Sebeláska

17.06.2020

Když milujete sebe a milujete ostatní, energie se rozdvojuje...
Energie může být propojena jen tehdy, když jde energie v jednom proudu. 
Dvěma pánům, - řekl Kristus - je nemožné sloužit.

Především je potřeba milovat Boha. Pak milujte sebe... a pak až milujte i ostatní.
Tím nebudete připoutáni k ostatním.

Pokud nemilujete sebe, ale milujete ostatní, budete uctívat jiného člověka... a potom ho nenávidět a zabíjet ho (energeticky) za to, že se odlišuje od vašich ideálů, snů a plánů

Proto všechna "milujte svého bližního " bez "milujte sami sebe" jsou kořenem budoucích vážných nemocí, afektů a tak dále. 

Co je to sebeláska?
- Je to uvědomění si, že Bůh je také ve mně.
- Je to schopnost říct ne.
- Je to schopnost hájit své zájmy.
- Je to schopnost starat se o sebe.
- Je to schopnost splnit si touhy beze strachu, bez potlačení, kdy Kristus řekl: "Klepejte a bude vám to otevřeno. Věřte a vaše touhy budou splněny."

Ukázalo se, že sami sebe nemůžete potlačovat.

Jak řekl sv. Augustin: "Miluj Boha a dělejte si, co chcete."

Sergej Lazarev - Workshop 11.6.2013