Bůh mne zachrání

02.08.2020

Malou vesničku zasáhnou povodně. Hasiči evakuují všechny obyvatele a zaklepou i na dveře fary. "Otče, pojďte s námi, odvezeme vás do bezpečí."
"Děkuji vám, pánové, ale já tu zůstanu, mne zachrání Bůh."
Hasiči odejdou, voda stoupá, fara je pod vodou a farář přeběhne do výše položeného kostela. Hasiči přijedou na člunu. "Otče, pojeďte. Jinak se už odsud nedostanete!"
"Ne, mne zachrání Bůh."
Hasiči odplují a voda stoupá dál. Farář se už drží špičky kostelní věže, když tu přiletí záchranářská helikoptéra. "Otče, chyťte se lana, dostaneme vás odtud!"
"Ne, mne zachrání Bůh," trvá paličatě na svém farář.
Helikoptéra odletí, voda stoupne ještě víc a farář se utopí.

Přijde do nebe a zklamaně se ptá Boha:
"Pane, jak to, že jsi mě nezachránil? Jak to, že jsi mě nechal utopit?"Bůh: "Já že jsem tě nechal utopit?
A kdo myslíš, že ti poslal ty hasiče a helikoptéru?
Vždyť i lidé jsou vykonavatelé mé vůle...
"