Manželská nevěra

13.08.2019

O nevěře v manželství...


Zrady a nevěry se většinou vyskytují tehdy, když má manžel nebo manželka vysokou závislost na instinktech, když je jejich chování vedené žádostivostí a nemorálností.
Když nedostatek kultury rodinného života, špatné řešení konfliktů, hromadění nároků vůči sobě navzájem - vede ke zničení jemných citů, ke ztrátě radosti z komunikace. Často za hledáním nového sexuálního partnera je elementární touha zažít emocionální radost. Duševní bolest, probudit ztracené pociťování lásky; když jeden z manželů zbožňuje toho druhého a uctívá ho jako Boha. V tomto případě se láska mění na vášeň a připoutanost. Čím silnější je připoutanost, tím vyšší je agresivita - potom nevěry a manželské trojúhelníky vznikají jako přání zachránit se.
Láska a radost, které dáváme milovaným, rozvíjí naši duši. Čím více energie a lásky můžeme dát, tím jednodušší je poznat Stvořitele a spojit se s Ním. Aby však lidská láska nevedla k srůstání a smrti duší, je potřebné vnitřně držet odstup od svého milovaného člověka. "Listy stromu nemohou srůstat spolu." Musí cítit svou jednotu skrze kořeny stromu.
Pouze manželé, kteří podvědomě dávají Bohu první, nejsilnější pocit lásky, mohou být šťastní a milují se navzájem - v tom je význam svatebního obřadu: Láska a hlavní energie by měla jít nejprve k Bohu, potom k rodině, na reprodukci dětí, a až potom na sexuální rozkoš.

Žena může brzy zapomenout na Boha, když uctívá milovaného člověka. U ženy je od přírody koncentrace na svého milovaného muže, rodinu, vztah - velmi vysoká, a proto má velký předpoklad zapomenout na Boha a také na to, aby lásku k rodině postavila nad lásku k Bohu. Někdy si vdaná žena najde vztah bokem, protože manžel jí nedává dost sexu, náklonnosti, pozornosti. Nejčastěji je toto chování manžela spojená s problematickými dětmi. Když dítě může onemocnět nebo zemřít, kvůli jeho záchraně musí být matka ponížená.

Otec, pro spásu svých dětí intuitivně zapíná nejsilnější mechanismus ponížení, spojený se sexuální sférou. Když si žena buduje svoje štěstí bokem - tak zhoršuje problémy svých dětí. Existuje jen jediná cesta ven; žena by měla nasměřovat svou hlavní energii ne na hledání vnějšího štěstí a radosti, ale na hledání pravého štěstí, které je nemožné bez bolestných změn v její duši.


Sergej N. Lazarev - Tajemství šťastné rodiny