Smysl života

24.12.2019

Smysl života... Víte jaký je pravý smysl života?

Protože pravý smysl života cítíme duší, nikoliv hlavou.
A duše, která přišla z Boha, ví, že pravý smysl - to je jednota se Stvořitelem, to je poznání Stvořitele, to je rozvoj samotné duše, našich citů, našeho náhledu na svět a charakteru.
Když se duše uzavře od Boha a když se do popředí dostane kontakt s jemnými úrovněmi, který přináší nadpřirozené schopnosti, pak člověk to nejprve vnímá jako potěšení, možnost neomezené moci, pocit své vlastní primárnosti, priority, která se nepozorovaně nahrazuje ztrátou smyslu života a sebezničením.

Smysl života každého člověka je stát se šťastným. Mnoho lidí si tuto otázku říká: Jaký je smysl života?
A odpověď je jednoduchá: v dosažení štěstí.
A štěstí je v první řadě láska v duši, - láska, která se neustále zvyšuje.

Máme-li takové štěstí, takový základ, - tak se pro nás stane možný a úspěšný osud, a dobrá práce, vzdělávání a odhalení schopností.
Pak můžeme mít podstatné výhody bez poškození.

Sergej N. Lazarev - Zkušenost přežití