40 znaků pýchy

08.11.2019

Posvátná kniha hinduizmu " Mahabharata" obsahuje 40 znaků pýchy: 

1. Mám vždy pravdu.
2. Povýšenecký postoj k druhým a nahlížení "z vrchu".
3. Pocit vlastní důležitosti.
4. Ponižovaní sebe a jiných.
5. Myšlenky, že jste lepší jako jiní, chvástání.
6. Schopnost postavit soupeře do nevýhodného postavení.
7. Kontrola nad situací, ale neochota převzít zodpovědnost.
8. Arogantní postoj, marnivost, přání obhlížet se v zrcadle.
9. Předvádění svého bohatství, oblečení a jiných věcí.
10. Nedovolení jiným aby mi pomohli a neochota pracovat s ostatními.
11. Brát si nadpráci.
12. Práce bez míry.
13. Přilákání pozornosti jiných na sebe.
14. Urážlivost.
15. Nadměrná upovídanost nebo mluvení o svých problémech.
16. Přehnaná citlivost nebo necitlivost.
17. Nadměrná zaujatost vlastní osobou.
18. Myšlenky o tom, co si o vás myslí jiní.
19. Použití slov, které ostatní neznají a nerozumí jim, a víte o tom.
20. Pocit vlastní bezcennosti.
21. Neodpuštění sobě a jiným.
22. Vytváření idolu ze sebe a z jiných.
23. Změna chování v závislosti od toho, s kým si povídáme.
24. Nevděčnost.
25. Ignorovaní malých lidí.
26. Nepozornost (při studiu posvátných knih).
27. Přítomnost podrážděného tónu.
28. Zvyšovaní hlasu v hněvu a zmatku.
29. Neposlušnost vůči vůli Nejvyššího, kritika duchovních učitelů.
30. Nedostatek sebeúcty.
31. Bezohlednost a arogance.
32. Nečestnost vůči sobě a ostatním.
33. Neschopnost přistoupit na kompromis.
34. Touha vždy mít poslední slovo.
35. Neochota sdílet svoje vědomosti kvůli kontrole situace.
36. Nepozornost anebo nadměrná pozornost k fyzickému tělu.
37. Myšlenky o potřebě řešit problémy jiných lidí.
38. Předsudky vůči lidem podle vnějšího vzhledu.
39. Nadměrná sebeúcta.
40. Sarkasmus, humor s pohrdáním, touha popíchnout druhého, obrátit ho na posměch, smát se ostatním.

Tento seznam byl sestavený před více než 1500 lety, ale lidé se ještě nenaučili překonat pýchu.
Abyste překonali pýchu, musíte pochopit její podstatu, poznat její kořeny. Když se pokusíme pracovat s každým z těchto 40 znaků, je nepravděpodobné, že se nám podaří překonat pýchu. Boj s formou, ignorující obsah, nemá smysl. Jak nejsou kořeny vytrhnuté, bude rostlina i nadále růst.
Pýcha musí být překonána v etapách, na všech třech úrovních - těla, ducha a duše.


Sergej N. Lazarev - Různé tváře pýchy