Veř tomu, co cítíš

10.01.2020

Když se ti něco nelíbí - není ti "po chuti", respektuj to.
Nepřemlouvej se, aby ses cítil jinak.
Důvěřuj tomu, co cítíš a jednej podle toho.
Nepotlačuj své pocity "logickými" argumenty.
Matrix - virtuální systém, v kterém se nacházíš, chce, aby tvému životu vládl rozum.
Ale ten je programován a tvůj Zdroj tak utlumen.
Proto je tolik nešťastných lidí - všichni ti, co zapomněli na svůj pocit v břiše.
Pokud budeš trvale "nastěhovaný" v hlavě, zaděláváš si na problém
a budeš životem těžce klopýtat.
Šílenství moderní doby způsobila nadvláda rozumu.
Dej na své pocity - na to, jak se cítíš.
Co ti napovídá tvé srdce?
Pocity jsou vzkazem od tvého Zdroje, co máš a nemáš dělat.
Nech se vést svými pocity a nebudou již otázky - jen odpovědi.

~ Karel Spilko