PŘÍBĚHY

Malý kluk měl krásný sen. Zdálo se mu, že navštívil velký obchod. Za pultem stál velmi starý, bělovousý, ale usměvavý prodavač.

"Napij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou vodu nebude nikdy pít. Ustel si tam, kde leží pes. Jez ovoce, kterého se dotkli červi. Neboj se hub, na kterých sedí mušky. Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří. Postav dům na místě, kde se had na slunci vyhřívá. Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo v horku postaví. Vstávej a...

Bůh stvořil člověka a řekl:
"Potřebuji před ním ukrýt něco důležitého, dokud nebude připraven porozumět tomu."

Muž s kufrem

29.10.2018

Muž zemřel, a když si to uvědomil, spatřil Boha, jak k němu kráčí s kufrem v ruce.
"Je čas jít, můj synu," pravil Bůh.

Brzy ráno šel rolník na své pole. Chodil sem a tam a velice pozorně prohlížel půdu. Potom vzal do dlaní hrst půdy a rozmělnil ji. Nejprve se podíval na nebe, potom na stromy za polem. Zaposlouchal se do zpěvu ptáků. V přírodě je vše vzájemně propojené, a to nejen v přítomnosti, ale i v budoucnosti. Budou přízemní mrazíky tuhé...