Neprosím o zázrak

22.06.2020

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas.
Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a abych si našel alespoň tu a tam čas pro zážitek krásy a umění.
Utvrzuj mě v tom, že snít o minulosti nebo budoucnosti mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže, pomoz mi brát právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy i zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že city se často stavějí proti rozumu.
Pošli mi v pravé chvíli někoho, kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky - přátelské echo, a alespoň tu a tam náznak, že jsem v něčem užitečný.
Vím, že hodně problémů se neřeší konáním; pomoz mi, abych dokázal čekat.
Ať vždy nechám Tebe a ostatní domluvit.
Vždyť to nejdůležitější si člověk neříká sám, to nejdůležitější mu bývá sděleno.
Ty víš jak moc potřebujeme přátelství.
Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejvzácnější záležitosti života.
Vnukni mi správnou chvíli a správné místo, kde můžu zanechat balíček dobra, slovy nebo bez slov.
Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život.
Nedej mi to, co si přeji, ale to co potřebuji.
Nauč mě umění malých kroků.

Antoine de Saint-Exupéry