Práce s negativními emocemi

04.04.2020

Jak pracovat s negativními emocemi v nás?

V poslední době se objevila u psychologů nová technika práce s negativními emocemi. Navrhují pacientovi, aby na kus papíru napsal negativní emoce, které nyní zažívá a které nemůže překonat. Pak se papír spálí, konec - neexistují žádné negativní emoce, zůstaly jen pozitivní. Vzniká vnější komfort a pohodlí, ale ve skutečnosti stlačená emoce prošla dovnitř, do podvědomí a stala se ještě nebezpečnější. To znamená, že pokud vidíme pouze lidské já, ať chceme nebo ne, budeme ho agresivní bránit před zničením.

Pokud se nebudeme bránit, znamená to, že se zapojíme do sebedestrukce, čili budeme pomáhat zabíjet naše lidské já.
Pokud si uvědomíme, že lidský obal pochází z božského a je jím živený, pokud pochopíme, že příděl božské lásky přichází pouze v okamžiku otřesení, destabilizace lidské struktury, - rozpad, zničení není neštěstím, které je třeba zlikvidovat, ale nezbytným a žádoucím prvkem rozvoje.

Abyste mohli odpustit, musíte se odrazit ne od lidského já, ale od Božského.
Božské Já je věčné a nemusí být chráněné, a pokud nejprve vidíte Božské Já a potom lidské já, nikdy se neobjeví ve vašem nitru agrese. Abyste cítili své božské Já reálněji než lidské, musíte se naučit vidět Božskou vůli ve všem.
Člověk se musí naučit vidět a milovat Boha ve všem, protože svět vidíme svou duší, ne očima.