovědnost za své činy. Karta varuje před nezodpovědností, lehkomyslností, bezhlavostí, zbrklostí nebo povrchností. 

3
* Rok plný síly, statečnosti, vitality, energie, odvahy, rozhodnosti, vitality a vůle. Přijde zlepšení.
Měli byste se více angažovat, přistupovat k věcem horlivěji a s nadšením, bojujte a ukažte svou sílu. Pěstujte ale i vnitřní sílu, která nemusí tolik dokazovat.
* Pozor na lámání věcí "přes koleno". 

4
* Rok, kdy budete hledat svou vnitřní cestu, smysl života, nahlédnete do svého nitra. Díky tomu příjde inspirace a cesta k pravdě.
Bude to stát určité osamocení, odloučení, odchod. Nenechte se však nikým ovlivnit.
* Odebráním se do sebe se ujistíte o tom, co doopravdy chcete, je to cesta pravdy a toho, co je pro vás správné a důležité. Pak teprve jednejte. 

5
* Rok značící pokušení, závislosti, vášně. Může jít o nezdravé chtění, strach, zotročení, zajetí v hříchu.
Karta varuje před nezdravým připoutáním k čemukoli - peníze, sex, majetek, práce, vztah, rodina, drogy či cokoliv jiného ve vašem životě. Zpřetrhání tohoto područí bývá obtížné, neboť je na něm často něco, co buď přitahuje, nebo čeho se bojíte - a někdy i obojí.
* Je třeba se z toho vymanit, abyste se mohli vydat na cestu svobodného rozhodnutí. Snažte se poznat své hluboké pohnutky. "Vneste světlo, kde je tma."

6
* Rok plný cílevědomosti, moci, pořádku, stabilitě, rozhodnosti, sebevědomí a autoritě.
Něco může dozrát a upevnit se. Neochabovat v realizaci plánů, nahlížet záležitost střízlivě a realisticky, dělat, co je zapotřebí, neoddávat se iluzím a nepodstupovat nesmyslné riziko. Plány uskutečňujte důsledně a s přizpůsobivou vytrvalostí.
* Značí spíše rozum, racionalitu, logiku a vůli - Takže pozor na přehlížení citů vlastních i u druhých. Chovejte se ke druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.

7
* Rok plný lásky a zamilovanosti. Ale také rok křižovatek, volby, dilemat. Karta značí, že ve hmotném světě neexistuje dokonalé řešení.
Budou přicházet přátelství, setkání a různé životní možnosti i zkoušky. Nechte se vést se srdcem, postupujte láskyplně a dbejte na společné a spojující.
* V jakémkoli rozhodování (pro určitého člověka, cestu či úkol) poslechněte hlas srdce a to bude ono správné rozhodnutí.

8
* Rok plný energie, úspěchů, optimismu, stability, spokojenosti, štěstí. Přijdou nové začátky, radost ze života, bude dostatek síly a obratnosti k splnění cíle.
Chopte se s důvěrou toho, co chcete, protože nyní máte sílu a obratnost k vyřešení úkolů s ním spojených. Je to karta optimismu, úspěchů a dobrých pocitů.
* Nezapomeňte také, že energie by měla hřát, a ne pálit. 

9
* Rok tvořivosti, dobročinnosti, plodnosti a lásky. Příjde radost ze života, budete produktivní a vyrovnaní. Budete mít věci více ve svých rukou.
Vstupte na plodnou půdu, vše si dobře naplánujte a nechte uležet. Může jít i o dobrý obchod.
Karta značí i těhotenství a mateřství.
* Těšte se z narození něčeho nového ve vašem životě. 

10
* Rok, kdy přijde řád, spravedlnost a vyrovnávání karmy. Přijdou spravedlivé odměny a tresty dle zásluh. Jak kdo zasadil, bude v tomto roce sklízet a vyrovnávat svou karmu.
Zvažujte chytře a rozumně - za všechno ponesete zodpovědnost. Tato karta je představitelkou harmonie a řádu, dává prostor rozumu, sebekontrole, nestrannosti a možnosti spravedlivé odměny podle zásluh.
Karta značí i úřední, soudní či právní záležitosti.
* Situace dopadnou tak, jak si zasloužíte, proto přijímejte zodpovědnost. Chraňte se také jednoduchých soudů a snažte se porozumět.

11
* Rok harmonie, kompromisů, rovnováhy, šetrnosti a správné i spravedlivé míry.
Snažte se spojovat protiklady. Jděte na věci s klidem, důvěrou a mírem a stejnou mírou se vše vrátí.
* Karta varuje před nerozhodností, stagnací a očekávání, které je pohodlnější než aktivní jednání. 

12
* Intuitivní rok plný vlastní vnímavosti, moudrosti a vyrovnanosti. Něco v tomto roce pochopíte.
Tato karta značí i nějaké tajemství se kterým se setkáte. Buďte připraveni a trpělivě sledujte vývoj věcí do té doby, dokud vám vnitřní hlas nesdělí, že nadešel správný okamžik k jednání.
* Spolehněte se na svůj vnitřní hlas, intuici - je správná. Získání skrytého pokladu nebo tajemství je podmíněno vaší upřímnou snahou.

