Novoroční poselství pro rok 2024


Novoroční poselství pro rok 2024 zdarma 🌗🔮

🔮 Co osudového vás čeká v roce 2024? 

Vyberte si jednu kartu a zapamatujte si její číslo.

1.1. 2024 v 20:24 budou odkryty karty (viz níže) a ke každému číslu bude vypsán význam a její poselství, co k Vám přijde v roce 2024.

⭐️Všem přeji krásný nový rok.


1 Karta - Potenciálu ✷ Nevinnosti ✷ Nové cesty 
*Rok nových začátků, nového směru, otevřenosti, hravosti, zábavy, spontánnosti, nezávislosti. Pozor však na naivitu, pošetilost a ať něco nepodceníte. Věci se ještě mohou zamotat, než vznikne nový řád a struktura. Protože záležitost na kterou myslíte ještě nemá patřičně zapuštěný kořínek. 

* Příjmejte zodpovědnost za své činy. Karta varuje před nezodpovědností, lehkomyslností, bezhlavostí, zbrklostí nebo povrchností. 

2 Karta - Zjevení ✷ Odpuštění ✷ Přijetí 
 * Rok nových možností, východisek, začátků, osvobození, rozhodování a řešení. Je však na každém, jak se jich zhostí. Příjde posouzení a spravedlnost věcí minulých i budoucích. Potřeba kát se a odpouštět. Sláva i odměna. Karta značí i soudní a právní jednání. * Řešení či vysvobození přijde díky vnitřnímu hlasu. Nesuďte a nebudete souzeni. 

3 Karta - Stínu ✷ Síly ✷ Svobody * Rok značící pokušení, závislosti, vášně. Může jít o nezdravé chtění, strach, zotročení, zajetí v hříchu. Karta varuje před nezdravým připoutáním k čemukoli - peníze, sex, majetek, práce, vztah, rodina, drogy či cokoliv jiného ve vašem životě. Zpřetrhání tohoto područí bývá obtížné, neboť je na něm často něco, co buď přitahuje, nebo čeho se bojíte - a někdy i obojí. * Je třeba se z toho vymanit, abyste se mohli vydat na cestu svobodného rozhodnutí. Snažte se poznat své hluboké pohnutky. Vneste světlo, kde je tma. 

4 Karta - Vydání se ✷ Konce ✷ Znovuzrození * Rok transformace. Příjde v něčem přirozený konec, uvolnění, rozloučení, změna a znovuzrození. Skončí něco, co již není životaschopné. Nastane díky tomu něco nového. Karta symbolizuje přeměnu, konec cyklu, změnu v životním stylu, poznání či nové myšlenky. * Nezapoměňte, že je i na vás a vaší aktivitě, abyste ukončili něco starého, může vzniknout něco nového. 

5 Karta - Odevzdání se ✷ Ticha ✷ Porozumění * Rok, kdy se budete cítit v něčem pasivně, ve slepé uličce, v něčem si nebudete vědět rady a to vás donutí jinak přemýšlet a žít. Záležitosti budou tak dlouho váznout, dokud nezměníte náhled a nezaujmete jiný postoj. Situace se začnou řešit a vzkvétat až po důkladném přehodnocení či nápravě. Je to karta jistého duchovního naplnění, ale i možných změn jen pokud si uvědomíte, že nelze setrvávat v pasivitě. * Nezůstávejte tedy v pozici oběti a situace se ve vašem životě zlepší. 

 6 Karta - Dokončení ✷ Celistvosti ✷ Nekonečna * Rok značící dovršení, dokončení a úspěch vlastního snažení, vítězství. V nějaké situaci již dál cesta nepovede. Příjde šťastné završení a nová etapa života. Karta ale značí i cestování. Nestraňte se světa, ani se jím však nenechte pohltit. * Měli byste zaujmout ten správný postoj nebo nalézt své pravé místo v tomto světě. Volba totiž může být jak v náš prospěch tak i naopak. 

