Krach vztahu

07.06.2020

Rozešla jsem se s mým milovaným, nastal krach všeho, čím jsem žila. Ztratila jsem pocit života, skoro nevstávám z postele. Přestala jsem chodit do kostela, který jsem navštěvovala pět let. Jak se dostat z krize? Pomozte. 

Váš dopis svědčí o vašem úplném selhání. Tato situace je vám dána proto, abyste pochopila, že jste nežila láskou, ale vášní a požitkem. Láska nemůže zkrachovat. Láska je věčný cit. Komunikace, potěšení, konzumenství i vášeň - to jsou však dočasné pojmy. Abyste mohla umístit lásku na první místo, musíte čas od času ztrácet vše, s čím láska srůstá, a přesvědčovat se, že jakékoliv lidské štěstí nemůže být trvalé. 

Na jedné z přednášek jsem citoval obecně přijímaný výrok "láska v průběhu let vyhasíná" a řekl, že to není pravda. My vyhasínáme, ale láska zůstává.

Jaksi jsem dostal vzkaz. Muž psal o tom, že je šťastný jen tím, že milovaná žena je naživu a že se někde nachází na této Zemi. Samotná možnost milovat se pro něj stala velkým štěstím. A to, že ležíte v posteli v depresi, znamená protest proti ztráty požitku, hájení konzumenství a zřeknutí se lásky, zásadní nechuť obětovat. A bez oběti neexistuje láska a víra, proto nechcete ani jít do kostela. Takže pro začátek musíte uznat neudržitelnost vašich představ o štěstí a pak vstát a jít do kostela.

Musí existovat problémy, bez nich není rozvoj. Vše záleží na naší energetice. Pokud máme jí slabou, pak nás problémy vlečou za sebou jako člověka přivázaného otěží k vozu. Takový člověk se vláčí po zemi a neuvěřitelně trpí. Pokud máme více energie, můžeme vyskočit na nohy a běžet za vozíkem. A naše utrpení se zmírní. Pokud máme ještě více energie, pak můžeme se již rozvázat a běžet před vozíkem. Vyjmenoval jsem vám tři úhly pohledu na stejný problém. Rozdíl je v našem vnitřním stavu. Tak někteří pláčou, proklínají svůj osud a strádají celý svůj život. Druzí se snaží něco dělat, ale občas padají a vlečou se po cestě života v depresi. A třetí se chtějí rozvíjet a neustále postupují vpřed. A problémy se pro ně stávají příležitostí k rozvoji.

Sergej Lazarev - Výchova rodičů, Odpovědi na otázky