Pouhé lidské štěstí nebo pravá láska?

14.05.2020

Prožíváte pouhé pozemské a lidské štěstí nebo pravou lásku?
Zpočátku vypadají stejně, ale jaký je mezi nimi rozdíl?

Pozemské štěstí - to je štěstí. 

Pozemské štěstí, to jsou stěny domu, to je dům. Je špatné mít dům?
Ne.
Ale pokud nemá základy, je to špatné - mít dům? Ano. Je to špatné. 
Protože takový dům spadne a vše pohřbí. Je potřeba to správně chápat. 
Pokud je vaše pozemské štěstí podpořené láskou, tak je to normální.
A pokud uberete z lásky kvůli pozemskému štěstí, to znamená, že jste šetřili na základech, tak třeba postavit jen dvě patra se základy. A člověk přemýšlí, zda je možné bez základů postavit čtyři. Tak se na to třeba dívat.
Všem je jasné, že člověk neušetří. Ale pokud v obyčejném životě člověk takto koná - a takových je velmi mnoho, všichni potlačují lásku a při tom se snaží aktivně vybudovat si lidské štěstí.  To je přání postavit čtyři patra, místo dvou.
I téma peněz je vždy spojena s otázkou, zda jsou peníze dobro, nebo zlo. Závisí to na tom, z jakého hlediska se k tomu postavíte.  

I v otázce zda dítě upevňuje rodinu - tak manželé si musí vzájemně dávat energii.
Musí mít mezi sebou vztah. 

K čím většímu výdeji energie dochází, tím je vztah silnější.


Jen manželství, ve kterých jsou muž a žena v první řadě přáteli, kteří se starají jeden o druhého, pomáhají si, jistí jeden druhého, a pak až jsou milenci, tyto sňatky jsou dlouhodobé. Protože pokud manželé na sebe dívají jen jako na sexuálních partnerů, když se mi už nelíbí sexuální partner, už není energie, není co předávat. Mezi nimi vzniká vakuum a rozcházejí se. Takže pokud dochází k různým formám výměny energie, péče jeden o druhého a tak dále, tehdy je manželství pevné.

Dále - co je to příchod dítěte? To je péče o něj. Pokud manželé malého dítěte shodí péči o něj na ramena babiček a chův, tak se výdej energie zastavuje. Dítě je okradené o lásku.
Dále - mezi rodiči slábnou vztahy a zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu.
Energie je, ale na lásku se netransformuje. Pokud se energie nepřeměňuje na vyšší momenty, jde pouze na duchovnost, přání a atd....a ne na lásku.

Proto mladé rodině jsou potřeba potíže, když jim rodiče dají hned peníze, byt, zasype mladé dary, zvyšují tím možnosti nevěry, rozvodu, všeho možného.
Je potřebná energie a té není.

Zeptejte se dnes lidi na ulici, v čem je smysl štěstí člověka. V čem je smysl života, co je to štěstí? A určitě vám 99 procent odpoví, že štěstí je v tom, aby se jim splnily přání.

Ale nač jsou nám potřebné přání?
Splnění přání je pro nás štěstím. Když se přání plní, energie není, umírá. Z toho vychází, že štěstím pro nás je smrt - v našem podvědomí. To znamená, že šťastnými nesmíme být. Protože ve skutečnosti to, co nazýváme štěstím - splnění přání, to není cíl, ale prostředek. A cíl je právě to před tím. Takže ve skutečnosti, když si chceme splnit přání, hlavním není splnění přání, ale to, že vydáváme energii na jeho splnění.
Protože právě VÝDEJ ENERGIE NÁM DÁVÁ POCIT LÁSKY A JEDNOTY S Bohem.

Takže pokud to chápeme, tak nám dojde, že nejvyšším štěstím není popadnout něco a říct - teď jsem šťastný. Ale je to moment většího výdeje lásky a energie a transformace světa kolem tebe. A systém cílů se tehdy začíná měnit.

Ještě jednou chci podtrhnout. Naše podvědomí vše přijímá upřímně a doslovně. A pokud je pro člověka štěstím to, aby se mu splnily všechna přání, a on si vlastně vnitřně přeje umřít, jeho podvědomí mu nikdy nedovolí toho dosáhnout.

Proto je třeba chápat jednoduchou věc. ŠTĚSTÍ TO NENÍ CÍL, ALE PROSTŘEDEK.


Otázka: Prosím, vysvětlete mi ještě jednou jak se naučit nezaměňovat cit Božské lásky a lásky k partnerovi? Jak udržet najednou v duši dva opačné city?

Odpověď: Když milujete člověka a on vám přináší štěstí je to lidská láska. A když ho milujete i potom, co od něj přišla neštěstí blíží se to už lásce Božské. Bůh nezávisí na ničem. A láska tudíž také nemůže na ničem záviset, ani na penězích, ani na kráse, ani na spravedlnosti, ani ona síle, ani na dobrosrdečnosti. Jen ze začátku se to nemusí vždy povést.
Když se neustále snažíte rozvíjet lásku k Bohu, postupně se začne tento cit projevovat ve vaši duši.