7 Karta - Probuzení ✷ Hodnosti ✷ Tepla * Rok plný energie, úspěchů, optimismu, stability, spokojenosti, štěstí. Příjdou nové začátky, radost ze života, bude dostatek síly a obratnosti k splění cíle. Chopte se s důvěrou toho, co chcete, protože nyní máte sílu a obratnost k vyřešení úkolů s ním spojených. Je to karta optimismu, úspěchů a dobrých pocitů. * Nezapomeňte také, že energie by měla hřát, a ne pálit. 8 Karta - Cyklů ✷ Změn ✷ Zůstat v přítomnosti * Rok, kdy příjde zásadní obrat, zásah osudu, náhlá změna, šance, zlepšení. Roztočí se kolo osudu, které je i jednou nahoře a jednou dole, nebude to jednoduchý rok, ale bude zásadní. Karta představuje spontánnost, osudovost, nevyhnutelnost a různorodost vlivů. * Tento rok zkrátka přinese něco, co velmi zasáhne do vašeho osudu či životního úkolu. Nějaký úkol, který je třeba vyřešit a vy se mu začnete věnovat a tím i síkáte potřebnout dovednost k jeho zvládnutí. 

9 Karta - Samoty ✷ Reflexe ✷ Osvícení * Rok, kdy budete hledat svou vnitřní cestu, smysl života, nahlédnete do svého nitra. Díky tomu příjde inspirace a cesta k pravdě. Bude to stát určité osamocení, odloučení, odchod. Nenechte se však nikým ovlivnit. * Odebráním se do sebe se ujistíte o tom, co doopravdy chcete, je to cesta pravdy a toho, co je pro vás správné a důležité. Pak teprve jednejte. 

10 Karta - Vedení ✷ Stability ✷ Komunity * Rok plný cílevědomosti, moci, pořádku, stabilitě, rozhodnosti, sebevědomí a autoritě. Něco může dozrát a upevnit se. Neochabovat v realizaci plánů, nahlížet záležitost střízlivě a realisticky, dělat, co je zapotřebí, neoddávat se iluzím a nepodstupovat nesmyslné riziko. Plány uskutečňujte důsledně a s přizpůsobivou vytrvalostí. * Značí spíše rozum, racionalitu, logiku a vůli - Takže pozor na přehlížení citů vlastních i u druhých. Chovejte se ke druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. 

11 Karta - Hojnosti ✷ Potěšení ✷ Výživy * Rok tvořivosti, dobročinnosti, plodnosti a lásky. Příjde radost ze života, budete produktivní a vyrovnaní. Budete mít věci více ve svých rukou. Vstupte na plodnou půdu, vše si dobře naplánujte a nechte uležet. Může značit dobrý obchod. Karta značí i těhotenství a mateřství. * Těšte se z narození něčeho nového ve vašem životě. Neslužte tělu, ale ani jím neopovrhujte. 

12 Karta - Triumfu ✷ Síly vůle ✷ Úspěchu * Rok změny vpřed, pohybu, vítězství, aktivity a cest. Situace se pohnou, prolomí a změní pozitivním směrem. Doporučení déle nevyčkávat, soustředit se na cíl a okamžitě se vydat na cestu či do akce, díla, práce. Karta značí i cestování a změnu místa. * Pozor na vnitřního nesoulad a konflikty, které příjdou se změnami a bude je potřeba ukočírovat. 

13 Karta - Víry ✷ Posvátného poznání ✷ Rituálů * Rok podpory, důvěry, ochrany. Příjde duchovní změna, duchovní rádce, duševní spřízněnost. Neztrácejte svou víru. Nelpěte na povrchních a překonaných formách, hledejte skrytý smysl, nechte se vést hlubokým přesvědčením víry. V daných záležitostech nezapomínejte na její smysl, uchovat si důvěru a postupovat poctivě a slušně. * Nezapomeňte, že nejspolehlivější radu naleznete ve svém srdci. 

14 Karta - Odvahy ✷ Soucitu ✷ Sebedůvěry * Rok plný síly, statečnosti, vitality, energie, odvahy, rozhodnosti, vitality a vůle. Příjde zlepšení. Měli byste se více angažovat, přistupovat k věcem horlivěji a s nadšením, bojujte a ukažte svou sílu. Pěstujte ale i vnitřní sílu, která nemusí tolik dokazovat. * Pozor na lámání věcí "přes koleno". 

15 Karta - Rozbití starých přesvědčení ✷ Převrat ✷ Transformace * Rok, kdy se něco ukončí, změní. Příjde průlom či zhroucení něčeho starého, falešného, špatného a nefunkčního. I když to nyní nemusíte tak vidět. Přerušení a konec však příjde náhle, prudce a nečekaně. Avšak nebude překvapením co skončí - konec byl již na obzoru. Nezapomeňte totiž, že vysoké věže se dají stavět jen na poctivých základech. * Buďte odvážní a odhodlaní, vymaňte se z případného vězení, zbořte špatné základy, abyste se mohli vydat za novým cílem. 

