Prokletí

15.10.2019

Jak poznat, že jste prokletí a jak z prokletí ven?

Jak zjistit, nakolik je zatížen, "proklet" váš rod?

- Pokud jsou rodiče rozvedení, můžeme si dát mínus.
- Pokud byli v rodině vraždy nebo sebevraždy - další tučné mínus.
- V případě závažných nevyléčitelných onemocnění, která jsou vždy spojeny s hlubinnými hříchy, - znamená, že v rodu jsou vážné problémy.
A hřích je nesprávným postojem ke světu a nesprávným chováním jako důsledek našich pocitů.
Pokud existuje takzvané rodové prokletí, věnec celibátu, to také naznačuje hlubinné emocionálně nesprávné vnímání světa.
Pokud člověk vlastní obrovskou vnitřní připoutanost a žárlivost, kterou ještě upevnil nějakými svými skutky, pak tato tendence je předána několika generacím dopředu. Každý je schopen pocítit, jak moc je žárlivý, jak je připoután ke světu, jak moc je připravený obětovat se a odpouštět. Jinými slovy příznaky toho, že vaší předkové ve své době zhřešili, jsou nyní skryté ve vašem charakteru.
Jak zjistit, co jste dělali a cítili v minulých životech? Naše vlastní zkušenost pocitů a skutků nahromaděných v minulých životech se zpravidla shoduje s rodičovským dědictvím, naše osobní karma se shoduje s rodičovskou.
Pokud jste v minulém životě byli šíleně žárliví, v tomto životě dostanete takové rodiče. Pokud jste nechtěli vydělávat své vlastní životní blaha, ale více jste chtěli je odebrat od ostatních, krást a okrádat - jsou vám dání rodiče se stejnou tendencí. Pokud se vám líbilo ponižovat lidi, vyvyšovat se na úkor ponižování druhých - dostanete stejného otce nebo despotickou matku.
Do jaké míry neodsuzujeme své rodiče a překonáváme ty nedostatky, které jsme dostali od nich, do takové míry se nám zvyšují šance na vyrovnání našeho osudu a řešení našich problémů.


Ale uvažujme dál. Negativní emoce a činy našich předků vstupují do našeho pole a zůstávají tam v tom případě, jestliže jsou identické s naší duchovní konstrukcí - například: pokud jsem ani v minulých životech nebyl žárlivec, žárlivost mých rodičů do hlubin mé vlastní duše neproniká. Když jsem v životě správně orientován, pak i povrchová špína, kterou zdědím po předcích, jednoduše zmizí.

Osobní karma odpovídá karmě rodičovské, a pokud jsem ve třech minulých životech lidmi opovrhoval a považoval se za moudřejšího než ostatní, pak v tomto životě dostanu stejného otce, děda i praděda. Proto když člověk na sobě začne pracovat a obrací se k Bohu, dá se předpokládat, že rodinnou karmu nemá a že je vybaven jen karmou osobní.

Čím silnější je jeho směřování k Bohu a k lásce, tím méně je člověk závislý na energetice okolního světa, na negativní zkušenosti svých předků i vlastní zkušenosti z minulých životů.

Když jsem psal třetí knihu, občas jsem zápolil s okamžiky naprosté bezradnosti. Stačilo odstranit lpění na jedné lidské hodnotě, a hned se objevovalo lpění další. Ten proces mi připadal nekonečný. Proto jsem se snažil maximálně zobecnit pojem "lidské hodnoty". V zásadě nakonec zůstaly dva kardinální pojmy - žárlivost a pýcha. Jedna skupina nemocí a pohrom souvisela s tématem mezilidských vztahů, kdežto jiná zase s fenoménem schopností, intelektu a dokonalosti. Žárlivost přinášela jeden typ nemocí, pýcha typ jiný, kdežto kombinace žárlivosti s pýchou zpravidla plodila onemocnění velmi těžká a většinou nevyléčitelná.

Sergej Lazarev - Diagnostika karmy 4


"Vidím, jak se lidé přede mnou v myšlenkách obracejí k Bohu, vidím, jak roztávají a z jejich polí odcházejí struktury prokletí. A - pokolikáté již! - se přesvědčuji, že léčit musíme především poznáním a porozuměním."

Sergej Lazarev - Diagnostika karmy 1

Jak působí rodové prokletí na manželství a děti: