Bože, žehnej mužům...

18.11.2022

Bože, žehnej mužům, kteří vědí, co chtějí, kteří se nezastaví před vaším "Ne", těm, kteří si neříkají o dovolení a "ukradnou" vám polibek.

Bože, žehnej mužům, tetovaným, s bradkou, kteří netráví celý den před zrcadlem, natíráním se krémy a úpravou obočí, protože vědí, že marnivost by měla patřit ženám.

Bože, žehnej mužům, kteří i přes svůj drsný vzhled se vám dvoří s trpělivostí, elegancí a mužností. Těm, kteří nepoužívají příliš hrubá slova, a kteří jsou schopni bez hanby odnést vás na rukou.

Bože, žehnej mužům, kteří se neskrývají za množstvím smajlíků, ale naopak, hovoří sami za sebe. Těm, kteří když mají co říct, udělají to, hledící přitom vám do očí.

Bože, žehnej mužům, kteří dodrží, co slíbí a slibují jen to, co mohou splnit. Těm, kteří se nestydí říci "Chybíš mi..."Bože, žehnej mužům, kteří jsou schopni dát sebe a přitom zůstávají věrní sami sobě.

Bože, žehnej mužům, kteří se rozhodli pro ženy. Pro ty skutečné, které se umějí červenat.

Odin - odkaz pro budoucnost