16 Karta - Samoty ✷ Reflexe ✷ Osvícení * Rok, kdy budete hledat svou vnitřní cestu, smysl života, nahlédnete do svého nitra. Díky tomu příjde inspirace a cesta k pravdě. Bude to stát určité osamocení, odloučení, odchod. Nenechte se však nikým ovlivnit. Učení se většísamostatnosti. * Odebráním se do sebe se ujistíte o tom, co doopravdy chcete, je to cesta pravdy a toho, co je pro vás správné a důležité. Pak teprve jednejte. 

17 Karta - Projevu ✷ Tvorby ✷ Vedení * Rok schopností, vynalézavosti, učení, tvůrčí síly, kreativity, obratnosti, překonávání překážek. Díky dobrým komunikačním schopnostem a rychlému myšlení zaujmete druhé a svým způsobem je i ovlivníte. Obratně a angažovaně se věnujte tématu svých otázek a přetvořte je v mistrovské dílo. Chopte se iniciativy. Postupujte aktivně vpřed. * Čekají vás nové projekty a příležitosti - je však potřeba k nim přidat vlastní snahu a šikovnost. Nevydělávejte na hlouposti ostatních a neprodělávejte na hlouposti vlastní. 

18 Karta - Lásky ✷ Propojení ✷ Volby * Rok plný lásky a zamilovanosti. Ale také rok křižovatek, volby, dilemat. Karta značí, že ve hmotném světě neexistuje dokonalé řešení. Budou přicházet přátelství, setkáním a různé životní možnosti i zkoušky. Nechte se vést se srdcem, postupujte láskyplně a dbejte na společné a spojující. * V jakémkoli rozhodnování (pro určitého člověka, cestu či úkol) poslechněte hlas srdce a to bude ono správné rozhodnutí. 

19 Karta - Pravdy ✷ Spravedlnosti ✷ Odpovědnosti * Rok, kdy příjde řád, spravedlnost a vyrovnávání karmy. Příjdou spravedlivé odměny a tresty dle zásluh. Jak kdo zasadil, bude v tomto roce sklízet a vyrovnávat svou karmu. Zvažujte chytře, rozhodujte rozumně a prozíravě - za všechno ponesete zodpovědnost. Tato karta je představitelkou harmonie a řádu, dává prostor rozumu, sebekontrole, nestrannosti a možnosti spravedlivé odměny podle zásluh. Karta značí i úřední, soudní či právní záležitosti. * Situace dopadnou tak, jak si zasloužíte, proto přijímejte zopovědnost. Chraňte se také jednoduchých soudů a snažte se porozumět. 

20 Karta - Podvědomí ✷ Skrytých věcí ✷ Vize * Rok, kdy může být něco skrýváno. Můžete zažít nejistotu, iluzi, temnotu, nejasnost. Je zde určitá vázanost na minulost, kvůli které tápete ve tmě a držíte se starých citů a pocitů. Je třeba si projít temnou nocí a obavami, abyste nalezli cestu k sobě samým. Nenechte se nikým vyvést z míry ani ovlivnit. * Vymaňte se z minulosti a obav, abyste nalezli cestu k sobě samým. 

21 Karta - Intuice ✷ Vnitřního poznání ✷ Příjmu * Intuitivní rok plný vlastní vnímavosti, moudrosti a vyrovnanosti. Něco v tomto roce pochopíte. Tato karta značí i nějaké tajemství se kterým se setkáte. Buďte připraveni a trpělivě sledujte vývoj věcí do té doby, dokud vám vnitřní hlas nesdělí, že nadešel správný okamžik k jednání. * Spolehněte se na svůj vnitřní hlas, intuici - je správná. Získání skrytého pokladu nebo tajemství je podmíněno vaší upřímnou snahou. 

22 Karta - Léčení ✷ Naděje ✷ Obnovy * Rok naděje, obnovy, přání, požehnání, příznivého osudu. Vše se vyvine k vašemu prospěchu. Pusťte se do záležitostí s optimismem a důvěřujte v příznivou budoucnost. Dívejte se na věci s nadhledem, uvědomte si nadějné vyhlídky a dosah svých plánů. * Mějte však stále na paměti, že člověk vždy sklidí, co zasel.