Smysl života

24.12.2019

Smysl života... Jaký je pravý smysl života?

Pravý smysl života cítíme duší, nikoliv hlavou.

A duše, která přišla z Boha, ví, že pravý smysl - je to jednota se Stvořitelem, je to poznání Stvořitele, je to rozvoj samotné duše, našich citů, našeho náhledu na svět a charakteru.

Když se duše uzavře k Bohu a když se do popředí dostane kontakt s jemnými úrovněmi, který přináší nadpřirozené schopnosti, pak to člověk nejprve vnímá jako potěšení, možnost neomezené moci, pocit své vlastní primárnosti, která se nepozorovaně nahrazuje ztrátou smyslu života a sebezničením.


Mnoho lidí si ale stále pokládá otázku:
Jaký je smysl života?

A odpověď je jednoduchá: v dosažení štěstí.
Smysl života každého člověka je stát se šťastným. 

A štěstí je v první řadě láska v duši - láska, která se neustále zvyšuje.

Máme-li takové štěstí, takový základ - tak se pro nás stane možný a úspěšný osud, dobrá práce, vzdělávání a odhalení schopností. Můžeme mít všechny tyto podstatné výhody bez poškození duše.


Sergej N. Lazarev - Zkušenost přežití