13
* Rok naděje, obnovy, přání, požehnání, příznivého osudu. Vše se vyvine k vašemu prospěchu.
Pusťte se do záležitostí s optimismem a důvěřujte v příznivou budoucnost. Dívejte se na věci s nadhledem, uvědomte si nadějné vyhlídky a dosah svých plánů.
* Mějte však stále na paměti, že člověk vždy sklidí, co zasel. 

14
* Rok změny vpřed, pohybu, vítězství, aktivity a cest. Situace se pohnou, prolomí a změní pozitivním směrem.
Doporučení déle nevyčkávat, soustředit se na cíl a okamžitě se vydat na cestu či do akce, díla, práce.
Karta značí i cestování a změnu místa.
* Pozor na vnitřního nesoulad a konflikty, které přijdou se změnami a bude je potřeba ukočírovat. 

15
* Rok, kdy může být něco skrýváno. Můžete zažít nejistotu, iluzi, temnotu, nejasnost.
Je zde určitá vázanost na minulost, kvůli které tápete ve tmě a držíte se starých citů a pocitů. Je třeba si projít temnou nocí a obavami, abyste nalezli cestu k sobě samým. Nenechte se nikým vyvést z míry ani ovlivnit.
* Vymaňte se z minulosti a obav, abyste nalezli cestu k sobě samým. 

16
* Rok, kdy se budete cítit v něčem pasivně, ve slepé uličce, v něčem si nebudete vědět rady a to vás donutí jinak přemýšlet a žít. Záležitosti budou tak dlouho váznout, dokud nezměníte náhled a nezaujmete jiný postoj.
Situace se začnou řešit a vzkvétat až po důkladném přehodnocení či nápravě. Je to karta jistého duchovního naplnění, ale i možných změn jen pokud si uvědomíte, že nelze setrvávat v pasivitě.
* Nezůstávejte tedy v pozici oběti a situace se ve vašem životě zlepší. 

17
* Rok nových možností, východisek, začátků, osvobození, rozhodování a řešení. Je však na každém, jak se jich zhostí. Příjde posouzení a spravedlnost věcí minulých i budoucích. Potřeba kát se a odpouštět. Sláva i odměna.
Karta značí i soudní a právní jednání.
* Řešení či vysvobození přijde díky vnitřnímu hlasu. Nesuďte a nebudete souzeni. 

18
* Rok podpory, důvěry, ochrany. Přijde duchovní změna, duchovní rádce, duševní spřízněnost.
Neztrácejte svou víru. Nelpěte na povrchních a překonaných formách, hledejte skrytý smysl, nechte se vést hlubokým přesvědčením víry. V daných záležitostech nezapomínejte na její smysl, uchovat si důvěru a postupovat poctivě a slušně.
* Nezapomeňte, že nejspolehlivější radu naleznete ve svém srdci. 

19
* Rok schopností, vynalézavosti, učení, tvůrčí síly, kreativity, obratnosti, překonávání překážek.
Díky dobrým komunikačním schopnostem a rychlému myšlení zaujmete druhé a svým způsobem je i ovlivníte. Obratně a angažovaně se věnujte tématu svých otázek v životě. Chopte se iniciativy. Postupujte aktivně vpřed.
* Čekají vás nové projekty a příležitosti - je však potřeba k nim přidat vlastní snahu a šikovnost.

20
* Rok transformace. Přijde v něčem přirozený konec, uvolnění, rozloučení, změna a znovuzrození. Skončí něco, co již není životaschopné. Nastane díky tomu něco nového.
Karta symbolizuje přeměnu, konec cyklu, změnu v životním stylu, poznání či nové myšlenky.
* Nezapomeňte, že je i na vás a vaší aktivitě, abyste ukončili něco starého, kdy pak může vzniknout něco nového. 

21
* Rok, kdy přijde zásadní obrat, zásah osudu, náhlá změna, šance, zlepšení.
Roztočí se kolo osudu, které je i jednou nahoře a jednou dole, nebude to jednoduchý rok, ale bude zásadní. Karta představuje spontánnost, osudovost, nevyhnutelnost a různorodost vlivů.
* Tento rok zkrátka přinese něco, co velmi zasáhne do vašeho osudu či životního úkolu. 

22
* Rok, kdy se něco ukončí, změní. Přijde průlom či zhroucení něčeho starého, falešného, špatného a nefunkčního. I když to nyní nemusíte tak vidět.
Přerušení a konec však přijde náhle, prudce a nečekaně. Nezapomeňte totiž, že vysoké věže se dají stavět jen na poctivých základech.
* Buďte odvážní a odhodlaní, vymaňte se z vězení, zbořte špatné základy, abyste se mohli vydat za novým cílem.