Až zemřete...

02.11.2019

K svátku všech zesnulých....

"Až zemřete, ztratíte tužby, ideály i milované lidi.
Tato vnější hladina bude zničená. V jemné hladině si však uchováte jednotu a pospolitost s milovanými bytostmi i po smrti. Jenže proniknout do této hladiny je možné jen za pomoci lásky k Bohu.

Když pocítíte, že láska k Bohu je jedinou realitou a nejvyšším štěstím, potom při ztrátě milovaného člověka nebudete nikdy pociťovat bolest. Pochopíte a pocítíte, že v jemné hladině se od toho, koho milujete, nikdy neodloučíte." 

Sergej N. Lazarev