Souzvuk duší

20.08.2019

...souznění dvou duší....let duše...

Hlavní v rodinných vztazích je i tak stále - láska.
Projevuje se to jako pocit něhy, jednoty, oběti a jako to, co nazýváme let duše.
Láska se dělí na cit přátelství a sexuální přitažlivost. Když je přitažlivost v popředí, zesilňuje se žádostivost a vášeň a kvůli tomu se rodiny často rozpadají. Opakovaně jsem mluvil o tom, že přátelství je láska bez sexu a zdůrazňoval, že respekt a přátelství jsou důležitější než sexuální potěšení. Ale je tu také něco jako duševní kompatibilita. Když s duší jedné osoby naše duše vstoupí do rezonance, tak je tam pocit létání, a s jiným - jako by křídla byla složena... (v astrologii se to dá určit z postavení Luny v znameních či z numerologie - jak se k sobě lidé hodí).

Vědci dělali experimenty s křečky. Samičkám byli nabízeni desítky různých partnerů a ukázalo se, že hlavním faktorem určujícím volbu kavalíra, byla vůně. Vůně je spojená s duší. To je kompatibilita na některých skrytých hlubokých úrovních. Když k samičce dali kavalíra s pro ni nepřitažlivou vůní, mláďata se narodila slabá a matka s nimi zacházela chladně. Mimochodem, pro ženu znamená vůně muže také hodně. Vůně dává informace o těch skrytých stránkách duše, které se prakticky neprojevují.

Člověk je v první řadě duše a je šťastný, když žije tak, jak si přeje duše. To znamená pocity, srdcem a ne duchem, vědomím. 

Každý člověk má také právo na soukromí, oddělit se, nekomunikovat a otestovat své city.
A potom člověk vidí, co se stane. Zda cítí lásku či to byla pouhá vášeň.
"Lepší zlé, ale vlastní, než dobré, ale cizí."

  Sergej N. Lazarev - 40 otázek o duši, osudu a zdraví


"Když jsme v objetí, měli bychom být ticho, protože si naše duše šeptají."
                                              ~  Odin


"Tělo přitahuje...
No... je to duše, která spojuje..."
                               
                                               ~ Odin 

"Nemilujete někoho proto, jak vypadá. Milujete ho proto, že jeho duše zpívá píseň, kterou jen vy slyšíte."

                                                                                        ~ Oscar Wilde

Nejvyšším posláním ženy v partnerství, je vést muže k jeho Duši, aby tak získal spojení se Zdrojem.
Nejvyšším posláním muže, je chránit ženu, aby mohla bez ohrožení a strádání kráčet po zemi a vytvořit pro ni bezpečný prostor... ♥️
                                                                                ~ Kmen Cherokee