Zázraky se dějí

15.08.2019

Jak se dějí zázraky?

Do jaké míry vidíme božskou vůli na celém světě okolo nás, do takové dostáváme "shora" pomoc a podporu. Pomoc nepřichází k člověku, který se odvrací od Boha. Nebo spíš pomoc přijde ve formě selhání, neštěstí a nemoci.

Ten, kdo jde k Bohu, přestává se bát, závidět, být chamtivý, sklíčení a přestává odsuzovat.

Žárlivost a závist vznikají u toho, kdo chce získat víc, dávat méně a místo toho, aby si zasloužil tyto výhodách sám, chce je vzít někomu jinému.

Člověk, který usiluje o lásku, ví, že všeho dosáhne. Nepochybuje o svých snech a nadějích. Místo hledání viníků, hledá nové způsoby, jak dosáhnout svého cíle. Místo toho, aby obviňoval ostatní ze svých neúspěchů, si uvědomuje, že příčina problémů je v něm samotném, v jeho lenosti, zlosti, sklíčenosti, neschopnosti milovat.

Strach uhasíná energii a dělá člověka líným. Kristus řekl, že není možné pohřbívat talent do země. Musíte odevzdávat energii, musíte se snažit o svůj cíl, věřit v sebe. Nedůvěra v sebe vede k pasivitě a lenosti. 

Pokud je člověk připravený dávat energii, pomoc může přijít skrze sny a přes početná znamení a i prostřednictvím neznámých lidí. 

Zázraky se mohou stát. Všechno záleží na vaší vlastní volbě.

Sergej Lazarev - Zkušenost přežití, kniha 6

Bůh poslouchá tvoje srdce, ne slova.
                                                                               ~ Krishna Dharma