Jak odlišit vášeň od lásky ve vztahu?

16.09.2019

Je u vás ve vztahu pouze vášeň či je to láska?
Rozdíl mezi vztahem mileneckých a manželským...

VÁŠEŇ či LÁSKA?
Pro odpověď musíme pochopit, jak se od sebe liší:

Pro vášeň je hlavní získat.
Vášeň nechce dávat, chce jen brát a chce jen pozitivní emoce.
Vášeň - si žádá požitek, sex a nepřetržitý kontakt s milovaným člověkem.
A čím víc si je přeje, tím zuřivěji reaguje na jejich ztrátu. A tak se člověk vrhá často tam, kde není bolest, kde je jen požitek - je to téma sexu, ale jsou to i alkohol a drogy.
Člověk, který si myslel, že štěstí je nepřítomnost negativních emocí, bude stále utíkat před depresí a bolestí za novým požitkem.

Zatímco láska - je šťastná když obětuje, odevzdává a stará se.
V lásce člověk současně dává i dostává. Spojení a soulad dvou protikladů nedovoluje připoutat se.
Láska je šťastná když obětuje, odevzdává a stará se.
Láska je něha....prožívá se citem, duší.
Láska je bezpodmínečný cit.
Láska se projevuje i jako tzv. "let duše".


Vášeň jsou zkrátka vztahy milenecké plné požitků, sexu a pouze pozitivních emocí...neřešíc konflikty a kompromisy.
Láska jsou vztahy partnerské a manželské, láska sjednocuje rodinu, sjednocuje muže a ženu, kteří se pro sebe dokáží obětovat, starat se o sebe v dobrém i zlém, přistupovat na kompromisy; neutíkajíc a vědouc, že vztah není jen o požitcích a vidění jen toho krásného.

💑V rodině a manželství je hlavní láska - tzn. energie obětavosti, něha, cit, jednota, soucit, starání se v dobrém i zlém, kompromisy, podpora, odevzdávání se, společně trávené chvíle, dobrosrdečnost, respekt...
Pokud jdete tímto směrem, pak se dříve nebo později vaše duše změní či mění a rodinné štěstí pro vás bude možné. 💒

Manželství nikdy nebude z energií konzumenství, požitků, potěšení, pouhé vášně k tělu, výhrad, lpění, urážek, agrese, strachu a útěku k jiným požitkům....takovéto manželství či partnerství je odsouzeno k rozpadu. 💔
Pokud nevěnujete partnerovi lásku a čas, láska přestane proudit a vymizí zájem.
Zkrátka láska není jen požitek, radost a potěšení - člověk, který nedokáže zároveň obětovávat a vydávat energie lásky nemůže mít manželství a normální rodinu.

Když manželé začnou zbožšťovat zájmy těla a ducha a přitom zapomínají na duši, pak se jednota na úrovni duše zmenšuje, objevuje se neústupnost, neochota obětovat, demonstrace vzájemné neúcty, a pak se každý konflikt mění v těžkou hádku a ve vzájemné ničení a s normální rodinou by raději neměli počítat, protože láska není jen potěšení a radost.

💞💟💍
"Rodina je spojením dvou lidí, aby si navzájem pomohli najít Lásku a zplodili děti..."

Láska se dělí na cit přátelství a sexuální přitažlivost.
Ale když je přitažlivost v popředí, zesiluje se žádostivost a vášeň a kvůli tomu se rodiny často rozpadají.
Přátelství je láska bez sexu a respekt a přátelství jsou důležitější než sexuální potěšení.

Každé náboženství začíná obětí - tedy omezením sebe sama kvůli něčemu vyššímu.
Láska, stejně jako víra, bez oběti nebývá. Člověk, jenž není schopen obětavosti, který neumí pečovat o druhé, se nemůže stát dobrým v manželství ani rodičem.

Nakonec správné směřování člověka může zablokovat veškerá negativa získaná od předků a z minulých životů. Hlavní je směřovat k Bohu a lásce, neustále pracovat na sobě, být připraveny na změnu a chápat, že charakter se nemění okamžitě - ale nic není nemožné!

Jak rozpoznat situaci u sebe?

Představte si, že s vašim milovaným nebudete mít už sex, nikdy. 

Cítíte lásku? Něhu? Přátelství? Stále s partnerem chcete být a trávit s ním čas?
Pokud ano...Pak u Vás není partner pouhým sexuální objektem, ale i prostředkem lásky.

Jelikož...
                ..."Láska je to, co zůstává po posteli."


Máte sex a myslíte si, že je to láska?
Ne!
Sex není láska.
Těhotenství není výsledkem lásky.
Polibek není láska.
Uspokojování tužeb a těla není láska.
Láska je zodpovednost, úcta, věrnost, vytrvalost, oddanost.
Láska je jedinečné a večné rozhodnutí...

                                                                                            ODIN


Manželství není pro každého

Na vztahu se musí pracovat.
"Lidé si již nehledají parťáka pro život, ale někoho, kdo je udělá šťastným."
...Jaký je rozdíl mezi tolerancí a respektem ve vztahu? 

Celý rozhovor zde:
https://video.aktualne.cz/dvtv/vojtko-ve-vztazich-jsme-zmateni-porad-chceme-pozitky-chodi-z/r~f87c2c60853811e9b2a00cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0dlOjStWSVwGAoD_Q9Y9DcyhV2elgK40jgGI6twcjYY7Q3m8J4BW9e0l4