Skutečná hodnota

13.04.2020

Před smrtí řekl muž svému synovi: " Toto jsou hodinky, které mi dal Tvůj dědeček. Jsou více než 200 let staré. Dříve, než Ti je dám, vezmi si je a jdi s nimi do první zastavárny. Řekni, že je chceš prodat a zeptej se, kolik Ti za ně můžou zaplatit."
Na naléhání otce syn odešel s hodinkami a po několika minutách se vrátil a povídá: "Nabízejí mi 10 dolarů, protože jsou staré a poškozené."

Otec požádal svého syna, aby vzal hodinky a tentokrát šel k prvnímu hodináři. Syn se za hodinu vrátil a povídá:
"Hodinář mi nabídl za hodinky 20 dolarů otče."

Otec se znovu otočil ke svému synovi:" Vezmi hodinky a oslov prvního člověka, kterého potkáš na ulici. Zeptej se ho, za kolik si je od Tebe koupí."
Syn se po deseti minutách vrátil a říká:"Nikdo si je nechtěl koupit, jen jeden člověk a ten mi nabídl 5 dolarů."

"Jdi do muzea a ukaž jim hodinky," řekl otec. Po několika hodinách se syn s radostí vrátil. "Za tyhle hodinky mi nabídli milión dolarů. Řekli, že je to skutečně mistrovské dílo. Jak je to možné?"

Otec odpověděl: "Chtěl jsem, abys věděl, že správné místo a správní lidé ocení Tvou skutečnou hodnotu. Proto se neobjevuj na nesprávných místech a neznepokojuj se, když s Tebou zacházejí jako s odpadem. Ti, kteří vědí o Tvé hodnotě, Tě budou vždy hodnotit, takže nikdy nezůstávej na místě a mezi lidmi, kteří Tvojí hodnotu nevidí."